Jawapan Pertanyaan Lisan Isu Buli Di Kalangan Tentera

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Pertahanan menyatakan apakah dasar terkini Kerajaan terhadap kes buli di kalangan tentera dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Kementerian Pertahanan memandang serius terhadap sebarang kejadian berunsur penganiayaan dan penderaan seperti kes buli di kalangan warga Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan tidak akan berkompromi terhadap pelaku-pelaku yang dibuktikan bersalah.

Di peringkat Perkhidmatan Darat, Laut dan Udara, usaha bagi membendung gejala ini dilaksanakan dengan senantiasa mengeluarkan pengarahan dan peringatan terhadap warga tentera untuk menjauhkan diri daripada perbuatan buli dan kesan negatif yang bakal dihadapi oleh pelaku.

Justeru, berhubung dengan soal kes buli di kalangan warga tentera, sekiranya didapati berlaku, tindakan tatatertib yang tegas di bawah Akta Angkatan Tentera 1972 akan dikenakan oleh Perkhidmatan ke atas pelaku. Manakala bagi kes-kes buli yang menyebabkan berlakunya unsur jenayah dan pertuduhan di bawah Kanun Keseksaan, tindakan susulan akan diserahkan kepada Pihak Berkuasa Awam.

Warga tentera yang terlibat dalam kes buli, setelah didakwa dan disabitkan atas kesalahan samada oleh Perkhidmatan atau Mahkamah Awam akan ditamatkan perkhidmatan di bawah Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Terma-Terma Perkhidmatan bagi Angkatan Tetap) 2013 atas sebab salah laku serta berhadapan dengan risiko tidak layak untuk menerima pencen, ganjaran perkhidmatan dan faedah-faedah pemberhentian lain.

Sekian, terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Lisan Pendirian Terhadap Penahanan Lebih Sejuta Muslim Uyghur Dan Sekatan Ke Atas Amalan Agama Mereka Di China

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Luar Negeri menyatakan pendirian negara terhadap penahanan lebih sejuta masyarakat Muslim Uyghur di China dan sekatan terhadap amalan agama mereka sejak tahun 2015.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Setiawangsa atas pertanyaan yang dikemukakan.

Tuan Yang di-Pertua,

2. Sepertimana Yang Berhormat sedia maklum, Kerajaan Malaysia sentiasa peka dan prihatin terhadap isu-isu yang melibatkan kaum minoriti tidak kira di mana jua sekalipun. Ini termasuk isu yang sedang melanda kaum minoriti Islam Uyghur di Xinjiang, China yang sering dilaporkan dan dibincangkan oleh pelbagai pihak.

3. Kerajaan Malaysia sedia maklum bahawa isu mendapat liputan meluas masyarakat antarabangsa. Namun, Kerajaan perlu berhati-hati kerana ia melibatkan urusan dalaman negara China dan adalah menjadi dasar Kerajaan untuk tidak mencampuri urusan dalaman negara-negara lain.

4. Walau bagaimanapun, Kerajaan percaya bahawa pendekatan menerusi dialog dan meningkatkan persefahaman budaya adalah jalan terbaik bagi memastikan pendirian Malaysia terhadap isu-isu kaum minoriti, termasuk Uyghur, dapat diketengahkan dan disampaikan secara konstruktif tanpa menjejaskan hubungan Malaysia dengan negara-negara lain.

5. Bagi mencapai tujuan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah membangkitkan perkara ini dalam beberapa siri pertemuan dengan Duta Besar Besar China ke Malaysia. Pada masa yang sama, Kerajaan juga telah menyampaikan pendirian Malaysia semasa pertemuan dua hala antara pegawai-pegawai kanan Kementerian Luar Negeri dengan rakan sejawat mereka dari China.

6. Malah semasa lawatan TYT Wang Yi, Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China ke Malaysia pada 13 Oktober 2020 baru-baru ini, perkara ini turut telah disentuh. Malaysia telah menekankan bahawa kaum minoriti turut memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan negara. Oleh yang demikian, adalah penting untuk kita meraihkan kepelbagaian budaya. Sebaliknya, penindasan ke atas sesuatu kaum hanya akan mencetuskan keganasan dan menimbulkan ketidaktenteraman awam.

Sekian, terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Lisan Mengenai Intensif Untuk Kereta Elektrik Dan Hibrid

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan senarai kesemua insentif-insentif
yang diberikan Kerajaan kepada kereta elektrik dan hibrid untuk
mengurangkan emisi karbon.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

1. Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) pada 2018 berkenaan CO2 Emissions from Fuel Combustion, jumlah pelepasan karbon daripada pembakaran bahan api untuk semua sektor di Malaysia dilaporkan sebanyak 216.2 juta tan.

Sektor pengangkutan adalah penyumbang kedua terbesar iaitu 29% dengan perlepasan karbon sebanyak 62.8 juta tan, manakala sektor pengangkutan darat menyumbang sebanyak 60.9 juta tan iaitu sekitar 97% daripada jumlah pelepasan karbon dari sektor pengangkutan di Malaysia.

2. Susulan itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) melalui
agensinya iaitu Malaysian Green Technology Corporation and Climate Change Centre (MGTC) telah membangunkan Low Carbon Mobility Blueprint and Action Plan (LCMB) serta menjalankan program-program demonstrasi untuk meningkatkan kesedaran awam berkaitan mobiliti rendah karbon terutamanya kenderaan elektrik. LCMB ini dibangunkan selaras dengan Dasar Pengangkutan Negara dan Dasar Automotif
Nasional (NAP) 2020.

3. Pada masa ini, kerajaan menawarkan insentif secara customised
bagi aktiviti pemasangan atau pengilangan tempatan kenderaan cekap penggunaan tenaga (Energy Efficient Vehicle – EEV) termasuk jenis elektrik dan hibrid selaras dengan NAP 2020.

4. Bagi insentif cukai langsung:

a. Syarikat-syarikat yang melabur bagi menjalankan aktiviti
pemasangan atau pengilangan kenderaan-kenderaan hibrid dan
elektrik atau komponen bagi kenderaan tersebut layak untuk
dipertimbangkan insentif berikut:

i. Pengecualian Cukai Pendapatan melalui Galakan Taraf
Perintis dengan pengecualian cukai sebanyak 70% atau
100% ke atas pendapatan berkanun masing-masing bagi
tempoh lima atau sepuluh tahun; atau

ii. Pengecualian Cukai Pendapatan Bersamaan Elaun Cukai
Pelaburan sebanyak 60% atau 100% ke atas perbelanjaan
modal layak yang dilakukan masing-masing dalam tempoh
lima atau sepuluh tahun dari tarikh perbelanjaan modal
layak pertama.

Elaun ini boleh ditolak sehingga 100%
daripada pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran.

b. Syarikat-syarikat yang melabur bagi menjalankan perkhidmatan
teknologi hijau (green services) yang melibatkan kenderaan
elektrik (electric vehicle – EV) seperti pemasangan,
penyelenggaraan, pembaikan peralatan pengecasan EV,
infrastruktur dan stesen pengecasan EV, operasi stesen
pengecasan dan Mainternance, Repair & Overhaul (MRO) EV
juga layak untuk dipertimbangkan insentif seperti berikut:

a) Pengecualian Cukai Pendapatan sebanyak 70% ke atas
pendapatan berkanun bagi tempoh tiga tahun bermula dari
tahun taksiran invois pertama yang berkaitan dengan
perkhidmatan teknologi hijau tersebut.

5. Bagi insentif cukai tidak langsung, pengecualian/pengurangan
duti import dan duti eksais ke atas EEV termasuk kenderaan elektrik dan hibrid layak dipertimbangkan mengikut tahap strategik pelaburan termasuk nilai pelaburan, jumlah pengeluaran, pemindahan teknologi, aktiviti nilai tambah tempatan dan program eksport.

6. Selain itu, kerajaan juga turut memperkenalkan Green Technology Financing Scheme (GTFS 2.0), iaitu pembiayaan dengan rebat faedah sebanyak 2% dan jaminan kerajaan sebanyak 60% ke atas projek hijau termasuk sektor pengangkutan. Jumlah peruntukkan bagi skim GTFS 2.0 yang ditawarkan adalah sebanyak RM 2 billion mulai 2019 hingga 2020.

7. Infrastruktur pengecas kenderaan elektrik dengan kos fi
penggunaan yang minimum kepada pengguna juga telah dibangunkan oleh MGTC.

Sekian, terima kasih

Jawapan Pertanyaan Lisan Bilangan Pembinaan Rumah PPR, Kos Rendah Dan Mampu Milik 2015-2020

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan bilangan pembinaan rumah PPR,
kos rendah, Rumawip, Residensi Wilayah dan mampu milik di Kuala
Lumpur setiap tahun dari 2015-2020.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat Setiawangsa, Jumlah unit rumah
bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) di Kuala Lumpur sejak
diperkenalkan sehingga Ogos 2020 adalah sebanyak 38,395 unit.

Bagi program Perumahan Awam (PA) di Kuala Lumpur pula, jumlah unit yang tersedia sejak diperkenalkan sehingga Ogos 2020 adalah sebanyak 23,614 unit. Manakala program perumahan mampu milik Residensi Wilayah (dulu dikenali sebagai RUMAWIP), telah menyediakan sejumlah 54,479 unit rumah di Kuala Lumpur semenjak tahun 2014.

Pihak Kementerian Wilayah Persekutuan juga akan melaksanakan
program perumahan mampu milik baharu iaitu Residensi Prihatin bagi membantu golongan berpendapatan rendah B40 untuk memiliki sendiri di Wilayah Persekutuan.

Sekian, terima kasih.

Kerajaan Mesti Beri Lebih Perhatian Kepada Gangguan Kepada Pelajar SPM Dan STPM

Keputusan Kerajaan Persekutuan untuk menutup semua sekolah di Malaysia sehingga 17-18 Disember 2020 – hari terakhir tahun persekolahan kerana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di kebanyakan negeri adalah sesuatu yang amat dikesali. Ia seperti juga penangguhan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) hingga 22 Februari 2021 dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) hingga 8 Mac 2021.

Pendidikan pelajar di Malaysia terganggu kerana kurangnya perancangan jangkamasa panjang daripada Kementerian Pendidikan.

Soalan yang penting telah ditanyakan oleh beberapa pihak berkenaan; sama ada PKPB yang dilaksanakan di seluruh negara diperlukan, kerana tidak semua negeri yang terlibat mengalami peningkatan besar kes baharu. Keputusan untuk menutup sekolah walaupun di negeri yang masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) seperti Kelantan, Pahang dan Perlis harus dipersoalkan.

Walaupun kita berharap vaksin Covid-19 akan muncul tidak lama lagi, kita harus belajar hidup dengan norma baharu buat masa ini.

Adalah perlu bagi kita untuk merancang ke hadapan supaya dapat meneruskan kehidupan sosio-ekonomi dengan mematuhi arahan dari segi penjarakan fizikal dan kebersihan diri.

Namun, tidak adil memberikan tanggungjawab ini hanya untuk rakyat. Mereka harus dibimbing, dilindungi dan dibantu dengan dasar yang pintar dan kepemimpinan yang tegas, termasuklah dalam sektor pendidikan. Malangnya, hal ini tidak berlaku di bawah Kerajaan PN.

Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan adalah menangguhkan semuanya dan meminta rakyat untuk menunggu perincian seterusnya. Pendekatan ini telah menjadi tema kepada kerajaan ini, pendekatan yang kurang bijak dan tidak memahami penderitaan rakyat.

Contohnya SPM yang kini dijadualkan pada 22 Februari manakala STPM yang dikatakan akan bermula pada 8 Mac 2021. Pengambilan universiti, selalunya akan berlaku pada bulan September.

Biasanya, keputusan SPM dan STPM dikeluarkan pada bulan Februari atau Mac dan Unit Pengambilan Universiti (UPU) memerlukan sekitar 5 bulan untuk memproses keputusan untuk pengambilan universiti.

Dengan SPM dan STPM yang akan berakhir pada hujung Mac 2021. Ini bermaksud kertas peperiksaan perlu disemak dan ditanda, serta keputusan yang ditetapkan dan disahkan dalam masa kurang dari tiga bulan — paling awal bulan Jun.

Ini bermaksud kita ada bulan Julai untuk UPU memasukkan keputusan ke dalam sistem, dan bulan Ogos untuk pelajar mendapatkan keputusan mereka pada bulan September. Jangan lupa, pada masa ini juga UPU akan berhadapan dengan keputusan dari pelajar matrikulasi dan asasi.

Kerja-kerja ini tidak akan dapat dilaksanakan tanpa menggunakan teknologi baru atau inovatif untuk menyemak kertas peperiksaan, pengeluaran keputusan dan permohonan pelajar ke universiti.

Sistem semasa tidak akan dapat menanganinya melainkan tarikh pengambilan universiti ditangguhkan seperti yang telah dilakukan dengan peperiksaan.

Saya tidak hanya ingin melakukan kritikan semata-mata. Berikut adalah beberapa penyelesaian yang harus diambil oleh kementerian untuk membantu pelajar dan guru mengatasi masalah tersebut.

1. Kementerian harus mewujudkan satu pasukan dengan pemegang taruh dan pakar dari dalam dan luar kerajaan untuk membuat versi SPM dan STPM yang diperkemaskan.

2. Kerajaan harus membatalkan semua syarat kerja kursus untuk kumpulan SPM 2020/2021 dan 2021— kecuali untuk mata pelajaran praktikal sangat penting seperti mata pelajaran vokasional.

3. Kenal pasti bahagian kurikulum mana yang harus diajar secara bersemuka dan yang boleh dilakukan secara dalam talian.

Penciptaan kandungan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam talian harus mempunyai perancangan. Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian boleh membantu. Subjek yang boleh dinilai atau mampu diadakan peperiksaan dalam talian, perlu diputuskan.

4. Membekukan pertukaran semua pegawai peperiksaan di Kementerian, terutama Lembaga Peperiksaan, Majlis Peperiksaan dan di peringkat pendidikan negeri sehingga kedua-dua SPM dan STPM 2020/2021 dan 2021 telah selesai.

5. Jemaah Nazir harus bekerjasama dengan sekolah untuk membantu mengatur kelas atau bahkan pergi ke lapangan dan mengajar – tentu saja dengan mematuhi semua SOP. Kita juga boleh merekrut guru sementara dan interim – sebagaimana saya bangkitkan dalam pertemuan rombongan PH bertemu Menteri Kewangan – untuk membantu pelajar sepenuh masa dengan pembelajaran secara fizikal atau dalam talian.

Perkongsian juga boleh dilakukan dengan syarikat dan teknologi swasta untuk penyelesaian teknologi serta inovasi dalam pembelajaran dapat dipercepatkan untuk membantu guru dan pelajar.

6. Sistem UPU perlu dikemaskini untuk memendekkan masa yang diperlukan untuk memproses aplikasi dan memastikan bahawa ia dapat menangani puluhan ribu pengunjung dalam satu-satu masa.

7. Kita juga harus menyedari bahawa kumpulan pelajar sekolah sekarang adalah anggota termuda dari “Generasi Covid”, mereka mungkin memerlukan pemantauan dan bantuan untuk masa yang lama.

Sebagai permulaan, kerajaan harus meningkatkan kapasiti matrikulasi dan tingkatan enam dalam masa terdekat. Ini untuk membantu mempersiapkan pelajar Generasi Covid dengan lebih baik, kerana mereka telah kehilangan satu tahun persekolahan untuk pendidikan tinggi.

Untuk kursus diploma, kolej dan universiti mesti mempertimbangkan untuk memperkenalkan kursus pengajian pra-pengajian tinggi (dengan kos minimum) untuk membantu kedua-dua kumpulan SPM dan STPM mengikuti pengetahuan yang diperlukan dalam bidang yang berkaitan.

Saya sangat berharap Kementerian Pendidikan mempertimbangkan langkah-langkah ini.

Ini melangkaui politik – masa hadapan sebahagian besar anak muda kita, justeru tanah air kita yang menjadi taruhan.

NIK NAZMI NIK AHMAD
JURUCAKAP PARLIMEN KEADILAN BAGI PENDIDIKAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Lisan Langkah Membantu Pelajar Selepas Pembatalan Pendaftaran Di Universiti Awam

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [PH-Setiawangsa] minta Menteri Pengajian Tinggi menyatakan apakah langkah yang diambil untuk membantu pelajar dari luar kawasan dan tidak mempunyai akses internet yang baik yang belajar di universiti awam selepas pembatalan pendaftaran mahasiswa pada 27 September 2020.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Susulan pengumuman Penangguhan Pendaftaran Secara Fizikal atau Bersemuka Pelajar IPT pada 2 Oktober 2020 lalu, Kementerian telah mencadangkan agar semua urusan pendaftaran pelajar dilaksanakan secara dalam talian. Kementerian maklum bahawa ramai pelajar dan ibubapa berasa khuatir dan gusar, terutamanya untuk pelajar menerusi sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara dalam talian. Namun keputusan penting itu perlu diambil oleh kementerian demi menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar.

Bagi membantu pelajar IPT mendapatkan akses internet dan memastikan sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) mereka secara dalam talian dapat dijalankan dengan baik, Kementerian dengan Kerjasama Kementerian Komunikasi dan Mutimedia Malaysia (KKMM) telah menyalurkan maklumat 871 lokasi kemudahan pusat internet di bawah seliaan KKMM kepada universiti-universiti awam. Pusat-pusat internet ini boleh diakses oleh semua pelajar di kawasan bandar dan luar bandar seluruh Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak. Setiap pusat internet tersebut mempunyai 20 buah computer, perkhidmatan berbayar seperti fotostat, pencetak, pengimbas, laminate dengan izin dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang membantu memudahkan urusan pembelajaran pelajar.

Selain itu, Kementerian juga menyediakan bantuan berbentuk sumbangan pelan data bagi capaian internet kepada 320,396 pelajar daripada kalangan keluarga B40 di universiti awam. Seramai 225,784 pelajar telah dan akan menerima bantuan dalam bentuk simkad manakala 94,612 pelajar akan menerima bantuan sama ada berbentuk tunai atau baucar pembelian pelan data mengikut syarikat telekomunikasi pilihan masing-masing. Bantuan ini dibiayai melalui dana dalaman universiti awam dan tabung kebajikan pelajar dengan anggaran peruntukan keseluruhan berjumlah RM24 juta.

Selain bantuan dan sumbangan dalam bentuk pelan data, kementerian turut menyediakan bantuan berbentuk pembiayaan kepada 8,965 pelajar daripada kalangan keluarga B40 untuk memiliki peranti. Daripada jumlah tersebut, seramai 5,965 pelajar akan menerima sumbangan berbentuk komputer riba, 300 pelajar menerima bantuan berbentuk pinjaman kewangan untuk pembelian komputer dan selebihnya 2,700 pelajar menerima bantuan berbentuk tunai atau baucar bagi tujuan pembelian peranti. Bantuan ini dibiayai melalui sumber dana universiti awam sendiri; tabung kebajikan pelajar; zakat daripada tabung haji; wakaf; dan sumbangan daripada agensi dan pihak lain dengan anggaran peruntukan sebanyak RM13.4 juta.

Syarikat-syarikat pengeluar peranti juga turut menawarkan diskaun istimewa khas kepada semua pelajar IPT untuk mendapatkan peranti keluaran syarikat mereka. Diskaun khas ini hanya ditawarkan kepada pelajar IPT sahaja bagi membantu mengurang kos yang perlu ditanggung pelajar untuk mendapatkan peranti.

Dalam usaha untuk meringankan beban 76,153 pelajar baharu bagi Sesi Akademik 2020/2021 untuk menanggung kos bagi mengikuti PdP secara dalam talian, kementerian turut menawarkan pemberian bantuan tunai sebanyak RM50 kepada setiap pelajar tersebut. Bantuan ini melibatkan peruntukan berjumlah RM3.8 juta. Melalui insentif yang diberikan ini, beban terutamanya kepada pelajar baharu untuk menanggung kos pembelajaran secara dalam talian dapat dikurangkan.

Bagi memastikan kelangsungan atau kemampuan untuk pelajar-pelajar terutamanya daripada kalangan keluarga B40 untuk meneruskan PdP secara dalam talian, kementerian dengan kerjasama Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) juga telah melancarkan inisiatif dengan izin crowdfunding melalui Tabung Prihatin Siswa. Inisiatif ini mengajak pihak luar untuk turut sama menyalurkan sumbangan bagi membantu meringankan kesulitan pelajar yang berkeperluan dalam meneruskan sesi PdP mereka.

Sekian, terima kasih.