Pelan Pemulihan Negara

Semalam PM memberikan penerangan tentang Pelan Pemulihan Negara di Parlimen.

Sebelum ini, Ketua Pengurusan Bahagian Perkhidmatan Kesihatan ATM Brigadier Jeneral Dr Mohd Arshil Moideen menyatakan kegagalan pengurusan Covid adalah kerana tiada tindakan secara bersepadu dan arahan koordinasi daripada peringkat atas sehingga bawah.

Kerajaan perlu menjelaskan koordinasi antara Majlis Pemulihan Negara yang baru dibentuk, MKN dan Majlis Tindakan Ekonomi.

Siapa yang ada kuasa eksekutif? Mengapa perlu ditambah satu lagi majlis selepas MKN dan MTE? Mana satu ‘task force’ sebenar?

Pelan Pemulihan Negara penuh dengan sasaran tetapi tiada strategi jelas untuk atasi kes. Ya, kita semua mahu buka ekonomi tetapi kita tidak boleh terus buka-tutup-buka-tutup.

Kerajaan juga tidak memberi suntikan fiskal yang cukup. Sebahagian besar suntikan selama ini yang diwarwarkan oleh Kerajaan adalah bukan dalam bentuk fiskal tetapi dari segi wang pencarum KWSP yang boleh dikeluarkan dan moratorium bank.

Keadaan ekonomi yang sangat gawat telah melihatkan peningkatan kes bunuh diri sepanjang pandemik Covid.

Ramai juga yang terpaksa memperjudikan nyawa diri dan keluarga mereka apabila bantuan kerajaan tidak mencukupi ataupun mereka tidak layak menerima bantuan kerajaan.

Seorang anak muda di kawasan saya meluahkan perasaannya: “Sekarang keluar mati kena Covid. Duduk rumah mati kelaparan.”

Sebab itu rakyat mengangkat bendera putih!

Kerajaan juga perlu memperjelaskan rasional garis masa dan nilai ambang yang diberikan. Ia bukan dibuat atas sebarang dasar kesihatan yang jelas.

Rakyat juga mahu mengetahui bagaimana rancangan untuk pelajar-pelajar kembali ke sekolah selepas satu lagi tahun di mana kehadiran fizikal berada dalam keadaan minima.

Tak dinafikan sekolah harus menjadi prioriti untuk dibuka tetapi ibu bapa, guru dan pelajar mahu rasa selamat

PDPR timbulkan banyak masalah – masa pembelajaran sedikit, agihan peranti yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 yang lambat.

Apa bentuk sokongan untuk Generasi Covid dari segi sokongan untuk menguasai 3R (membaca, menulis dan mengira) di peringkat awal dan pendidikan teras untuk pendidikan tinggi?

Kenaikan Gaji Dan Bonus Eksekutif Kanan Bank Ketika Pandemik Covid-19

Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak kontroversi mengenai pegawai kanan bank di Malaysia menerima kenaikan gaji, bonus dan insentif lain walaupun dalam keadaan pandemik Covid-19 sedang berlaku di negara kita. Pandemik telah menyebabkan tekanan sosial dan ekonomi; termasuklah isu ramai yang berhadapan pendapatan berkurangan dan orang yang kehilangan pekerjaan.

Tidak salah bagi syarikat – termasuk syarikat yang berkaitan dengan kerajaan – untuk memberi penghargaan dan memberi insentif kepada usaha keras pekerja, bahkan ketika menghadapi masalah ekonomi dan krisis.

Persoalan yang harus kita tanyakan ialah adakah kenaikan ini dapat berkait langsung dengan prestasi bank-bank ini.

Memang benar kebanyakan mereka memperoleh keuntungan yang sihat. Cuma, kita juga tidak boleh lupa bahawa sektor perbankan Malaysia amat terkawal.

Meraih keuntungan adalah hal asas untuk menilai keberjayaan sesebuah syarikat, termasuklah bank.

Jadi, apa yang mereka lakukan untuk mendapat keuntungan yang luar biasa ini?

Hakikatnya keupayaan bank-bank dapat membayar insentif seperti bonus merupakan bukti empirikal pemberian moratorium PKP 2020 tidak memberi kesan kepada perniagaan mereka.

Malah, moratorium ini juga dapat membantu mengawal pinjaman tidak berbayar (NPL). Oleh itu, sangat aneh bank-bank dan kerajaan; terutama Kementerian Kewangan, berkeras bahawa moratorium pinjaman menyeluruh seharusnya ditamatkan.

Mengapa berakhir sekiranya mereka masih dapat membayar bonus ini?

Semua bank, terutama bagi bank-bank GLC yang memiliki misi nasional harus lebih peduli terhadap rakyat dan tidak menekan jutaan rakyat Malaysia hanya untuk memperoleh pendapatan tambahan, yang tujuannya untuk membiayai bonus tinggi untuk beberapa orang yang terpilih.

Sekali lagi, ini adalah soalan-soalan yang mesti dijawab oleh ahli Lembaga para bank dan Kementerian Kewangan.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Lisan Dasar Pengisytiharan Harta

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Perdana Menteri menyatakan:

a) apakah latar belakang dasar pengisytiharan harta di kalangan
anggota pentadbiran, wakil rakyat dan penjawat awam; dan

b) semua perubahan dasar dan cara pengisytiharan harta di kalangan ketiga-tiga golongan dari awal hingga ke dasar Kerajaan yang terbaharu.

Jawapan:

YB Dato’ Takiyuddin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang)

Tuan Yang di-Pertua,

Kerajaan telah menyatakan komitmen berkaitan perisytiharan harta pada 11 Mac 2020 bahawa semua Anggota Pentadbiran perlu mengisytiharkan harta mereka dan melalui usul daripada YB Menteri di JPM mengenai pengisytiharan harta bagi Ahli Dewan Rakyat yang diluluskan pada 1 Julai 2019.

Seterusnya pengisytiharan harta tersebut dipaparkan di portal SPRM yang boleh diakses di mydeclaration.sprm.gov.my.

Langkah ini penting bagi memberi perspektif kepada rakyat berkaitan usaha-usaha dalam memberi komitmen kepada prinsip akauntabiliti dan ketelusan.

Pengisytiharan harta hendaklah dibuat seperti mana yang dinyatakan dalam Kod Etika bagi Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen yang dikeluarkan selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR) Siri 2 Tahun 2018.

Semua Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen hendaklah membuat pengisyiharan harta seperti mana yang dinyatakan dalam Kod Etika tersebut setiap 2 tahun sekali menggunakan Borang Pengisytiharan Harta (Borang PH 1/2018) yang dilampirkan dalam kod etika tersebut dan dikemukakan kepada YAB Perdana Menteri serta disalinkan kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Anggota Pentadbiran hendaklah mengemukakan pengisytiharan harta pertama dalam tempoh 3 bulan selepas mengangkat sumpah jawatan.

Langkah Kerajaan untuk meneruskan pelaksanaan inisiatif pengisytiharan harta oleh Anggota Pentadbiran dalam Mesyuarat JKKMAR pada 25 Jun 2020 lalu juga menunjukkan komitmen Kerajaan untuk mempertingkat akauntabiliti dan ketelusan di kalangan pemimpin serta memastikan integriti dalam sistem pentadbiran Kerajaan.

Manakala bagi penjawat awam pula semua pegawai dikehendaki mengisytiharkan secara bertulis kepada Ketua Jabatan masing-masing segala harta yang dimiliki olehnya atau isteri atau suami atau anaknya atau yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau bagi pihak isteri atau suaminya atau anaknya.

Ketetapan ini adalah selaras dengan Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A) 395/1993] dan terpakai kepada semua penjawat awam.

Arahan mengisytiharkan harta turut dijelaskan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002 di mana semua pegawai dikehendaki membuat pengisytiharan harta sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima (5) tahun.

Kegagalan untuk mengisytiharkan harta boleh menyebabkan pegawai diambil tindakan tatatertib di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Selain itu, Jabatan Perkhidmatan Awam melalui Surat Edaran JPA Bil. JPA(S)TT.7076 Klt. 12/(91) bertarikh 16 Januari 2009, telah menambah baik pelaksanaan pengisytiharan harta menerusi aplikasi HRMIS di bawah sub modul Pengisytiharan Harta.

Sekian, terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Lisan Mengenai Intensif Untuk Kereta Elektrik Dan Hibrid

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan senarai kesemua insentif-insentif
yang diberikan Kerajaan kepada kereta elektrik dan hibrid untuk
mengurangkan emisi karbon.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

1. Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) pada 2018 berkenaan CO2 Emissions from Fuel Combustion, jumlah pelepasan karbon daripada pembakaran bahan api untuk semua sektor di Malaysia dilaporkan sebanyak 216.2 juta tan.

Sektor pengangkutan adalah penyumbang kedua terbesar iaitu 29% dengan perlepasan karbon sebanyak 62.8 juta tan, manakala sektor pengangkutan darat menyumbang sebanyak 60.9 juta tan iaitu sekitar 97% daripada jumlah pelepasan karbon dari sektor pengangkutan di Malaysia.

2. Susulan itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) melalui
agensinya iaitu Malaysian Green Technology Corporation and Climate Change Centre (MGTC) telah membangunkan Low Carbon Mobility Blueprint and Action Plan (LCMB) serta menjalankan program-program demonstrasi untuk meningkatkan kesedaran awam berkaitan mobiliti rendah karbon terutamanya kenderaan elektrik. LCMB ini dibangunkan selaras dengan Dasar Pengangkutan Negara dan Dasar Automotif
Nasional (NAP) 2020.

3. Pada masa ini, kerajaan menawarkan insentif secara customised
bagi aktiviti pemasangan atau pengilangan tempatan kenderaan cekap penggunaan tenaga (Energy Efficient Vehicle – EEV) termasuk jenis elektrik dan hibrid selaras dengan NAP 2020.

4. Bagi insentif cukai langsung:

a. Syarikat-syarikat yang melabur bagi menjalankan aktiviti
pemasangan atau pengilangan kenderaan-kenderaan hibrid dan
elektrik atau komponen bagi kenderaan tersebut layak untuk
dipertimbangkan insentif berikut:

i. Pengecualian Cukai Pendapatan melalui Galakan Taraf
Perintis dengan pengecualian cukai sebanyak 70% atau
100% ke atas pendapatan berkanun masing-masing bagi
tempoh lima atau sepuluh tahun; atau

ii. Pengecualian Cukai Pendapatan Bersamaan Elaun Cukai
Pelaburan sebanyak 60% atau 100% ke atas perbelanjaan
modal layak yang dilakukan masing-masing dalam tempoh
lima atau sepuluh tahun dari tarikh perbelanjaan modal
layak pertama.

Elaun ini boleh ditolak sehingga 100%
daripada pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran.

b. Syarikat-syarikat yang melabur bagi menjalankan perkhidmatan
teknologi hijau (green services) yang melibatkan kenderaan
elektrik (electric vehicle – EV) seperti pemasangan,
penyelenggaraan, pembaikan peralatan pengecasan EV,
infrastruktur dan stesen pengecasan EV, operasi stesen
pengecasan dan Mainternance, Repair & Overhaul (MRO) EV
juga layak untuk dipertimbangkan insentif seperti berikut:

a) Pengecualian Cukai Pendapatan sebanyak 70% ke atas
pendapatan berkanun bagi tempoh tiga tahun bermula dari
tahun taksiran invois pertama yang berkaitan dengan
perkhidmatan teknologi hijau tersebut.

5. Bagi insentif cukai tidak langsung, pengecualian/pengurangan
duti import dan duti eksais ke atas EEV termasuk kenderaan elektrik dan hibrid layak dipertimbangkan mengikut tahap strategik pelaburan termasuk nilai pelaburan, jumlah pengeluaran, pemindahan teknologi, aktiviti nilai tambah tempatan dan program eksport.

6. Selain itu, kerajaan juga turut memperkenalkan Green Technology Financing Scheme (GTFS 2.0), iaitu pembiayaan dengan rebat faedah sebanyak 2% dan jaminan kerajaan sebanyak 60% ke atas projek hijau termasuk sektor pengangkutan. Jumlah peruntukkan bagi skim GTFS 2.0 yang ditawarkan adalah sebanyak RM 2 billion mulai 2019 hingga 2020.

7. Infrastruktur pengecas kenderaan elektrik dengan kos fi
penggunaan yang minimum kepada pengguna juga telah dibangunkan oleh MGTC.

Sekian, terima kasih

Jawapan Pertanyaan Lisan Bilangan Pembinaan Rumah PPR, Kos Rendah Dan Mampu Milik 2015-2020

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan bilangan pembinaan rumah PPR,
kos rendah, Rumawip, Residensi Wilayah dan mampu milik di Kuala
Lumpur setiap tahun dari 2015-2020.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat Setiawangsa, Jumlah unit rumah
bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) di Kuala Lumpur sejak
diperkenalkan sehingga Ogos 2020 adalah sebanyak 38,395 unit.

Bagi program Perumahan Awam (PA) di Kuala Lumpur pula, jumlah unit yang tersedia sejak diperkenalkan sehingga Ogos 2020 adalah sebanyak 23,614 unit. Manakala program perumahan mampu milik Residensi Wilayah (dulu dikenali sebagai RUMAWIP), telah menyediakan sejumlah 54,479 unit rumah di Kuala Lumpur semenjak tahun 2014.

Pihak Kementerian Wilayah Persekutuan juga akan melaksanakan
program perumahan mampu milik baharu iaitu Residensi Prihatin bagi membantu golongan berpendapatan rendah B40 untuk memiliki sendiri di Wilayah Persekutuan.

Sekian, terima kasih.