Jawapan Pertanyaan Bukan Lisan Isu Tabung Penyelenggaraan 1 Wilayah

Soalan:
Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ]
minta Menteri Wilayah menyatakan sama ada Tabung Penyelenggaraan 1 Wilayah dahulu dikekalkan bagi memastikan keceriaan bandar raya terutamanya bangunan-bangunan perumahan kos rendah dan sederhana yang sering berhadapan masalah penyelenggaraan.

Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Wilayah Persekutuan berpandangan program Tabung Penyelenggaraan 1 Wilayah (TP1W) adalah merupakan satu program yang dapat memberi manfaat dari aspek keselesaan, keselamatan dan kesejahteraan penduduk berstrata di Kawasan perumahan kos rendah dan sederhana.

Bagaimanapun di dalam melaksanakn program TP1W ini, pelaksanaannya adalah menggunakan peruntukan yang disalurkan oleh pihak kerajaan iaitu sebelum ini melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Kementerian Wilayah Persekutuan dan agensi di bawahnya bersedia untuk meneruskan program ini secara menyeluruh sekiranya peruntukan diperolehi daripada pihak Kerajaan Persekutuan.

Jawapan Pertanyaan Bukan Lisan Graduan Perubatan Menunggu Lama Mendapat Pekerjaan

Soalan:
Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Kesihatan menyatakan
a) Apakah tindakan lebih drastik diambil oleh Kementerian untuk mengatasi tempoh menunggu yang lama bagi graduan perubatan dengan menambah bilangan hospital siswazah memandangkan nisbah doktor pesakit Malaysia masih tidak mencapai tahap WHO; dan
b) adakah Kementerian akan mempercepatkan penyerapan graduan ILKKM yang menunggu sehingga lebih satu tahun untuk dipanggil bekerja.

Jawapan:
Yang di-Pertua,
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengambil maklum dan mengakui bahawa graduan perubatan terpaksa menunggu tempoh yang lama untuk dilantik bagi menjalani latihan siswazah di Hospital-hospital Latihan Siswazah KKM iaitu dalam tempoh 8 hingga 11 bulan pada masa ini selepas graduan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA), Malaysia.
Tempoh menunggu tersebut disebabkan tempat atau slot latihan siswazah yang disediakan KKM pada masa ini sebanyak 11,708 tidak dapat menampung keluaran graduan perubatan dari dalam dan luar negara yang dianggarkan sebanyak 5,000 orang setahun dan terdapat sebahagian pegawai perlu menjalani perlanjutan latihan melebihi 2 tahun. Urusan pelantikan graduan tersebut bagi menjalani latihan siswazah dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan slot latihan yang boleh ditawarkan berdasarkan kepada slot latihan yang telah dikosongkan oleh Pegawai Perubatan Siswazah (PPS) sebelumnya.
KKM telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk mempercepatkan lantikan graduan perubatan tersebut iaitu:
i. membuat penambahbaikan terhadap proses lantikan graduan perubatan melalui pendekatan graduan dilantik terus secara kontrak tanpa perlu melalui proses temuduga oleh SPA mulai Julai 2017. Pelantikan hanya berasaskan graduan perubatan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) dan SPA;
ii. meningkatkan bilangan Hospital Latihan Siswazah (HLS) dari 38 HLS pada tahun 2009 kepada 47 buah HLS pada tahun 2018 dan tambahkan bilangan penempatan alternative daripada 5 penempatan kepada 9 penempatan di Klinik-klinik Kesihatan termasuk Kesihatan Primer dan Psikiatri bagi membolehkan PPS menjalani latihan siswazah. Melalui pendekatan ini, slot latihan siswazah di KKM dapat ditingkatkan daripada 10,835 pada tahun 2013 kepada 11,706 pada tahun 2018; dan
iii. KKM telah mendapatkan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melanjutkan pelaksanaan moratorium bagi Penawaran Kursus Baru Bidang Perubatan di Institut Pengajian Tinggi (IPT) dalam negara selama 5 tahun sehingga 2021 meliputi 3 aspek utama seperti berikut:
a) Tiada pertambahan universiti kolej perubatan baru;
b) Tiada pertambahan Program Pengajian Perubatan yanf baru;
c) Tiada pertambahan kuota pelajar Pengajian Perubatan.
KKM akan berusaha untuk melakukan penambahbaikan bagi memendekkan tempoh masa menunggu graduan perubatan bagi menjalani latihan siswazah melalui pendekatan-pendekatan berikut:
i. Meningkatkan atau menambah bilangan HLS baharu dengan membantu melengkapkan hospital-hospital sedia ada bagi memenuhi syarat akreditasi untuk dijadikan sebagai HLS. Berdasarkan perancangan KKM, sebanyak 8 buah hospital sedia ada sedang dalam penelitian untuk dilengkapkan sebagai HLS dalam tempoh 2 tahun akan dating. Justeru, melalui penambahan 8 buah HLS baharu ini, dijangka dapat menambah lagi 400 slot latihan siswazah;
ii. Meningkatan perkhidmatan kepakaran di hospital sedia ada melalui penempatan pakar-pakar baharu dan sedia ada di KKM bagi membolehkan mereka bertindak sebagai penyelia kepada PPS berkenaan.
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, melalui pendekatan-pendekatan di atas, dijangkakan tempoh masa menunggu graduan perubatan bagi dilantik menjalani latihan siswazah dapat dikurangkan sehingga 6 bulan.
Untuk makluman, Kementerian sedang berusaha untuk menyelesaikan isu graduan ILKKM yang menunggu sehingga lebih satu tahun untuk dipanggil bekerja khususnya bagi membolehkan mereka dilantik berkhidmat dengan Kementerian. Beberapa siri perbincangan telah diadakan di antara Kementerian dengan Agensi Pusat untuk mempertimbangkan pelantikan graduan keluaran ILKKM secara tetap atau kontrak supaya mereka dapat berkhidmat di fasiliti-fasiliti Kementerian. Kementerian berharap isu ini dapat diselesaikan dalam tempoh masa terdekat.

Dakwaan WSJ Bahawa Pentadbiran Najib Pilih Dasar Luar Pro China Untuk Tutup Skandal 1MDB Perlu Disiasat

Wall Street Journal mendedahkan pegawai dari China memberitahu rakan sejawatnya di Malaysia bahawa ia akan menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan negara lain untuk menggugurkan siasatan berkaitan 1MDB sebagai balasan kepada projek-projek kereta api dan saluran paip Malaysia untuk ‘Belt and Road Initiative’.

Pendedahan itu turut mendakwa China menawarkan untuk ‘mengintip’ rumah dan pejabat wartawan WSJ yang melaporkan 1MDB di Hong Kong.

Lebih membimbangkan, ia juga mendakwa bahawa “perbincangan rahsia” telah diadakan “… untuk membenarkan kapal-kapal tentera laut China di dua pelabuhan Malaysia”, walaupun akhirnya hal ini tidak berlaku.

Laporan itu juga menyatakan bahawa Perdana Menteri pada masa itu, Najib Razak menyuarakan sokongan untuk kedudukan China dalam pertikaian Laut China Selatan.

Sekiranya tuduhan-tuduhan ini benar, ia menunjukkan bahawa tindakan pentadbiran terdahulu telah menjejaskan kedaulatan dan sifat berkecuali Malaysia.

Dakwaan ini mesti disiasat dengan teliti, dan tindakan undang-undang yang tegas harus diambil terhadap pelaku.

Selain itu, kerajaan China (PRC) mesti membersihkan nama daripada tuduhan ini. Perbuatan yang diterangkan dalam WSJ pastinya bukan tingkah laku yang menggambarkan sikap bertanggungjawab. Penafian dengan menyatakan kerajaan China tidak campurtangan dalam hal dalaman negara lain tidak cukup.

Saya berharap kerajaan Malaysia akan mengambil langkah-langkah positif untuk mempertahankan hak-hak kita yang sah di Laut China Selatan berdasarkan pendedahan ini.

NIK NAZMI NIK AHMAD
SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Belanjawan Kementerian Pertahanan Mendapat Peruntukan Tambahan

Belanjawan Kementerian Pertahanan pada tahun hadapan telah menerima dana tambahan sebanyak RM1.45 bilion untuk Perbelanjaan Operasi.

Penambahan dana dari Kementerian Kewangan ini menjadikan belanjawan keseluruhan Kementerian Pertahanan sebanyak RM15.37 bilion untuk tahun 2019.

Sebelum ini ramai pihak yang menyatakan kegusaran akibat pemotongan belanjawan Kementerian Pertahanan pada Belanjawan 2019, termasuklah kumpulan tentera dan veteran.

Penambahan belanjawan ini pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Terima kasih kerajaan Pakatan Harapan kerana mendengar pandangan dari golongan tentera dan veteran yang telah banyak berjasa kepada negara.

NIK NAZMI NIK AHMAD
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Lisan Memperluaskan Pengisytiharan Harta Ahli Parlimen

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Perdana Menteri menyatakan:-

(a) adakah Kerajaan bercadang mewajibkan pengisytiharan harta kepada semua Ahli Parlimen, bukan dalam kalangan Pakatan Harapan sahaja; dan

(b) adakah Kerajaan bercadang supaya maklumat pengisytiharan harta diletakkan di portal SPRM sepanjang penggal Parlimen, bukan tiga bulan sahaja.

Jawapan oleh YB Tuan Mohamed Hanipa Bin Maidin
Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri

Tuan Yang Di-Pertua,

(a) Pengisytiharan harta merupakan salah satu komponen dalam Kod Etika Bagi Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen. Setakat ini pengisytiharan harta adalah diwajibkan kepada semua anggota pentadbiran dan semua ahli parlimen Kerajaan. Memandangkan bahawa pengisytiharan harta ini merupakan salah satu daripada prinsip ketelusan yang sentiasa diamalkan oleh Kerajaan maka terdapat cadangan untuk turut merangkumkan amalan prinsip tersebut kepada semua ahli parlimen. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan sedang mengkaji mekanisme terbaik bagi membolehkan pengisytiharan harta dilaksanakan oleh semua anggota parlimen.

(b) Pada masa ini maklumat pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen Kerajaan hanya dipaparkan selama 3 bulan sahaja di portal Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dari tarikh dokumen pengisytiharan harta tersebut diterima oleh SPRM. Apa-apa keperluan untuk melanjutkan tempoh masa paparan maklumat tersebut akan dibuat berdasarkan kajian dan semakan yang dijalankan oleh Kerajaan daripada semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.