Kerajaan Harus Telus Dalam Isu LCS

Isu Kapar Littoral Combat Ship (LCS) adalah salah satu daripada beberapa isu yang telah dibawa ke Jawatankuasa Pilihan Parlimen untuk Pertahanan dan Hal Ehwal Dalam Negeri ketika saya mempengerusikannya dari Disember 2019 – Disember 2020.

Kita mesti ingat bahawa LCS adalah salah satu perolehan pertahanan terbesar untuk peralatan baharu dalam sejarah Malaysia.

Jawatankuasa Penyiasatan Khas Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Awam (JKSTUPKK) telah menyatakan bahawa LCS adalah salah pemerolehan yang bersifat vendor-driven di mana permintaan dan keperluan kontraktor mengatasi pengguna akhir, Tentera Laut Diraja Malaysia.

TLDM pada mulanya bersetuju untuk menggunakan reka bentuk Sigma yang dicadangkan oleh Damen Schelde Naval Shipbuilding dari Belanda, tetapi ditolak oleh Menteri Pertahanan ketika itu, Dato ‘Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi atas permintaan BNS tanpa merujuk kepada TLDM pada tahun 2011. BNS menggesa penggunaan reka bentuk kelas Gowind oleh Naval Group France (NGF). TLDM juga pada awalnya menyatakan kekecewaannya di atas keputusan itu.

Penghantaran pertama dari 6 LCS seharusnya dilakukan pada bulan April 2019. Sebenarnya, pada bulan Disember 2020, kapal pertama itu hanya 59.79% lengkap walaupun sejumlah RM6 bilion telah dibayar.

Jika kita bandingkan dengan Mesir yang memesan empat kapal kelas Gowind pada tahun 2013, kapal pertama yang dipesan telah mula ditauliahkan pada tahun 2017. Ia hanya mengambil masa 36 bulan.

Indonesia sebaliknya memesan empat kapal kelas Sigma pada tahun 2010. Ini adalah permintaan asal oleh TLDM. Kapal pertama bertugas pada tahun 2017, dan kapal kedua bertugas pada tahun 2018.

Kerajaan hari ini memutuskan projek itu harus diteruskan oleh kontraktornya, Boustead Group melalui anak syarikat BNSnya. Pemilik saham majoriti Boustead adalah Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT). Sebelumnya, kerajaan menolak pilihan untuk melantik NGF sebagai “kontraktor penyelamat” untuk menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 LCS.

Kabinet telah mengatakan bahawa ia akan mengenakan syarat-syarat yang mesti dipatuhi oleh Boustead Group. Namun, apakah syarat-syarat ini, bagaimana ia akan dilaksanakan atau akan membantu mempersiapkan projek (yang sepatutnya selesai pada akhir 2023) belum diperincikan.

Projek itu masih diteruskan walaupun BNS mempunyai rekod prestasi yang buruk dengan projek sebelumnya seperti Kapal Peronda Generasi Baru (NGPV), yang dilaporkan mengalami kelewatan penghantaran dan kos tambahan yang mengejutkan — perkara itu telah disiasat oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Umum Parlimen ke-11 pada tahun 2007.

Jawatankuasa Pilihan Parlimen untuk Pertahanan dan Hal Ehwal Dalam Negeri turut dimaklumkan oleh JKSTUPKK bahawa BNS telah membuat komitmen bertulis dengan pembekal pihak ketiga mengenai spesifikasi dan peralatan untuk LCS sebelum “surat setuju terima” (SST) dikeluarkan oleh kerajaan.

Situasi ini mempunyai pengaruh yang besar pada rekaan LCS yang disarankan oleh BNS kepada Kementerian Pertahanan, daripada pertimbangan dan keperluan TLDM sebagai pengguna akhir sebagaimana disebut di atas.

Kita harus ingat, keutamaan utama dalam perolehan pertahanan adalah mendapatkan peralatan terbaik untuk angkatan tentera kita. Dengan logik ini, keperluan tentera harus mengatasi keperluan syarikat atau kepentingan lain.

Walaupun TLDM akhirnya menyetujui spesifikasi LCS, tidak dapat dinafikan bahawa isu ini merupakan suatu preseden yang negatif. Kami juga telah diberitahu bahawa BNS telah membuat permohonan dan menerima pendahuluan lebih dari RM1 bilion daripada kontrak, di luar kebiasaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.

Pengecualian telah dilakukan di atas permintaan Kementerian Pertahanan kerana keadaan kewangan BNS yang lemah walaupun pada peringkat awal. Maka masalah yang dihadapi LCS pada hari ini tidak akan berlaku jika prosedur kewangan biasa diikuti.

Selain itu, kami turut dimaklumkan dari pengurusan BNS sendiri bahawa hampir RM396 juta dari projek LCS digunakan untuk membayar hutang dan faedah berlaku dari projek NGPV. Perumpamaan mudahnya ini menjadi situasi gali lubang tutup lubang.

BNS juga telah mengambil pinjaman dari institusi kewangan untuk menguruskan aliran tunai untuk projek LCS, tetapi ini mengakibatkan perlunya membayar bunga sehingga RM571 juta pada Februari 2020, yang belum dirancang selama kontrak sedang dirundingkan.

Masalah aliran tunai BNS juga mengakibatkan kelewatan atau kegagalan membayar sejumlah OEM untuk projek LCS, menyebabkan penghentian kerja atau pembatalan penghantaran oleh OEM, sehingga menyebabkan kelewatan.

Ini adalah beberapa isu dari banyak isu yang dikatakan telah mengganggu projek ini.

Semua ini menunjukkan kegagalan pihak kerajaan pada masa itu untuk melakukan usaha sewajarnya terhadap kontraktor, sama ada dari segi kemampuan teknikal atau kewangannya untuk melaksanakan projek tersebut.

Kerajaan Perikatan Nasional yang ada sekarang ini menyusun kegagalan ini dengan meneruskan projek tersebut semata-mata berdasarkan “syarat” yang tidak diketahui yang telah ditetapkan oleh kontraktor.

Saya tidak menolak kemungkinan syarikat itu dapat mengatasi pelbagai kelemahannya.

Namun, keyakinan masyarakat dan negara akan lebih terjamin jika kerajaan dapat bersikap telus dan mengungkapkan apa syaratyang telah ditetapkan dan bagaimana ia akan memberi jaminan siapnya projek ini.

Kerajaan tidak boleh menggunakan hujah semua ini untuk kepentingan pekerjaan, vendor dan LTAT untuk meneruskan projek tersebut tanpa menggariskan perlindungan yang telah dilakukan untuk memastikan kontraktor akhirnya dapat menyiapkan projek itu.

Masalah aliran tunai juga menyebabkan kesukaran kepada OEM (yang akhirnya menjadi vendor) dan pekerja mereka. Kita tidak mahu LTAT menghadapi masalah reputasi yang ditimbulkan oleh isu LCS.

Apa yang paling penting, para pejuang Malaysia amat memerlukan peralatan yang lebih baik seperti LCS untuk mempertahankan sempadannya, terutama sektor maritim yang semakin mencabar.

Tanpa perlindungan yang betul, ketelusan dan komitmen terhadap amalan terbaik, Malaysia akan terjebak dalam isu yang tidak berkesudahan.

Perkara ini tidak boleh ditutup. Kerajaan ini berhutang banyak maklumat dan prestasi yang seperti ‘dirahsiakan’ daripada pengetahuan rakyat.

NIK NAZMI NIK AHMAD
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Bukan Lisan Senarai Pencerobohan Kapal Asing Ke Malaysia Antara 2016-2020

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan senarai pencerobohan kapal asing ke Malaysia yang ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia antara tahun 2016-2020 mengikut butiran tahun, negara asal kapal dan tindakan ke atas setiap pencerobohan.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

Berdasarkan rekod APMM dari tahun 2016-2020 sebanyak 619 buah kapal asing telah ditahan Agensi. Dari jumlah tersebut, kapal asing dari Vietnam merupakan tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 491 buah diikuti negara Indonesia sebanyak 90 buah, Thailand sebanyak 19 buah, dari China sebanyak 13 buah dan dari Taiwan sebanyak 3 buah.

Dari keseluruhan tangkapan tersebut, seramai 5,626 kru kapal asing telah ditahan dan dihadapan ke mahkamah. Kru warganegara Vietnam adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 4,945 orang diikuti warganegara Indonesia seramai 459 orang dan dari China seramai 144 orang.

Kapal asing dan kru yang ditahan oleh APMM akan menjalani proses reman dan seterusnya didakwa di bawah peruntukan undang-undang sedia ada seperti Akta Perikanan 1985, Akta Perkapalan Saudagar 1952, Akta Imigresen 1959/63, Akta Kastam 1967, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan lain-lain akta yang berkaitan.

Hukuman terhadap kapal asing serta kru pula berbeza mengikut pertuduhan. Sebagai contoh, Akta Perikanan 1985 (Pindaan 2019) telah memperuntukan denda tidak melebihi RM6 juta setiap orang bagi pemilik atau nakhoda kapal manakala denda tidak melebihi RM600 ribu bagi setiap anggota kru atau penjara tidak melebihi dua tahun jika disabitkan kesalahan. Seterusnya warganegara tersebut akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan pengusiran.

Kapal yang telah dilucuthak oleh mahkamah pula akan dilupuskan melalui kaedah ditenggelamkan untuk dijadikan tukun tiruan bagi tujuan pemuliharaan sumber perikanan agar dapat memberi manfaat kepada nelayan sekaligus menjana ekonomi Negara.

Jawapan Pertanyaan Lisan Mengenai Status Pembinaan Littoral Combat Ship

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Pertahanan menyatakan tentang status terkini pembinaan kesemua kapal Littoral Combat Ship oleh Boustead Naval Shipyard.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Status pembinaan Kapal Littoral Combat Ship sehingga 1 adalah 57.01% berbanding dengan perancangan asal 90.11%, iaitu kelewatan sebanyak 33.10%. Status pembinaan mengikut kapal adalah seperti berikut:

1. LCS 1 – status siap semasa 60.60%;
2. LCS 2 – status siap semasa 48.09%;
3. LCS 3 – status siap semasa 43.75%;
4. LCS 4 – status siap semasa 36.49%;
5. LCS 5 – status siap semasa 22.09%; dan
6. LCS 6 – status siap semasa 0%.

Terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Lisan Isu Buli Di Kalangan Tentera

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Pertahanan menyatakan apakah dasar terkini Kerajaan terhadap kes buli di kalangan tentera dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Kementerian Pertahanan memandang serius terhadap sebarang kejadian berunsur penganiayaan dan penderaan seperti kes buli di kalangan warga Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan tidak akan berkompromi terhadap pelaku-pelaku yang dibuktikan bersalah.

Di peringkat Perkhidmatan Darat, Laut dan Udara, usaha bagi membendung gejala ini dilaksanakan dengan senantiasa mengeluarkan pengarahan dan peringatan terhadap warga tentera untuk menjauhkan diri daripada perbuatan buli dan kesan negatif yang bakal dihadapi oleh pelaku.

Justeru, berhubung dengan soal kes buli di kalangan warga tentera, sekiranya didapati berlaku, tindakan tatatertib yang tegas di bawah Akta Angkatan Tentera 1972 akan dikenakan oleh Perkhidmatan ke atas pelaku. Manakala bagi kes-kes buli yang menyebabkan berlakunya unsur jenayah dan pertuduhan di bawah Kanun Keseksaan, tindakan susulan akan diserahkan kepada Pihak Berkuasa Awam.

Warga tentera yang terlibat dalam kes buli, setelah didakwa dan disabitkan atas kesalahan samada oleh Perkhidmatan atau Mahkamah Awam akan ditamatkan perkhidmatan di bawah Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Terma-Terma Perkhidmatan bagi Angkatan Tetap) 2013 atas sebab salah laku serta berhadapan dengan risiko tidak layak untuk menerima pencen, ganjaran perkhidmatan dan faedah-faedah pemberhentian lain.

Sekian, terima kasih.

Insiden Lahad Datu 2013: Ahli Politik Harus Hati-Hati

Saya mengambil maklum permohonan maaf Mohamaddin Ketapi tentang insiden Lahad Datu.

Saya berharap rakyat, termasuklah ahli politik selepas ini akan lebih berhati-hati dalam mengulas hal melibatkan perisitiwa seperti ini.

Ketika insiden Lahad Datu berlaku, ia telah mengorbankan 8 anggota polis san 2 anggota tentera negara. Sudah tentu ucapan yang dilihat seperti memperlekehkan perisitwa ini akan mengundang rasa marah orang ramai.

Kita harus bersyukur dengan keamanan yang kita dapat kecapi hari ini, berkat keringat dan darah daripada semua pasukan keselamatan negara.

Peristiwa pencerobohan ini mengajar kita banyak hal, termasuklah keperluan untuk memperkasakan barisan pertahanan negara, terutamanya di kawasan laut dan udara.

Walaupun kita berharap selepas ini kedaulatan negara kita tidak akan digugat, proses pemerkasaan ketenteraan negara harus terus berjalan.

NIK NAZMI NIK AHMAD
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Usaha Filipina Menghidupkan Semula Tuntutan Ke Atas Sabah Cubaan Untuk Alih Perhatian Dari Kegagalan Respons Covid Duterte

Nampaknya Filipina meneruskan angan-angan mereka dengan menuntut kekuasaan terhadap Sabah yang tidak berasas. Setiausaha Luarnya, Teodoro Locsin Jr baru-baru ini mengumumkan rancangan untuk mengaktifkan semula “Biro Borneo Utara” dengan menyatakan bahawa “Sabah adalah milik kita (Filipina)”.

Kita semua bersetuju, Sabah adalah dan akan kekal sebagai sebahagian daripada Malaysia. Kebangkitan semula “tuntutan” Filipina adalah usaha terdesak untuk mengalihkan perhatian masyarakatnya ke atas kegagalan pentadbiran Rodrigo Duterte, terutamanya dalam menangani Covid-19.

Kenyataan menuntut Sabah ini merupakan penghinaan terhadap kedaulatan dan martabat Malaysia. Ia sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh. Tindakan Setiausaha Locsin merupakan satu percubaan untuk campur tangan dalam proses demokrasi negara kita, terutamanya memandangkan Sabah sedang menghadapi pilihan raya negeri.

Mereka juga telah melanggar prinsip ASEAN untuk tidak campur tangan dalam urusan negara-negara anggotanya. Ia amat dikesali apabila mereka terlibat dalam tindakan begini ketika Asia Tenggara perlu berdiri bersama dalam menghadapi percubaan kuasa besar tertentu untuk memecah-belahkan kawasan kita dan mengubahnya menjadi medan perang untuk persaingan geopolitik.

Walaupun Malaysia tidak memenuhi tuntutan Filipina, kerajaan kita harus mempertimbangkan tindak balas yang lebih tegas jika mereka tak berhenti dari retorik liarnya. Seperti kata pepatah: “Jika anda terus mengulang-ulang kebohongan, itu menjadi kebenaran.”

Ada bahaya yang menanti jika kita gagal mengambil langkah aktif untuk menghentikan usaha agresif Filipina untuk mencabar kedaulatan Sabah sebagai sebahagian dari Malaysia. Tindakan Filipina bukanlah tindakan yang mempamerkan sikap sahabat. Kerajaan Malaysia mesti lebih aktif daripada yang telah dilakukannya selama ini untuk melindungi kedaulatan dan integriti negara kita.

NIK NAZMI NIK AHMAD
PENGERUSI JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PARLIMEN MENGENAI PERTAHANAN DAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA