Persoalan Untuk Kementerian Pendidikan Mengenai PKP 2.0

Saya ingin menyentuh beberapa perkara berkaitan isu pendidikan memandangkan hampir semua negeri di Malaysia diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau PKP Bersyarat (PKPB) kecuali Sarawak dan Perlis, yang berada di bawah PKP Pemulihan (PKPP) dan terbaharu darurat di seluruh negara.
Bagi negeri-negeri yang sedang berada dalam PKP, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan mengarahkan semua pelajar yang bakal menduduki peperiksaan besar dan para guru untuk kembali ke sekolah.
Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita sekarang mempunyai 2 kumpulan pelajar peperiksaan yang perlu dijaga; kelas SPM tahun 2020 (mereka belum mengambil SPM) dan pelajar tahun 2021.
Bebanan kerja guru akan bertambah dengan keadaan yang sedang kita hadapi pada hari ini. Mereka harus mengurus dan mengajar kelas peperiksaan dengan SOP yang ketat.
Selain daripada tugasan ini, mereka tetap perlu mengajar pelajar dalam talian bagi pelajar yang sedang berada di rumah.
Saya apa-apa langkah yang dilakukan oleh kerajaan atau Kementerian Pendidikan untuk melakukan persiapan, memberikan sumber, dan sokongan untuk guru dalam situasi ini — bagi menyeimbangkan kedua-dua keperluan, terutama bagi mereka yang mungkin tidak biasa dengan mata pelajaran yang guru perlu ajar di peringkat peperiksaan.
Pada masa yang sama, terdapat laporan pelajar sekolah menengah bukan peperiksaan kehilangan minat dan fokus pada pelajaran dalam talian.
Apa yang Kementerian Pendidikan lakukan untuk membantu pelajar dan guru untuk masalah ini? Kita perlu melakukan sesuatu untuk mengurangkan risiko keciciran yang tinggi ketika sekolah dibuka semula.
Apa sistem sokongan yang disediakan untuk guru, pelajar dan ibu bapa untuk menghadapi PKP 2.0 dan darurat? Di manakah talian bantuan, pangkalan data untuk pelajaran dan penilaian? Di manakah platform untuk berkomunikasi dengan ibu bapa?
Ini seharusnya dilakukan dalam beberapa minggu pertama pandemik pada tahun 2020.
Adakah kerajaan memanfaatkan sepenuhnya pusat tuisyen, tuisyen atas talian, tutor individu, dan NGO untuk memberi ruang pembelajaran maya bagi kanak-kanak B40 yang mungkin tidak dapat belajar di rumah secara maya?
Hanya Kementerian Pendidikan yang dapat menjawab soalan-soalan ini.
NIK NAZMI NIK AHMAD
JURUCAKAP PARLIMEN KEADILAN BAGI PENDIDIKAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Kerajaan Mesti Beri Lebih Perhatian Kepada Gangguan Kepada Pelajar SPM Dan STPM

Keputusan Kerajaan Persekutuan untuk menutup semua sekolah di Malaysia sehingga 17-18 Disember 2020 – hari terakhir tahun persekolahan kerana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di kebanyakan negeri adalah sesuatu yang amat dikesali. Ia seperti juga penangguhan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) hingga 22 Februari 2021 dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) hingga 8 Mac 2021.

Pendidikan pelajar di Malaysia terganggu kerana kurangnya perancangan jangkamasa panjang daripada Kementerian Pendidikan.

Soalan yang penting telah ditanyakan oleh beberapa pihak berkenaan; sama ada PKPB yang dilaksanakan di seluruh negara diperlukan, kerana tidak semua negeri yang terlibat mengalami peningkatan besar kes baharu. Keputusan untuk menutup sekolah walaupun di negeri yang masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) seperti Kelantan, Pahang dan Perlis harus dipersoalkan.

Walaupun kita berharap vaksin Covid-19 akan muncul tidak lama lagi, kita harus belajar hidup dengan norma baharu buat masa ini.

Adalah perlu bagi kita untuk merancang ke hadapan supaya dapat meneruskan kehidupan sosio-ekonomi dengan mematuhi arahan dari segi penjarakan fizikal dan kebersihan diri.

Namun, tidak adil memberikan tanggungjawab ini hanya untuk rakyat. Mereka harus dibimbing, dilindungi dan dibantu dengan dasar yang pintar dan kepemimpinan yang tegas, termasuklah dalam sektor pendidikan. Malangnya, hal ini tidak berlaku di bawah Kerajaan PN.

Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan adalah menangguhkan semuanya dan meminta rakyat untuk menunggu perincian seterusnya. Pendekatan ini telah menjadi tema kepada kerajaan ini, pendekatan yang kurang bijak dan tidak memahami penderitaan rakyat.

Contohnya SPM yang kini dijadualkan pada 22 Februari manakala STPM yang dikatakan akan bermula pada 8 Mac 2021. Pengambilan universiti, selalunya akan berlaku pada bulan September.

Biasanya, keputusan SPM dan STPM dikeluarkan pada bulan Februari atau Mac dan Unit Pengambilan Universiti (UPU) memerlukan sekitar 5 bulan untuk memproses keputusan untuk pengambilan universiti.

Dengan SPM dan STPM yang akan berakhir pada hujung Mac 2021. Ini bermaksud kertas peperiksaan perlu disemak dan ditanda, serta keputusan yang ditetapkan dan disahkan dalam masa kurang dari tiga bulan — paling awal bulan Jun.

Ini bermaksud kita ada bulan Julai untuk UPU memasukkan keputusan ke dalam sistem, dan bulan Ogos untuk pelajar mendapatkan keputusan mereka pada bulan September. Jangan lupa, pada masa ini juga UPU akan berhadapan dengan keputusan dari pelajar matrikulasi dan asasi.

Kerja-kerja ini tidak akan dapat dilaksanakan tanpa menggunakan teknologi baru atau inovatif untuk menyemak kertas peperiksaan, pengeluaran keputusan dan permohonan pelajar ke universiti.

Sistem semasa tidak akan dapat menanganinya melainkan tarikh pengambilan universiti ditangguhkan seperti yang telah dilakukan dengan peperiksaan.

Saya tidak hanya ingin melakukan kritikan semata-mata. Berikut adalah beberapa penyelesaian yang harus diambil oleh kementerian untuk membantu pelajar dan guru mengatasi masalah tersebut.

1. Kementerian harus mewujudkan satu pasukan dengan pemegang taruh dan pakar dari dalam dan luar kerajaan untuk membuat versi SPM dan STPM yang diperkemaskan.

2. Kerajaan harus membatalkan semua syarat kerja kursus untuk kumpulan SPM 2020/2021 dan 2021— kecuali untuk mata pelajaran praktikal sangat penting seperti mata pelajaran vokasional.

3. Kenal pasti bahagian kurikulum mana yang harus diajar secara bersemuka dan yang boleh dilakukan secara dalam talian.

Penciptaan kandungan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam talian harus mempunyai perancangan. Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian boleh membantu. Subjek yang boleh dinilai atau mampu diadakan peperiksaan dalam talian, perlu diputuskan.

4. Membekukan pertukaran semua pegawai peperiksaan di Kementerian, terutama Lembaga Peperiksaan, Majlis Peperiksaan dan di peringkat pendidikan negeri sehingga kedua-dua SPM dan STPM 2020/2021 dan 2021 telah selesai.

5. Jemaah Nazir harus bekerjasama dengan sekolah untuk membantu mengatur kelas atau bahkan pergi ke lapangan dan mengajar – tentu saja dengan mematuhi semua SOP. Kita juga boleh merekrut guru sementara dan interim – sebagaimana saya bangkitkan dalam pertemuan rombongan PH bertemu Menteri Kewangan – untuk membantu pelajar sepenuh masa dengan pembelajaran secara fizikal atau dalam talian.

Perkongsian juga boleh dilakukan dengan syarikat dan teknologi swasta untuk penyelesaian teknologi serta inovasi dalam pembelajaran dapat dipercepatkan untuk membantu guru dan pelajar.

6. Sistem UPU perlu dikemaskini untuk memendekkan masa yang diperlukan untuk memproses aplikasi dan memastikan bahawa ia dapat menangani puluhan ribu pengunjung dalam satu-satu masa.

7. Kita juga harus menyedari bahawa kumpulan pelajar sekolah sekarang adalah anggota termuda dari “Generasi Covid”, mereka mungkin memerlukan pemantauan dan bantuan untuk masa yang lama.

Sebagai permulaan, kerajaan harus meningkatkan kapasiti matrikulasi dan tingkatan enam dalam masa terdekat. Ini untuk membantu mempersiapkan pelajar Generasi Covid dengan lebih baik, kerana mereka telah kehilangan satu tahun persekolahan untuk pendidikan tinggi.

Untuk kursus diploma, kolej dan universiti mesti mempertimbangkan untuk memperkenalkan kursus pengajian pra-pengajian tinggi (dengan kos minimum) untuk membantu kedua-dua kumpulan SPM dan STPM mengikuti pengetahuan yang diperlukan dalam bidang yang berkaitan.

Saya sangat berharap Kementerian Pendidikan mempertimbangkan langkah-langkah ini.

Ini melangkaui politik – masa hadapan sebahagian besar anak muda kita, justeru tanah air kita yang menjadi taruhan.

NIK NAZMI NIK AHMAD
JURUCAKAP PARLIMEN KEADILAN BAGI PENDIDIKAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Lisan Langkah Membantu Pelajar Selepas Pembatalan Pendaftaran Di Universiti Awam

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [PH-Setiawangsa] minta Menteri Pengajian Tinggi menyatakan apakah langkah yang diambil untuk membantu pelajar dari luar kawasan dan tidak mempunyai akses internet yang baik yang belajar di universiti awam selepas pembatalan pendaftaran mahasiswa pada 27 September 2020.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Susulan pengumuman Penangguhan Pendaftaran Secara Fizikal atau Bersemuka Pelajar IPT pada 2 Oktober 2020 lalu, Kementerian telah mencadangkan agar semua urusan pendaftaran pelajar dilaksanakan secara dalam talian. Kementerian maklum bahawa ramai pelajar dan ibubapa berasa khuatir dan gusar, terutamanya untuk pelajar menerusi sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara dalam talian. Namun keputusan penting itu perlu diambil oleh kementerian demi menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar.

Bagi membantu pelajar IPT mendapatkan akses internet dan memastikan sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) mereka secara dalam talian dapat dijalankan dengan baik, Kementerian dengan Kerjasama Kementerian Komunikasi dan Mutimedia Malaysia (KKMM) telah menyalurkan maklumat 871 lokasi kemudahan pusat internet di bawah seliaan KKMM kepada universiti-universiti awam. Pusat-pusat internet ini boleh diakses oleh semua pelajar di kawasan bandar dan luar bandar seluruh Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak. Setiap pusat internet tersebut mempunyai 20 buah computer, perkhidmatan berbayar seperti fotostat, pencetak, pengimbas, laminate dengan izin dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang membantu memudahkan urusan pembelajaran pelajar.

Selain itu, Kementerian juga menyediakan bantuan berbentuk sumbangan pelan data bagi capaian internet kepada 320,396 pelajar daripada kalangan keluarga B40 di universiti awam. Seramai 225,784 pelajar telah dan akan menerima bantuan dalam bentuk simkad manakala 94,612 pelajar akan menerima bantuan sama ada berbentuk tunai atau baucar pembelian pelan data mengikut syarikat telekomunikasi pilihan masing-masing. Bantuan ini dibiayai melalui dana dalaman universiti awam dan tabung kebajikan pelajar dengan anggaran peruntukan keseluruhan berjumlah RM24 juta.

Selain bantuan dan sumbangan dalam bentuk pelan data, kementerian turut menyediakan bantuan berbentuk pembiayaan kepada 8,965 pelajar daripada kalangan keluarga B40 untuk memiliki peranti. Daripada jumlah tersebut, seramai 5,965 pelajar akan menerima sumbangan berbentuk komputer riba, 300 pelajar menerima bantuan berbentuk pinjaman kewangan untuk pembelian komputer dan selebihnya 2,700 pelajar menerima bantuan berbentuk tunai atau baucar bagi tujuan pembelian peranti. Bantuan ini dibiayai melalui sumber dana universiti awam sendiri; tabung kebajikan pelajar; zakat daripada tabung haji; wakaf; dan sumbangan daripada agensi dan pihak lain dengan anggaran peruntukan sebanyak RM13.4 juta.

Syarikat-syarikat pengeluar peranti juga turut menawarkan diskaun istimewa khas kepada semua pelajar IPT untuk mendapatkan peranti keluaran syarikat mereka. Diskaun khas ini hanya ditawarkan kepada pelajar IPT sahaja bagi membantu mengurang kos yang perlu ditanggung pelajar untuk mendapatkan peranti.

Dalam usaha untuk meringankan beban 76,153 pelajar baharu bagi Sesi Akademik 2020/2021 untuk menanggung kos bagi mengikuti PdP secara dalam talian, kementerian turut menawarkan pemberian bantuan tunai sebanyak RM50 kepada setiap pelajar tersebut. Bantuan ini melibatkan peruntukan berjumlah RM3.8 juta. Melalui insentif yang diberikan ini, beban terutamanya kepada pelajar baharu untuk menanggung kos pembelajaran secara dalam talian dapat dikurangkan.

Bagi memastikan kelangsungan atau kemampuan untuk pelajar-pelajar terutamanya daripada kalangan keluarga B40 untuk meneruskan PdP secara dalam talian, kementerian dengan kerjasama Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) juga telah melancarkan inisiatif dengan izin crowdfunding melalui Tabung Prihatin Siswa. Inisiatif ini mengajak pihak luar untuk turut sama menyalurkan sumbangan bagi membantu meringankan kesulitan pelajar yang berkeperluan dalam meneruskan sesi PdP mereka.

Sekian, terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Lisan Pecahan Kaum Di Sekolah Kebangsaan, SJKC, SJKT Dan Sekolah Swasta

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Pendidikan menyatakan pecahan kaum di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Swasta antara tahun 2010 hingga hari ini.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua, Berdasarkan rekod Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), bagi tahun 2010 hingga 2020, trend data menunjukkan peratus penyertaan kaum Melayu di Sekolah Kebangsaan berada pada sekitar 93% hingga 94%.

Manakala, peratus penyertaan kaum Cina menunjukkan trend penurunan dari 1.17% pada tahun 2010 kepada 0.73% pada tahun 2020. Peratus penyertaan kaum India juga mencatatkan penurunan daripada 3.15% kepada 2.63% dalam tempoh yang sama. Selain itu, bagi lain-lain kaum, terdapat sedikit peningkatan iaitu daripada 2.00% pada tahun 2010 kepada 2.84% pada tahun 2020.

Bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), secara keseluruhan, peratus penyertaan kaum Melayu, India dan lain-lain menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 berbanding tahun 2010.

Trend penyertaan kaum Melayu meningkat daripada 9.15% pada tahun 2010 kepada 15.33% pada tahun 2020. Kaum India juga menunjukkan peningkatan daripada 1.67% kepada 2.75% dalam tempoh yang sama.

Begitu juga dengan penyertaan Lain-lain kaum, meningkat daripada 1.02% pada 2010 kepada 1.67% pada tahun 2020. Namun, peratus penyertaan kaum Cina di SJKC menunjukkan penurunan daripada 88.16% pada tahun 2010 kepada 80.25% pada tahun 2020.

Bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) pula, pecahan penyertaan terbesar sepanjang tempoh 2010 sehingga 2020 adalah daripada kaum India, iaitu 99%. Penyertaan bagi kaum Melayu, Cina dan Lain-lain berada kurang daripada 1% sepanjang tempoh berkenaan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bagi sekolah swasta pula, pecahan penyertaan terbesar untuk tahun 2020 adalah daripada kaum Cina iaitu 65.88%, diikuti kaum Melayu termasuk bumiputera Sabah dan Sarawak sebanyak 26.96%, kaum India sebanyak 4.00% dan Lain-lain kaum sebanyak 3.17%.

Penyertaan murid kaum Melayu menunjukkan peningkatan sebanyak 0.65% manakala kaum Cina menunjukkan penurunan 0.44% dan kaum India menurun sebanyak 0.21% berbanding tahun 2019. Sekian, terima kasih.

Penutupan Sekolah Di Zon Merah: Apakah Rancangan Luar Jangka Kerajaan Untuk Sekolah Sekiranya Kadar Covid Terus Meningkat?

Saya mengambil maklum Kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia tentang penutupan sekolah di zon merah di seluruh negara.

Persoalan pokok adalah, setelah berbulan-bulan negara dilanda Covid dan PKP, apakah rancangan sekiranya sekolah ditutup semula sama ada di daerah-daerah zon merah tertentu, ataupun jika kita kembali kepada penutupan semua sekolah seperti awal PKP dahulu? Apakah ‘contingency plan’ atau rancangan luar jangka pihak Kerajaan?

Kita faham, kebanyakan negara tidak bersedia ketika wabak Covid melanda kali pertama dan sekolah-sekolah ditutup. Namun alasan tidak bersedia tidak lagi boleh digunakan apabila kita berhadapan penutupan sekolah sekali lagi.

Saya dimaklumkan persediaan sudah dibuat di kalangan pegawai-pegawai KPM. Tetapi adakah ia sudah diluluskan Kerajaan dan sekiranya sudah, ia perlu dimaklumkan kepada pemegang taruh termasuk ibu bapa dan pelajar.

