Jawapan Pertanyaan Lisan: Institusi Pra-Sekolah Kerajaan Persekutuan

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Pendidikan menyatakan :-

a) berapa jumlah tadika prasekolah yang dikenakan pelbagai agensi Kerajaan Persekutuan seperti prasekolah KPM, Tabika KEMAS, Taska Permata KEMAS dan Tabika Perpaduan; dan

b) berapa jumlah pelajar dan peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk setiap tadika prasekolah tersebut.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

(a) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, terdapat tiga (3) agensi yang melaksanakan prasekolah di bawah sektor awam iaitu Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Tadika KEMAS, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan Tabika Perpaduan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri.

Terdapat juga tadika-tadika swasta yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia seperti mana yang tertakluk di bawah Seksyen 20, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Selain daripada itu, KPM juga mengendalikan Pusat Pendidikan Intervensi Awal GENIUS Kurnia di bawah Program GENIUS Kurnia yang menyediakan perkhidmatan intervensi dan pendidikan awal untuk kanak-kanak autism merangkumi perkhidmatan pra sekolah, intervensi awal serta Pendidikan komuniti.

Berdasarkan rekod KPM pada 30 Ogos 2019, jumlah kelas prasekolah KPM adalah sebanyak 9,479 kelas prasekolah dan satu Pusat Pendidikan Intervensi Awal GENIUS Kurnia.

Manakala di bawah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri, terdapat sebanyak 1,781 Tabika Perpaduan dan 41 buah Taska Perpaduan.

(b) Berdasarkan rekod sehingga 30 Ogos 2019, sejumlah 205,199 orang kanak-kanak sedang menerima pendidikan di prasekolah di bawah KPM. Jumlah peruntukan belanja mengurus bagi prasekolah adalah RM 732,534,300.00.

Sementara itu, terdapat 38,250 kanak-kanak mendapat pendidikan di Tabika Perpaduan dan 927 kanak-kanak mendapat pendidikan di Taska Perpaduan. Peruntukan bagi pengendalian Tabika dan Taska Perpaduan ini adalah sebanyak RM 20.9 juta.

Sekian, terima kasih

Jawapan Pertanyaan Lisan: Penyediaan Data Mikro Oleh Jabatan Perangkaan Malaysia

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Hal Ehwal Ekonomi menyatakan apakah perancangan Jabatan Perangkaan Malaysia untuk menyediakan data mikro di laman webnya dan menambah baik pangkalan data awamnya.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

1. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) adalah agensi statistik utama negara yang bertanggungjawab memungut, mentafsir serta menyebar perangkaan yang bertepatan masa dan terkini untuk memantau prestasi ekonomi dan juga pembangunan sosial negara berdasarkan mandate daripada Akta Perangkaan 1965 (Disemak-1989).

2. Dalam memastikan statistik yang diterbitkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, pihak DOSM telah meningkatkan kebolehcapaian statistik melalui Stats Aler di media sosial; dan menyediakan pelbagai kemudahan di laman web Jabatan antaranya:

i. aplikasi e-statistik bagi memudahkan pengguna mengakses penerbitan secara percuma;
ii. aplikasi interaktif antaranya pejanaan data penduduk sehingga peringkat daerah melalui Population Quick Info;
iii. penjanaan data borong & runcit hingga peringkat daerah melalui aplikasi i-DT;
iv. METS Online bagi penjanaan dan perdagangan luar negeri sehingga 10 digit; dan
v. Mendapatkan statistic di peringkat daerah melaui aplikasi mobile My Local Stats.

3. DOSM sedar akan keperluan analisis yang lebih terperinci memerlukan data di peringkat mikro selaras dengan peningkatan permintaan data mikro dari pelbagai peringkat pengguna. Bagi memenuhi permintaan ini, DOSM sentiasa menyesuaikan kaedah terbaik dalam pengurusan data mikro dengan menekankan penjagaan kerahsiaan maklumat responden di samping memenuhi keperluan pengguna. Maka, Dasar Penyebaran Data Mikro DOSM telah diwujudkan untuk kawalan dalaman sebagai panduan pembekalan data mikro kepada pengguna.

4. Perkongsian data mikro ini perlu diuruskan dengan teliti dan dipantau penggunaannya selaras dengan amalan National Statistical Office (NSO) negara-negara lain. Dasar Penyebaran Data Mikro terpakai untuk semua pengguna data mikro selagi syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam dasar ini dipatuhi. Untuk menggalakkan penggunaan data mikro dalam aktiviti saintifik yang lebih meluas, DOSM telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan 19 buah university di Malaysia untuk dibekalkan data mikro melalui proses anonymisation. Berdasarkan rekod DOSM, dari tahun 2015 sehingga September 2019 sebantak 69 permohonan data mikro telah diterima daripada pelbagai pengguna data mikro dan sebanyak 44 permohonan telah diluluskan dan telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA).

5. Pelaksanaan transformasi perkhidmatan penyebaran data mikro adalah satu daripada inisiatif modenisasi yang telah dirangka dalam Pelan Transformasi Jabatan 2015-2020. Justeru itu, DOSM telah mengambil inisiatif untuk memudahkan Pengguna mengakses data mikro terpilih dengan membangunkan platform virtual lab yang dijangka siap pada akhir tahun 2020. Namun begitu, DOSM sentiasa berkongsi data mikro apabila diperlukan dengan memohon secara langsung kepada DOSM untuk pertimbangan lanjut.

Sekian, terima kasih.

Soalan Tambahan Kepada Perdana Menteri

Saya bertanya soalan tambahan kepada Perdana Menteri Dr. Mahathir bin Mohamad selepas soalan asal Datuk Seri Abdul Hadi Awang (PAS-Marang) tentang bagaimana Kerajaan berhasrat merapatkan kedudukan ekonomi Bumiputera.

Fokus soalan saya adalah tentang pembolotan kekayaan di kalangan elit Bumiputera sendiri selain kerosakan terhadap institusi-institusi Bumiputera seperti Tabung Haji sebelum ini.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157587849255295&id=159556865294

Apa Yang Hishamuddin Lakukan Untuk Atasi Masalah LTAT Pada Zamannya?

Dividen terendah sebanyak 2% yang diumumkan oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) mengundang kekecewaan namun ia adalah akibat daripada salah urus dan penyelewengan sejak bertahun-tahun lamanya.

Masalah yang dihadapi bukanlah satu fenomena baru, melainkan hasil daripada peninggalan dan salah laku masa lalu. Apa yang diperlukan ialah langkah-langkah konkrit untuk mengukuhkan LTAT dan kebajikan mereka yang telah sekian lama menjadi wira kepada negara.

Ia agak mengecewakan apabila Ahli Parlimen Sembrong dan bekas Menteri Pertahanan Hishammuddin Hussein cuba mengambil kesempatan terhadap isu ini dengan menyalahkan Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan kerana dividen yang diberikan rendah.

Beliau telah memilih untuk mengabaikan keputusan audit oleh Ernst & Young yang mendapati kadar keuntungan LTAT terkesan oleh lebihan dividen yang dibayar pada tahun-tahun sebelumnya.

Pulangan aset lima tahun dari tahun kewangan 2014 hingga 2018 (selepas menolak keuntungan ‘one-off’) adalah lebih rendah daripada kadar dividen yang diisytiharkan.

Sebenarnya, LTAT telah membayar dividen melebihi kemampuan kewangan mereka. Ia adalah sesuatu yang janggal untuk bekas ahli kerajaan sebelum ini untuk menjual hujah dividen yang tinggi pada zaman mereka, sedangkan mereka sedang menjejaskan masa hadapan LTAT dan dana-dana lain.

Audit juga mendapati bahawa LTAT mempunyai 88 unit kondominium bernilai RM45 juta yang belum dijual walaupun telah siap pada tahun 2015. Selain itu, sejak tahun 2014, LTAT dikatakan terlalu bergantung pada Boustead Holdings Bhd dan anak syarikatnya yang tersenarai (Kumpulan BHB). Kebergantungan LTAT terhadap Kumpulan BHB meningkat hampir 50% daripada RM2.1 bilion kepada RM3.1 bilion.

Hakikatnya Dato ‘Seri Hishammuddin adalah Menteri Pertahanan dari tahun 2013 hingga 2018. Masalah ini menyumbang kepada prestasi kurang memberangsangkan yang sedang berlaku pada LTAT – semua ini berlaku ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan. Sepatutnya beliau tahu akan hal ini.

Apa yang beliau lakukan sepanjang menjadi Menteri Pertahanan?

Mengapa beliau tidak melakukan apa-apa untuk menangani masalah yang dihadapi oleh LTAT? Kini beliau cuba untuk menyalahkan orang lain kerana kegagalannya ketika menjadi Menteri Pertahanan.

Apa yang lebih membuatkan saya kesal adalah beliau cuba menggunakan nasib pelindung dan wira negara untuk memberikan perlindungan politik kepadanya. Ia tidak patut berlaku.

Beliau harus melihat tanggangjawabnya terhadap LTAT sebelum cuba menyalahkan penggantinya, Mohamad Sabu. Dalam tempoh beliau menjawat Menteri Pertahanan, mantan Ahli Parlimen Pandan, Rafizi Ramli sentiasa memberi amaran kepada orang ramai mengenai masalah yang dihadapi oleh LTAT.

Rafizi melakukannya dengan risiko yang besar. Ini termasuklah mendedahkan, dokumen yang diklasifikasikan di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA), mengenai urusan kontroversi LTAT dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) pada bulan Mac 2016.

Fakta bahawa LTAT pada Mei 2018 telah menarik balik tuntutan undang-undang yang telah difailkan terhadap Rafizi adalah bukti bahawa kebimbangan yang beliau bangkitkan mengenai Lembaga Pengarah pada masa itu adalah wajar dan terbukti.

Pengurusan semasa LTAT mesti meneruskan pembaharuan yang telah dicadangkan serta bekerja rapat dengan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan kesejahteraan anggota Angkatan Tentera.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Keputusan Mahkamah Koroner Kematian Allahyarham Adib

Kita baru menerima keputusan dari Mahkamah Koroner yang menyatakan kematian Allahyarham Adib adalah akibat perbuatan jenayah.

Saya berharap pihak PDRM dan Peguam Negara segera mengambil tindakan, supaya mereka yang bertanggungjawab segera dihadapkan ke muka pengadilan.

Pihak penguatkuasa pula harus meneliti Standard Operation Procedure (SOP) dan memperbaiki kelemahan yang ada. Kita tidak mahu kes seperti ini berulang lagi.

Saya harap semua pihak bertenang dan kita serahkan kepada penguatkuasa untuk melakukan kerja mereka.

Saya percaya Badan Kehakiman cukup telus di Malaysia, dan mereka yang bertanggungjawab akan dihukum.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA