Jawapan Pertanyaan Lisan: Penyediaan Data Mikro Oleh Jabatan Perangkaan Malaysia

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Hal Ehwal Ekonomi menyatakan apakah perancangan Jabatan Perangkaan Malaysia untuk menyediakan data mikro di laman webnya dan menambah baik pangkalan data awamnya.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

1. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) adalah agensi statistik utama negara yang bertanggungjawab memungut, mentafsir serta menyebar perangkaan yang bertepatan masa dan terkini untuk memantau prestasi ekonomi dan juga pembangunan sosial negara berdasarkan mandate daripada Akta Perangkaan 1965 (Disemak-1989).

2. Dalam memastikan statistik yang diterbitkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, pihak DOSM telah meningkatkan kebolehcapaian statistik melalui Stats Aler di media sosial; dan menyediakan pelbagai kemudahan di laman web Jabatan antaranya:

i. aplikasi e-statistik bagi memudahkan pengguna mengakses penerbitan secara percuma;
ii. aplikasi interaktif antaranya pejanaan data penduduk sehingga peringkat daerah melalui Population Quick Info;
iii. penjanaan data borong & runcit hingga peringkat daerah melalui aplikasi i-DT;
iv. METS Online bagi penjanaan dan perdagangan luar negeri sehingga 10 digit; dan
v. Mendapatkan statistic di peringkat daerah melaui aplikasi mobile My Local Stats.

3. DOSM sedar akan keperluan analisis yang lebih terperinci memerlukan data di peringkat mikro selaras dengan peningkatan permintaan data mikro dari pelbagai peringkat pengguna. Bagi memenuhi permintaan ini, DOSM sentiasa menyesuaikan kaedah terbaik dalam pengurusan data mikro dengan menekankan penjagaan kerahsiaan maklumat responden di samping memenuhi keperluan pengguna. Maka, Dasar Penyebaran Data Mikro DOSM telah diwujudkan untuk kawalan dalaman sebagai panduan pembekalan data mikro kepada pengguna.

4. Perkongsian data mikro ini perlu diuruskan dengan teliti dan dipantau penggunaannya selaras dengan amalan National Statistical Office (NSO) negara-negara lain. Dasar Penyebaran Data Mikro terpakai untuk semua pengguna data mikro selagi syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam dasar ini dipatuhi. Untuk menggalakkan penggunaan data mikro dalam aktiviti saintifik yang lebih meluas, DOSM telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan 19 buah university di Malaysia untuk dibekalkan data mikro melalui proses anonymisation. Berdasarkan rekod DOSM, dari tahun 2015 sehingga September 2019 sebantak 69 permohonan data mikro telah diterima daripada pelbagai pengguna data mikro dan sebanyak 44 permohonan telah diluluskan dan telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA).

5. Pelaksanaan transformasi perkhidmatan penyebaran data mikro adalah satu daripada inisiatif modenisasi yang telah dirangka dalam Pelan Transformasi Jabatan 2015-2020. Justeru itu, DOSM telah mengambil inisiatif untuk memudahkan Pengguna mengakses data mikro terpilih dengan membangunkan platform virtual lab yang dijangka siap pada akhir tahun 2020. Namun begitu, DOSM sentiasa berkongsi data mikro apabila diperlukan dengan memohon secara langsung kepada DOSM untuk pertimbangan lanjut.

Sekian, terima kasih.

Isu FoodPanda: Nasib Pekerja ‘Gig Economy’ Harus Diambil Perhatian

Keputusan Foodpanda untuk mengekalkan kaedah pembayaran upah yang baru walaupun telah diminta oleh kerajaan untuk mengembalikan kaedah sebelum ini adalah dikesali.

Seperti yang dinyatakan dalam laporan media, sejumlah besar para penghantar makanan telah menyatakan kebimbangan dan rasa tak puas hati terhadap kaedah pembayaran yang baru. Orang ramai turut menunjukkan sokongan mereka.

Ia amat dikesali apabila kita tidak menemui jalan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Adalah penting untuk pekerja-pekerja di sektor “gig economy” dibayar upah yang setimpal sementara syarikat tersebut terus berkembang.

Syarikat-syarikat teknologi di Malaysia perlu melihat keperluan para pekerjanya dan pandangan masyarakat. Saya berharap semua pihak yang terlibat akan terus berkomunikasi secara telus dan terbuka mengenai perkara ini untuk memastikan keadilan berlaku.

Pada skala yang lebih besar, kejadian ini mendedahkan bahawa Malaysia perlu berbuat lebih banyak untuk mempersiapkan diri untuk kebangkitan ekonomi. Kita mesti sama-sama bimbang dengan memastikan pekerja di semua peringkat dalam sektor ini diberi bayaran dengan betul dan bagaimana untuk merangsang pemberian insentif kepada pembangunannya.

California di Amerika Syarikat baru-baru ini telah meluluskan undang-undang bersejarah untuk menghendaki perniagaan – termasuk syarikat ‘ride-hailing’ seperti Uber dan Lyft – untuk menganggap pemandu sebagai pekerja, bukan kontraktor bebas dalam kebanyakan keadaan.

Ini bermakna pekerja sedemikian akan menerima perlindungan dan manfaat buruh seperti insurans pengangguran, kerja lebih masa, gaji minima dan hak untuk kesatuan.

Ia mungkin masa untuk Malaysia mempertimbangkan undang-undang yang sama; walaupun pandangan para pekerja dan majikan mestilah diperhalusi. Saya faham Kementerian Sumber Manusia sedang mempertimbangkan untuk meminda undang-undang bagi memasukkan siapa yang boleh ditakrifkan sebagai pekerja.

Langkah-langkah lain yang mungkin dapat diguna pakai termasuk pengenalan gaji minimum setiap jam, yang akan sangat membantu pekerja gig-economy, dengan syarat mereka memenuhi piawai produktiviti tertentu.

Semua pihak harus sedar bahawa upah yang rendah tidak baik untuk semua dalam jangka masa yang panjang. Malaysia telah menekan kadar upah buat terlalu lama. Laporan Bank Negara pada 2018 mendapati pekerja Malaysia masih dibayar kurang dari pekerja-pekerja ekonomi penanda aras yang lain, meskipun selepas mengambilkira produktiviti.

Sebaliknya, apa yang diperlukan ialah dasar-dasar yang bijak serta kerjasama semua pihak untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia yang bekerja dibayar dengan baik dan produktif.

Ini adalah sesuatu diambil kira kerajaan untuk bergerak ke hadapan. Sementara itu, usaha mesti diteruskan untuk memastikan resolusi yang tepat kepada isu penunggang Foodpanda.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Soalan Tambahan Kepada Perdana Menteri

Saya bertanya soalan tambahan kepada Perdana Menteri Dr. Mahathir bin Mohamad selepas soalan asal Datuk Seri Abdul Hadi Awang (PAS-Marang) tentang bagaimana Kerajaan berhasrat merapatkan kedudukan ekonomi Bumiputera.

Fokus soalan saya adalah tentang pembolotan kekayaan di kalangan elit Bumiputera sendiri selain kerosakan terhadap institusi-institusi Bumiputera seperti Tabung Haji sebelum ini.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157587849255295&id=159556865294

Kerajaan Wajar Terima Kenyataan PBB Tentang Garis Kemiskinan Dengan Positif

Kerajaan tidak sepatutnya bersikap mempertahankan diri terhadap hujah-hujah yang dibuat dalam kenyataan Pelapor Khas PBB tentang Kemiskinan dan Hak Asasi Manusia Extreme, Profesor Philip Alston, termasuk pendirian kita iaitu kurang daripada 25,000 isi rumah di Malaysia hidup dalam kemiskinan (atau 0.4%) adalah tidak realistik dan metodologi rasmi menunjukkan kadar kemiskinan adalah lebih rendah.

Profesor Alston mendakwa bahawa garis kemiskinan rasmi Malaysia sebanyak RM980 juga tidak realistik dan kadar kemiskinan sebenar kita berada dalam kadar 16-20%. Sebagai kerajaan yang mendukung reformasi, Pakatan Harapan sepatutnya bersedia menerima kritikan terbuka atau maklum balas yang dibuat dengan tujuan yang baik – terutama apabila menyentuh kebajikan rakyat Malaysia.

Profesor Alston sendiri menyatakan dalam kenyataannya pada 23 Ogos berkenaan dengan Kuala Lumpur:

“Satu dapur jalanan yang saya lawati menyediakan makanan sehingga 700 orang semalam, dan melaporkan bahawa lebih daripada 40 dapur jalanan beroperasi di Kuala Lumpur. Sekurang-kurangnya 17% isi rumah di Kuala Lumpur hidup kurang daripada RM5,000 ($ 1,197) sebulan, walaupun anggaran gaji harian bagi keluarga yang mempunyai empat ahli di Kuala Lumpur adalah RM6,500 ($ 1,556). Angka-angka ini tidak menunjukkan bandar yang telah menghapuskan kemiskinan.”

Pada kadar apa sekali pun – dan perkara ini telah banyak berlaku – ia mustahil, pada zaman ini, untuk menyara keluarga dengan hanya RM980 sebulan tanpa mengira sama ada mereka tinggal di kawasan luar bandar atau bandar, termasuklah untuk penerima Bantuan Sara Hidup (BSH).”

Kerajaan sepatutnya berusaha untuk melibatkan Profesor Alston dan pihak berkepentingan masyarakat sivil yang berkaitan untuk menangani masalah kemiskinan, ketidaksamaan dan peminggitan-yang nampaknya sudah memuncak di Malaysia.

Mengabaikan pakar-pakar atau bersembunyi di bilik penghawa dingin tanpa cuba menyelesaikan masalah ini bermakna tiada apa-apa yang berubah di era “Malaysia Baru”, dan berjuta-juta rakyat Malaysia akan terus menderita kerana kedegilan pemimpin mereka.

Profesor Alston telah membuat beberapa saranan yang perlu dipertimbangkan oleh kerajaan, termasuk untuk mengkaji semula garis kemiskinan, mengamalkan dasar ketelusan data yang komprehensif, memperluaskan perbelanjaan perlindungan sosial secara keseluruhan, meningkatkan kualiti pendidikan serta perlindungan dan bantuan yang lebih baik untuk masyarakat Orang Asal tanpa kerakyatan, pendatang dan pelarian.

Kerajaan juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih mendalam untuk memerangi kemiskinan, termasuk mengkaji kemungkinan melaksanakan “Universal Basic Income”, subsidi upah serta insentif potongan cukai majikan untuk menaikkan gaji terendah.

Kerajaan Persekutuan tidak boleh mengaku untuk membawa pembaharuan atau mengutamakan kepentingan rakyat jika ia tidak menangani isu-isu ini dengan serius. Laporan Pelapor Khas tidak boleh diabaikan, disapu di bawah permaidani untuk dilenyapkan, tapi kita perlu bertindak dengan serius.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Jawab Bertulis Isu Pekerja Asing

Soalan:
Nik Nazmi bin Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan statistik pekerja tempatan dan asing dalam pembuatan, perladangan, pembantu rumah dari segi bilangan dan peratusan dalam setiap sektor tersebut.

Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,
Tuan Yang di-Pertua,
1. Berdasarkan Statistik Pekerjaan dan Perburuhan oleh Kementerian Sumber Manusia Bagi Tahun 2018, maklumat pekerja tempatan dan pekerja asing dalam sektor pembuatan, perladangan dan pembantu rumah dari segi bilangan dan peratusan adalah seperti berikut:-
i. Pertanian, perhutanan dan perikanan (termasuk perladangan):
Tempatan: 1,077,900 (86.6%)
Asing: 492,400 (11.4%)
ii. Perlombongan dan perkuarian:
Tempatan: 86,000 (94.6%)
Asing: 4,900 (4.4%)
iii. Pembuatan:
Tempatan: 1,965,400 (78.3%)
Asing: 543,500 (21.7%)
iv. Pembinaan:
Tempatan: 977,500 (77.5%)
Asing: 280,300 (22.3%)
v. Perkhidmatan:
Tempatan: 8,494,800 (90.8%)
Asing: 862,300 (9.2%)
JUMLAH:
Tempatan: 12,592,500 (85.2%)
Asing: 2,183,400 (14.8%)
2. Sektor pembuatan menyaksikan penglibatan 2,508 900 orang pekerja. Dari bilangan tersebut pekerja tempatan mendominasi bidang berkenaan dengan penyertaan seramai 1,965,400 orang pekerja atau 78.3% berbanding hanya 543,500 atau 21.7% orang pekerja asing.
3. Bagi sektor perladangan pula, jumlah tenaga kerja yang aktif bergiat adalah seramai 1,570 ,00 orang. Pekerja tempatan mewakili 68.6% atau 1,088 900 orang manakala bilangan pekerja asing sektor tersebut adalah seramai 492,400 atau 31.4%.
4. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Jabatan Imigresen Malaysia bilangan pembantu rumah asing atau perkhidmatan domestik asing terkini yang sedia ada digaji di seluruh negara adalah seramai 131,896 orang. Walau bagaimanapun statistik pembantu rumah tempatan tidak dapat diperoleh.

Kementerian Sumber Manusia
Julai 2019