Antara persoalan segera yang perlu dijawab kepada ibu bapa, guru dan pelajar adalah bagaimanakah proses penilaian atas talian untuk peperiksaan percubaan SPM bagi sekolah-sekolah yang ditutup?

Kita tidak mahu insiden yang berlaku ketika pengumuman saat-saat akhir penangguhan pendaftaran siswa universiti awam berulang untuk pelajar-pelajar sekolah.

Kita melihat keresahan di kalangan ibu bapa, termasuk di luar zon merah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Pemakluman rancangan luar jangka sangat penting untuk meredakan kerisauan semua pihak.

NIK NAZMI NIK AHMAD
JURUCAKAP PARLIMEN KEADILAN BAGI PENDIDIKAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

KPT Perlukan Pelan Luar Jangka Untuk Hadapi Pandemik Di Masa Depan

Peningkatan mendadak kes Covid-19 kebelakangan pasti merisaukan rakyat Malaysia. Walaupun pihak kerajaan terus mendesak orang ramai untuk mematuhi SOP dalam norma baharu, kita juga memerlukan halatuju yang jelas dan konsisten.

Pengumuman yang tidak jelas dan berubah-ubah mengelirukan orang ramai dan membawa kesan kewangan yang ketara kepada mereka yang terlibat. Lebih-lebih lagi keadaan ekonomi hari ini yang meruncing dan ditambah pula dengan tamatnya moratorium bayaran pinjaman tempoh hari.

Nasib pelajar IPT yang terpaksa berpatah balik atau terkandas akibat pembatalan pendaftaran kemasukan pada saat-saat akhir telah menimbulkan kemarahan orang ramai.

Kita akur dan sedia faham bahawa keadaan ini didorong oleh tindakan yang perlu demi mengutamakan kesihatan dan keselamatan orang ramai.

Walau bagaimanapun, tanpa pelan jangka panjang untuk menangani isu-isu berkaitan pendidikan tinggi, sudah pasti kita akan berhadapan situasi sama semula apabila berlaku perkara di luar jangkaan.

Pandemik Covid-19 sudah bersama kita lebih setengah tahun dan masih belum ada penyelesaian dalam jangka masa terdekat. Sudah tiba masanya pihak KPT menyediakan pelan atau kerangka yang komprehensif sebagai garispanduan menangani krisis ini untuk sektor pendidikan tinggi.

KPT PERLU SEDIAKAN PELAN

Pihak berkuasa wajib mengambil tindakan agar masalah yang dihadapi tidak berlarutan atau berulang. Sebagai tambahan kepada SOP dan garispanduan yang sedia ada, saya menyeru pihak KPT untuk menyediakan pelan atau kerangka jangka masa panjang untuk menjamin sektor ini tetap bertahan dalam menghadapi cabaran Covid-19.

Kerangka ini boleh dijadikan asas kepada SOP pada masa hadapan, dan dijadikan panduan untuk setiap IPT menyediakan pelan mereka sendiri sejajar dengan keperluan pedagogi setiap bidang pengajian yang berbeza.

Ia juga perlu dilengkapi dengan pelan luar jangka untuk situasi yang berbeza, termasuk kemungkinan kenaikkan kes pada masa akan datang serta mengambilkira risiko pandemik-pandemik lain pada masa depan.

Bagi keluarga yang kurang berada, anak yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti menjadi harapan untuk keluarganya memperbaiki keadaan sosio-ekonomi mereka; tetapi ia juga datang dengan kos tertentu. Kita sepatutnya tidak menambah beban kewangan pelajar dengan keputusan di saat akhir dan jegagalan mewujudkan pelan pengurusan krisis yang mantap.

Untuk mengurangkan bebanan keluarga berpendapatan rendah, saya mencadangkan pihak KPT menyediakan bantuan kewangan kepada mereka yang terkesan: sama ada dari segi pembayaran balik kos perjalanan atau tambahan kepada Bantuan Prihatin yang sedia ada. Rebat yuran untuk tahun 2020 dan 2021 juga patut dipertimbangkan.

Saya juga menyeru pihak KPT menyediakan pengangkutan yang bersesuaian seperti bas kepada pelajar yang perlu kembali ke rumah masing-masing, dan membawa mereka semula ke universiti kelak. Rakyat tidak patut menangggung bebanan tambahan tatkala ramai yang dalam kesempitan.

NIK NAZMI NIK AHMAD
JURUCAKAP PARLIMEN KEADILAN BAGI PENDIDIKAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA