Kerajaan Wajar Terima Kenyataan PBB Tentang Garis Kemiskinan Dengan Positif

Kerajaan tidak sepatutnya bersikap mempertahankan diri terhadap hujah-hujah yang dibuat dalam kenyataan Pelapor Khas PBB tentang Kemiskinan dan Hak Asasi Manusia Extreme, Profesor Philip Alston, termasuk pendirian kita iaitu kurang daripada 25,000 isi rumah di Malaysia hidup dalam kemiskinan (atau 0.4%) adalah tidak realistik dan metodologi rasmi menunjukkan kadar kemiskinan adalah lebih rendah.

Profesor Alston mendakwa bahawa garis kemiskinan rasmi Malaysia sebanyak RM980 juga tidak realistik dan kadar kemiskinan sebenar kita berada dalam kadar 16-20%. Sebagai kerajaan yang mendukung reformasi, Pakatan Harapan sepatutnya bersedia menerima kritikan terbuka atau maklum balas yang dibuat dengan tujuan yang baik – terutama apabila menyentuh kebajikan rakyat Malaysia.

Profesor Alston sendiri menyatakan dalam kenyataannya pada 23 Ogos berkenaan dengan Kuala Lumpur:

“Satu dapur jalanan yang saya lawati menyediakan makanan sehingga 700 orang semalam, dan melaporkan bahawa lebih daripada 40 dapur jalanan beroperasi di Kuala Lumpur. Sekurang-kurangnya 17% isi rumah di Kuala Lumpur hidup kurang daripada RM5,000 ($ 1,197) sebulan, walaupun anggaran gaji harian bagi keluarga yang mempunyai empat ahli di Kuala Lumpur adalah RM6,500 ($ 1,556). Angka-angka ini tidak menunjukkan bandar yang telah menghapuskan kemiskinan.”

Pada kadar apa sekali pun – dan perkara ini telah banyak berlaku – ia mustahil, pada zaman ini, untuk menyara keluarga dengan hanya RM980 sebulan tanpa mengira sama ada mereka tinggal di kawasan luar bandar atau bandar, termasuklah untuk penerima Bantuan Sara Hidup (BSH).”

Kerajaan sepatutnya berusaha untuk melibatkan Profesor Alston dan pihak berkepentingan masyarakat sivil yang berkaitan untuk menangani masalah kemiskinan, ketidaksamaan dan peminggitan-yang nampaknya sudah memuncak di Malaysia.

Mengabaikan pakar-pakar atau bersembunyi di bilik penghawa dingin tanpa cuba menyelesaikan masalah ini bermakna tiada apa-apa yang berubah di era “Malaysia Baru”, dan berjuta-juta rakyat Malaysia akan terus menderita kerana kedegilan pemimpin mereka.

Profesor Alston telah membuat beberapa saranan yang perlu dipertimbangkan oleh kerajaan, termasuk untuk mengkaji semula garis kemiskinan, mengamalkan dasar ketelusan data yang komprehensif, memperluaskan perbelanjaan perlindungan sosial secara keseluruhan, meningkatkan kualiti pendidikan serta perlindungan dan bantuan yang lebih baik untuk masyarakat Orang Asal tanpa kerakyatan, pendatang dan pelarian.

Kerajaan juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih mendalam untuk memerangi kemiskinan, termasuk mengkaji kemungkinan melaksanakan “Universal Basic Income”, subsidi upah serta insentif potongan cukai majikan untuk menaikkan gaji terendah.

Kerajaan Persekutuan tidak boleh mengaku untuk membawa pembaharuan atau mengutamakan kepentingan rakyat jika ia tidak menangani isu-isu ini dengan serius. Laporan Pelapor Khas tidak boleh diabaikan, disapu di bawah permaidani untuk dilenyapkan, tapi kita perlu bertindak dengan serius.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Jawab Bertulis Isu Pekerja Asing

Soalan:
Nik Nazmi bin Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan statistik pekerja tempatan dan asing dalam pembuatan, perladangan, pembantu rumah dari segi bilangan dan peratusan dalam setiap sektor tersebut.

Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,
Tuan Yang di-Pertua,
1. Berdasarkan Statistik Pekerjaan dan Perburuhan oleh Kementerian Sumber Manusia Bagi Tahun 2018, maklumat pekerja tempatan dan pekerja asing dalam sektor pembuatan, perladangan dan pembantu rumah dari segi bilangan dan peratusan adalah seperti berikut:-
i. Pertanian, perhutanan dan perikanan (termasuk perladangan):
Tempatan: 1,077,900 (86.6%)
Asing: 492,400 (11.4%)
ii. Perlombongan dan perkuarian:
Tempatan: 86,000 (94.6%)
Asing: 4,900 (4.4%)
iii. Pembuatan:
Tempatan: 1,965,400 (78.3%)
Asing: 543,500 (21.7%)
iv. Pembinaan:
Tempatan: 977,500 (77.5%)
Asing: 280,300 (22.3%)
v. Perkhidmatan:
Tempatan: 8,494,800 (90.8%)
Asing: 862,300 (9.2%)
JUMLAH:
Tempatan: 12,592,500 (85.2%)
Asing: 2,183,400 (14.8%)
2. Sektor pembuatan menyaksikan penglibatan 2,508 900 orang pekerja. Dari bilangan tersebut pekerja tempatan mendominasi bidang berkenaan dengan penyertaan seramai 1,965,400 orang pekerja atau 78.3% berbanding hanya 543,500 atau 21.7% orang pekerja asing.
3. Bagi sektor perladangan pula, jumlah tenaga kerja yang aktif bergiat adalah seramai 1,570 ,00 orang. Pekerja tempatan mewakili 68.6% atau 1,088 900 orang manakala bilangan pekerja asing sektor tersebut adalah seramai 492,400 atau 31.4%.
4. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Jabatan Imigresen Malaysia bilangan pembantu rumah asing atau perkhidmatan domestik asing terkini yang sedia ada digaji di seluruh negara adalah seramai 131,896 orang. Walau bagaimanapun statistik pembantu rumah tempatan tidak dapat diperoleh.

Kementerian Sumber Manusia
Julai 2019

Jawatankuasa Terpilih Khas Parlimen Mengenai Isu Hutang & Liabiliti Kerajaan

Jawatankuasa Terpilih Khas Parlimen tentang Bajet mengeluarkan penyata mengenai isu hutang dan liabiliti kerajaan semalam. Semua Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang yang menganggotai JK menandatanganinya.

Kesimpulan penyata menjelaskan bagaimana jumlah hutang dan liabiliti RM1trillion dikira, dan kepentingan menyemak dari masa ke semasa ‘contingent liability’ agar tak beri kesan kepada kewangan negara di masa depan.

Penyata penuh boleh dimuat turun di: https://bit.ly/2JDgXyi

 

 

Isu ‘Land Swap’ KEMENTAH: Mengutamakan Kepentingan Politik Dan Mengorbankan Kepentingan Pertahanan Negara Satu Pengkhianatan

Saya kesal mendengar hasil laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan (JKSTUPKK) berhubung pelaksanaan 13 daripada 16 projek ‘land swap’ Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan, Mohamad Sabu telah membuat pendedahan ini di Parlimen pada 9 Mei yang lalu.

Laporan mendapati ia melibatkan mantan Perdana Menteri, Najib Razak dan mantan Menteri Pertahanan, Hishamuddin Hussein. Hasil siasatan ke atas 16 projek tersebut, pihak JKSTUPKK mendapati anggaran kerugian atau ketirisan hasil kerajaan adalah melebihi RM500 juta.

Lebih mendukacitakan sebahagian besar ‘land swap’ ini melibatkan pembinaan kem-kem tentera di kerusi-kerusi marginal UMNO bagi membolehkan kemenangan UMNO dalam Pilihan Raya yang lepas. Kem-kem ini dikenalpasti tidak mempunyai kepentingan strategik bagi pertahanan negara.

