Mari Bekerja Keras Untuk Anwar Kembali Ke Parlimen

Hari ini penamaan calon untuk PRK Port Dickson berlangsung. Seperti yang dimaklumi semua, bakal Presiden KEADILAN Anwar Ibrahim bertanding, maka kita harus bekerja keras untuk memastikan Anwar kembali ke Parlimen.

Saya percaya kehadiran beliau sebagai ahli Parlimen Port Dickson akan membantu meningkatkan pembangunan dan peluang pekerjaan di sini. Isu-isu anggota tentera dan veteran juga akan mendapat lebih perhatian.

PRK Port Dickson merupakan sebahagian daripada langkah yang diperlukan untuk memenuhi muafakat Pakatan Harapan – untuk meletakkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas Dr Mahathir Mohamad.

Keberadaan Anwar di Parlimen akan terus memantapkan usaha mewujudkan Malaysia Baharu yang akan membawa perubahan besar kepada negara.

Saya menyeru agar pengundi Port Dickson turun beramai-ramai dan memilih bakal Perdana Menteri kita, Anwar Ibrahim.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA PEMUDA HARAPAN
KETUA ANGKATAN MUDA KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Lisan Parlimen Persiapan Memenangi Pingat Emas Pertama Olimpik

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Persiapan Negara Memenangi Pingat Emas Pertama di Sukan Olimpik Tokyo 2020

Soalan: Nik Nazmi Bin Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah status persiapan negara untuk menggondol emas pertama Malaysia di Olimpik 2020 di Tokyo, Jepun.

Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,

1. Untuk makluman Yang Berhormat, Program PODIUM kendalian Institut Sukan Negara (ISN) bermula pada 2 Februari 2016 yang merupakan sebahagian dari Kerangka Pelan Prestasi Tinggi Kementerian. Program ini telah berjalan hampir separuh dari perancangan 5 tahun program persediaan Elit yang dijangka akan berakhir di Olimpik Tokyo, Jepun 2020. Ketika program in bermula pada tahun 2016, jumlah atlet adalah seramai 97 orang (66 atlet lelaki, 31 atlet wanita). Ketika ini Program PODIUM mempunyai 148 atlet, yang mana 111 atlet lelaki dan 37 atlet wanita bagi 23 jenis sukan.

2. Program yang dilancarkan sedang mengikut jadual untuk mencapai matlamat yang ditetapkan pada tahun 2020 iaitu emas pertama di Tokyo, Jepun. Kejayaan program ini telah dilihat bermula dengan Olimpik Rio 2016 yang mana atlet Olimpik negara memenangi jumlah pingat yang terbanyak dalam sejarah penyertaan negara di Sukan Olimpik yang mana atlet Olimpik mendapat 4 pingat gangsa dan 1 perak. Manakala atlet paralimpik negara, berjaya merangkul 3 emas & 1 gangsa. Kesemua pemenang pingat adalah terdiri daripad atlet bawah Program PODIUM.

3. Sehingga kini, kita mempunyai 19 acara dalam kedudukan atlet yang bertaraf 6 terbaik dunia (4 Olimpik dan 15 Paralimpik). Ia telah melebihi KPI yang ditetapkan semasa pengwujudan program iaitu 10 orang atlet. Seramai 98 orang atlet di bawah Program PODIUM akan bertanding di Sukan Asia Jakarta Palembang pada 18 Ogos hingga 02 September 2018 di mana terdapat sukan yang terlibat seperti hoki untuk sesi kelayakan ke Sukan Olimpik. Kementerian menjangkakan sukan seperti badminton, berbasikal, terjun dan karate berpotensi untuk meraih pingat emas di Olimpik Tokyo 2020.

4. Persediaan dari aspek Sains Sukan, Perubatan Sukan, Kejurulatihan diberikan penekanan serius oleh Kementerian ketika ini. Penggunaan teknologi terkini dan gabungan kepakaran dalam dan luar negara mampu mempersiapkan atlet ke tahap prestasi yang terbaik.

5. Program ini perlu dikekalkan bagi merealisasikan hasrat emas pertama di Olimpik 2020, memandangkan pencapaian dan usaha berterusan dari ISN bagi memastikan atlet mendapat latihan dan pendedahan pertandingan yang berkualiti dan terkini melalui program individu yang terancang dan rapi. Beberapa strategi telah disusun bagi memastikan atlet negara bersedia menghadapi Sukan Olimpik Tokyo 2020.

Di antara strategi yang telah disusun ialah:

5.1 Perkhidmatan Perfomance Lifestyle – perkhidmatan ini disediakan untuk membantu serta menyokong atlet dalam kehidupan seperti kerjaya kehidupan sepanjang penglibatan mereka sebagai atlet dan selepas mereka bersara. Beberapa bengkel telah dilaksanakan seperti teknik menjawab soalan media dan juga media sosial.

5.2 Bengkel Winning Mentality telah diadakan bagi melahirkan atlet yang mempunyai konsep pemikiran membina (growth mindset) melalui latihan berterusan. Mereka juga didedahkan dengan cabaran pemikiran yang membina dan berobjektif agar mereka dapat melahirkan matlamat yang sebenar iaitu mencapai kejayaan yang gemilang di pentas antarabangsa.

5.3 ISN sebagai Pusat Kecemerlangan Teknologi Sukan memastikan projek pembangunan teknologi sukan dijalankan secara berterusan melalui kerjasama pusat-pusat penyelidikan di dalam negara dan antarabangsa. Sebagai contoh, penyelidikan aerodinamik khusus untuk sukan berbasikal. Kajian aerodinmik ini adalah tentang perkara-perkara seperti kajian nanotechnology tekstil (skinsuit) dan kajian terhadap posisi kayuhan untuk mengurangkan daya seretan (drag) yang dijalankan untuk meningkatkan prestasi atlet berbasikal.

5.4 Ketekunan wajar terhadap persekitaran prestasi tinggi yang puncak diteruskan dengan pembangunan sistem DietScore 2.0 iaitu kerjasama di antara Institut Sukan Negara (ISN) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bagi tempoh 2018 hingga 2019. Kerjasama ini melibatkan pembangunan aplikasi pemakanan sukan “mobile app” yang spesifik terhadap atlet dan individu yang aktif. Aplikasi tersebut membantu dalam memberi pendidikan dan memantau pemakanan seseorang atlet secara atas talian dalam memenuhi keperluan latihan yang spesifik.

5.5 Pihak kementerian jga menggunakan aplikasi ‘athletes management system’ (AMS) yang membolehkan segala maklumat ‘dashboard’ berkaitan atlet seperti jadual latihan, keputusan pertandingan, data perubatan, sains dan penyelidikan yang dibangunkan adalah khusus mengikut kesesuaian atlet. Sistem AMS ini juga digunakan oleh jurulatih dan pengurus sukan di dalam merangka program latihan dan kejohanan yang bersesuaian untuk atlet.

5.6 Kerjasama strategik antara ISN bersama Bandaraya Nakatsu, Bandaraya Oita, Bandaraya Beppu dan Majlis Olimpik Jepun telah ditandatangani pada 02 Julai 2018. Perjanjian ini melibatkan prasarana berikut digunakan secara percuma untuk kem pra latihan sebagai persiapan ke Sukan Olimpik. Prasarana tersebut adalah Daihatsu Kysuhu Arena, Nagasoe Park, Sanko Exercise Park, Oita Dome dan Kitahama Yacht Harbor.

6. Yang Berhormat, inisiatif-inisiatif di atas dilaksanakan oleh pihak kementerian dengan mengambil kira konsep ‘marginal gains’ yang menekankan kepada peningkatan kecil secara konsisten di dalam komponen-komponen prestasi seseorang atlet secara terperinci, yang bila digabungkan akan memberikan kelebihan kepada atlet negara di pentas Sukan Olimpik.

Sekian, terima kasih.

Jawapan Lisan Parlimen Isu Dasar Gaji & Persaraan Tentera

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu Dasar Gaji dan Persaraan Tentera Bagi Membela Kebajikan Perajurit Negara

Soalan: Nik Nazmi Bin Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Pertahanan menyatakan adakah Kerajaan berhasrat mengkaji semula dasar gaji dan persaraan tentera bagi membolehkan semua anggota tentera termasuk yang tidak menerima pencen sebelum ini untuk mendapat pembelaan lebih baik dan kebajikan yang terjaga sebagai perajurit negara.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Peraturan-Peraturan Angkatan Tetap (Pencen, Ganjaran dan Faedah-Faedah Lain) 1982 telah menetapkan bahawa bagi melayakkan anggota menerima pencen perkhidmatan, mereka mestilah berkhidmat sekurang-kurangnya 21 tahun.

Walau bagaimanapun, ATM tidak menghalang mana-mana anggota yang ingin menamatkan perkhidmatan sebelum 21 tahun (mengikut jangka masa yang ingin ditetapkan iaitu 12, 15, atau 18 tahun). Pemberhentian ini adalah atas kehendak serta permohonan anggota itu sendiri dan mengetahui bahawa implikasinya mereka tidak layak menerima pencen perkhidmatan.

Berkuatkuasa 1 November 2017, Kementerian juga telah memperkenalkan pelanjutan perkhidmatan melebihi 21 tahun terus ke 26 tahun bagi memastikan anggota ATM yang berpencen maksimum 60% di samping dapat menikmati faedah persaraan yang lebih tinggi.

Jawapan Parlimen Isu Pemuliharaan Hidupan Liar & Perhutanan

Jawapan kepada isu pemuliharaan hidupan liar dan perhutanan yang dibangkitkan Nik Nazmi Nik Ahmad dalam Sesi Menjunjung Kasih Yang Dipertuan Agong oleh Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli

Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] mohon Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli untuk mengkaji semula Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 dan Akta Perhutanan Negara 1984 agar lebih konsisten dan tidak bercanggah antara satu sama lain.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

1. Kementerian sentiasa komited dalam memastikan sumber negara dipelihara dan dipulihara selaras dengan komitmen negara di peringkat antarabangsa.

2. Secara umumnya tidak terdapat percanggahan di antara Akta Perhutanan Negara 1984 [Akta 313] yang dikuatkuasakan oleh JPSM dengan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716] yang dilaksanakan oleh PERHILITAN. Akta 313 digubal khusus bagi pengurusan hutan dalam mencapai objektif-objektif yang telah digariskan dalam Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindahaan 1992), manakala Akta 716 adalah khusus kepada perkara berkaitan hidupan liar, Pengurusan Rezab dan kawasan Perlindungan Hidupan Liar.

3. Kajian semula dan penambahbaikan ke atas Akta 313 dilaksanakan mencakupi aspek-aspek pencegahan pengambilan hasil hutan secara haram, pelaksanaan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan hutan yang lebih berkesan serta pengukuhan pembangunan sektor perhutanan negara.

Semakan semula ini telah bermula dari tahun 2009 setelah pindaan kali pertama pada tahun 1993. Pada masa ini, pindaan Akta 313 sedang diteliti oleh pihak berkuasa negeri untuk proses konsultasi di mana persetujuan Kerajaan Negeri perlu sebelum pindaan tersebut diwartakan oleh Kerajaan.

4. Cadangan pindaan Akta 313 merangkumi empat (4) skop utama iaitu; memperketatkan proses pewartaan keluar Hutan Simpanan Kekal (HSK); memantapkan penguatkuasaan hutan bagi membanteras kegiatan pengambilan hasil hutan secara haram; meningkatkan kadar denda dan hukuman serta penalty tambahan; dan mengatasi isu kekaburan dan kuasa yang tidak jelas dalam pelaksanaan Akta 313.

5. Selanjutnya, Cadangan pindaan Akta 716 pula adalah merangkumi sepuluh (10) skop utama antaranya termasuklah penyelarasan dan pengukuhan hukuman, aktiviti pembiakbakaan dalam kurungan, aktiviti di dalam Rezab Hidupan Liar dan Kawasan Perlindungan, pertambahan kuasa penguatkuasaan, aktiviti penjualan hidupan liar atas talian, spesis hibrid, tanggungjawab pemilik hidupan liar berlesen dan penambahbaikan tafsiran.

Sekian, terima kasih.

Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli

Jawapan Lisan Parlimen Isu-Isu Pekerja Asing

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu Rancangan Pengurangan Kadar Pekerja Asing dan Membanteras Campur Tangan Politik dalam Membawa Masuk Pekerja Asing

Soalan: Nik Nazmi Bin Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri menyatakan apakah rancangan kementerian untuk mengurangkan kadar pekerja asing selain membanteras campur tangan politik di dalam lambakan kemasukan pekerja asing yang diamalkan sebelum ini.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

1. Dasar semasa Kerajaan mengenai penggajian pekerjaan ialah memberi keutamaan pekerjaan kepada rakyat tempatan. Kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan pekerja tempatan tidak dinafikan hak mereka untuk bekerja di dalam sektor-sektor yang dibenarkan untuk menggajikan pekerja asing. Hanya jawatan-jawatan yang tidak dapat diisi oleh pekerja tempatan dalam sektor-sektor yang diluluskan sahaja dibenarkan untuk menggaji pekerja asing.

2. Antara polisi dan inisiatif semasa yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kerajaan adalah seperti berikut:

i. Menetapkan had penggajian pekerja asing di Malaysia tidak melebihi 15% daripada jumlah guna tenaga pada tahun 2020.

ii. Menggalakkan sektor-sektor berinsentif buruh beralih kepada penggunaan mekanisasi dan automasi

iii. Penggajian pekerja asing dari mana-mana Negara sumber hendaklah berdasarkan kepada keperluan sebenar industri dan sektor-sektor yang dibenarkan sahaja (real industrial demand)

iv. Mempromosi dan memudah cara peluang penempatan pekerjaan melalui Program Penempatan Pekerjaan (3P) oleh Jabatan Tenaga Kerja (JTK) untuk memberi keutamaan kepada pencari kerja tempatan.

v. Penggajian pekerja asing diluluskan kepada tujuh (7) sektor sahaja iaitu pembinaan, pertanian, perladangan, perkilangan dan perkhidmatan.

vi. Hanya majikan berkeupayaan (genuine) dan mematuhi standard perburuhan seperti pematuhan gaji minimum, menyediakan kemudahan kediaman berserta kemudahan asas dan tiada rekod pelanggaran kes buruh sahaja dipertimbangkan memohon pekerja asing. Keupayaan majikan ditentukan melalui proses saringan dan pemeriksaan JTK.

vii. Menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi setiap sektor yang dibenarkan dalam pemberian kuota pengambilan pekerja asing.

viii. Pelaksanaan Surat Aku Janji Majikan (Employers Undertaking) mulai 1 Januari 2017 yang menghendaki majikan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerja asingnya bermula dari peringkat kemasukan, penggajian sehinggalah penghantaran pulang pekerja tersebut ke negara asal.

ix. Mengutamakan exit policy penggajian pekerja asing dengan menyediakan pelan latihan kemahiran kepada pekerja warganegara, memberi keutamaan kepada mekanisme IBS dalam sektor pembinaan, restoran berkonsepkan self-service dan sebagainya.

x. Kerajaan juga telah meperkenalkan Technical and Vocational Education and Training (TVET) untuk warga tempatan bagi melahirkan individu berkemahiran tinggi selaras dengan hasrat negara untuk beralih kepada industri berintensif buruh kepada high end industry dan mencapai objektif negara berpendapatan tinggi.

xi. Pembiayaan latihan di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad melalui caruman levi majikan untuk melatih semula pekerja bagi meningkatkan kemahiran pekerja terutamanya dalam sektor pembuatan, pembinaan dan perlombongan, dan

xii. Penguatkuasaan dipertingkatkan bagi memastikan pematuhan undang-undang perburuhan termasuk penguatkuasaan bersepadu dengan agensi-agensi lain bagi membasmi pemerdagangan orang dan eksploitasi orang (forced labour)

Tuan Yang di-Pertua

3. Polisi dan inisiatif semasa yang telah dan sedang dilaksanakan ini berjaya mengurangkan kadar kebergantungan kepada pengambilan pekerja asing di mana statistik Jabatan Imigresen Malaysia telah merekodkan jumlah pengambilan pekerja asing yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jumlah pekerja yang direkodkan dan dikeluarkan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) adalah seramai 2.1 juta orang dan mengalami penurunan pada tahun 2016 kepada 1.85 juta orang dan seterusnya 1.79 orang pada tahun 2017.

4. Kesimpulannya kerajaan sentiasa memastikan pekerja warga tempatan diberi keutamaan dalam peluang pekerjaan dan pada masa yang sama Kerajaan juga sedang meneliti pelbagai aspek dalam pengurusan pengambilan pekerja asing secara holistik supaya lebih sistematik dan berintegriti.

Parlimen Dalam Malaysia Baharu

Artikel ini pertama keluar di Sinar Harian Online pada 7 Ogos 2018

PADA 16 Julai 2018, bersama-sama dengan wakil rakyat yang lain, saya telah mengangkat sumpah untuk berkhidmat kepada Malaysia sebagai ahli Dewan Rakyat.

Sudah tentu, perkara tersebut merupakan satu peristiwa ber­campur-baur pengalaman yang baik, kontroversi dan kenangan yang lucu.

Jadi, apakah perasaannya menjadi seorang ahli Parlimen?

Perkara utama yang terlintas di pemikiran anda adalah suasana berbeza Dewan Rakyat.

Saya telah menjadi Adun Selangor selama 10 tahun dan pernah menjadi Timbalan Speaker Dun Selangor.

Namun begitu, saya masih sering berasa kagum dengan kebesaran secara fizikal dan kemegahan Dewan Rakyat — apa­tah lagi dengan betapa berkuasanya Parlimen, dan juga betapa luas skop kerjanya.

Dewan Rakyat juga sangat berbeza daripada House of Com­mons Britain, iaitu ‘moyang’ semua badan perundangan sistem Westminster.

House of Commons agak sempit. Ahli-ahli Parlimen Britain sering terpaksa duduk bersama-sama di atas bangku yang sempit atau berdiri—terutamanya semasa perbahasan yang besar.

Sebaliknya, ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia mempunyai ‘kemewahan’ seperti kerusi individu, meja, mikrofon dan juga komputer riba individu.

Bagaimanapun, Dewan Rakyat mempunyai aura yang intim dan walaupun hanya sebulan sejak persidangan bermula, anda sudah boleh mengenali ahli-ahli yang lain.

Anda boleh belajar banyak daripada melihat mereka dalam jarak dekat, termasuk mempelajari perkara baharu mengenai veteran politik dan tokoh-tokoh yang terkenal.

Setiap ahli Dewan Rakyat adalah berbeza: anda boleh melihat dengan jelas siapa yang membuat persiapan untuk sesi persidangan berbanding dengan mereka yang tidak membuat sebarang persiapan, siapa yang berminat, siapa yang bosan, siapa yang bersikap merentas parti, siapa yang mudah terasa, siapa yang lucu dan siapa berpendapat mereka bersikap lucu walaupun tidak.

Tetapi sudah tentu, saya dan rakan-rakan saya berada dalam Dewan Rakyat untuk bekerja, dan sesi persidangan kali ini merupakan satu yang agak sibuk.

Kerajaan Pakatan Harapan mempunyai agenda perundangan yang luas, bukan sahaja me­mansuhkan GST dan mem­perkenalkan SST.

Mampukah kita melaksanakan segala-galanya? Adakah Dewan Negara akan menghalang agenda Dewan Rakyat.

Saya tidak berasa pernah ada masa yang lebih mengujakan untuk berada di dalam Parlimen — selain zaman merdeka — daripada se­karang dan saya amat bersyukur atas keistimewaan ini serta menyedari tanggungjawab yang disandang.

Seperti yang telah saya katakan dalam ucapan sulung, saya berharap untuk mengusahakan beberapa inisiatif, termasuk menangani isu kemiskinan bandar, menyediakan perlindungan alam sekitar yang lebih baik, reformasi DBKL, menggantikan undang-undang kerajaan lama yang bersifat menindas dan memperjuangkan bidang seni.

Saya juga berharap dapat menyumbang kepada gerakan yang masih berterusan untuk mereformasi institusi Parlimen Malaysia secara keseluruhannya.

Pemusatan kuasa kepada badan Eksekutif dalam beberapa dekad yang lalu perlu dihentikan dan dikembalikan kepada institusi-institusi asal dalam Perlembagaan.

Salah satu cara untuk melakukan ini, saya percaya, adalah dengan melaksanakan janji dalam Buku Harapan untuk menubuhkan Jawatan­kuasa Terpilih Dewan Rakyat untuk memantau kementerian-kementerian.

Ini akan membolehkan pemantauan terhadap kerja-kerja badan eksekutif oleh kedua-dua pihak, termasuk memberikan ahli-ahli Parlimen kuasa untuk memanggil para menteri untuk menjelaskan tindakan mereka. Saya berasa Kabinet semasa sudah mempunyai banyak yang harus dijelaskan terhadap perkara-perkara tertentu.

Ini hanya akan menjadi satu perkara yang buruk sekiranya anda percaya bahawa ketelusan me­rupakan satu perkara yang buruk.

Selain itu, Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 (yang telah dimansuhkan pada tahun 1992) patut diperkenalkan semula.

Secara meluas, akta itu memberikan kuasa kepada Parlimen untuk menjalankan hal ehwalnya sendiri, termasuk pengupahan kaki­tangan dan dengan itu, memastikan kebebasannya.

Speaker Dewan Rakyat, Mohamad Ariff Md Yusof telah berkata bahawa perkara ini akan dilakukan.

Saya percaya bahawa jika kita mampu melaksanakan pelbagai pembaharuan, Parlimen Malaysia akan menjadi lebih cekap dan menjadi penjaga kepentingan rakyat yang lebih disegani.

Kami, sebagai ahli Parlimen backbencher akan memantau kerajaan untuk bersikap bertang­gungjawab – saya berharap rakyat akan terus melakukan perkara yang sama bagi kami juga.

* YB Nik Nazmi Nik Ahmad ialah Ketua Pemuda Harapan, Ketua Angkatan Muda Keadilan dan Ahli Parlimen Setiawangsa. Beliau pernah menjadi Adun di Selangor selama dua penggal dan menulis beberapa buah buku dalam bahasa Melayu dan Inggeris