Saya telah bangkitkan isu ini di dalam Sidang Parlimen yang lepas ketika membahaskan Ucapan Titah Diraja.
Semoga ada tindakan yang pantas akan dilakukan bagi mendakwa mereka yang bertanggungjawab. Hal ini amat serius – memandangkan ia melibatkan soal pertahanan negara.

Kita tidak boleh mengorbankan soal pertahanan negara semata-mata demi kepentingan politik, ia adalah satu pengkhianatan yang amat besar.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Perlu Wacana Nasional Isu Pekerjaan Dan Kadar Upah

Reaksi Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) kepada komen Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad mengenai pekerjaan dengan upah rendah, sekali lagi, membuktikan perlu wacana nasional yang mendesak dan meluas mengenai isu ini.

Ia adalah tanggungjawab semua rakyat Malaysia yang mampu bekerja untuk bekerja. Bekerja dalam apa jua pekerjaan – berkaitrapat dengan martabat manusia dan nilai diri.

Tetapi ia juga hak pekerja untuk dibayar dengan setimpal; supaya mereka boleh membina kehidupan dan keluarga mereka, dalam keadaan yang sihat, selamat dan terhormat. Adalah menjadi tanggungjawab pemimpin kerajaan, korporat dan masyarakat madani untuk memastikan hal ini berlaku.

Badan-badan yang mempunyai reputasi tinggi, termasuk Bank Negara Malaysia dan Institut Penyelidikan Khazanah, semuanya menunjukkan kadar upah di negara kita terlalu rendah.

Pendekatan dan kesepakatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan harus dicari untuk mencapai keadilan ekonomi dan pembaharuan.

Seperti yang saya katakan dalam mesej Hari Pekerja saya, Malaysia mesti memperbaiki kadar gaji para pekerja dan memberi jaminan pekerjaan yang lebih baik. Saya sangat merasakan bahawa model pertumbuhan lama – gaji rendah dan kos rendah semata-mata tidak lagi relevan dengan realiti ekonomi negara dan global semasa.

Saya juga berhujah bahawa pekerjaan yang dipanggil 3D (yang menjadi sumber kontroversi antara PM dan MTUC) akan menjadi lebih menarik kepada pekerja Malaysia sekiranya isu gaji boleh ditangani. Ini juga akan mengurangkan kebergantungan kita terhadap tenaga kerja asing serta meningkatkan galakan ke arah automasi.

Dalam hal ini, kenyataan PM baru-baru ini bahawa kerajaan sedang mempertimbangkan cadangan untuk menyediakan subsidi elaun dan upah kepada lulusan baru tempatan melalui majikan untuk menggalakkan penggajian boleh dipertimbangkan.

Saya percaya cadangan yang pernah saya utarakan sebelum ini di Parlimen dan di media termasuk pengecualian cukai bagi syarikat-syarikat yang menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk pekerja di tingkat bawah; serta sokongan daripada sektor awam dan swasta untuk pelbagai inisiatif yang akan meningkatkan kemahiran juga wajar dipertimbangkan.

Semua pihak termasuk sektor swasta harus menyokong upah yang lebih tinggi. Secara logiknya gaji yang lebih tinggi akan membawa kepada perbelanjaan yang meningkat, yang akan memberi manfaat kepada sektor swasta dan awam. Ia juga akan meningkatkan kesetiaan pekerja tempatan yang membolehkan majikan menikmati pelaburan dari segi latihan ke atas mereka untuk jangka masa panjang.

Pada masa yang sama, tekad gaji minima RM1500 menjelang 2023 mesti dicapai; malah gaji kehidupan wajar (living wage) yang lebih tinggi yang dikaitkan dengan kos hidup berdasarkan kedudukan geografi juga perlu diperkenalkan seperti yang disyorkan oleh Bank Negara. Saya juga pernah mencadangkan agar dasar perbekalan kerajaan memberi pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang membayar pekerja mereka gaji kehidupan wajar.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA