Jawapan Pertanyaan Lisan Usaha Memerangi Judi Atas Talian

Soalan:
Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah tindakan yang diambil bagi mengatasi masalah judi atas talian yang begitu meluas pada hari ini.

Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,

Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia (PDRM) amat komited dalam menangani judi haram di dalam negara sehingga ke akar umbi. PDRM mengambil maklum segala pandangan yang disuarakan oleh pelbagai pihak dan akan melipatgandakan lagi usaha untuk memastikan kemelut perjudian haram ini dapat dibendung dengan lebih berkesan.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk memerangi aktiviti perjudian sepertimana pengumuman oleh Ketua Polis Negara (KPN) pada 20 Julai 2018 telah mengarahkan semua Ketua Polis Negeri untuk membuka bilik gerakan khas bertujuan menerima aduan daripada masyarakat berhubung kegiatan judi di kawasan mereka. Masyarakat boleh membuat aduan secara terus kepada bilik gerakan yang beroperasi 24 jam sehari melalui talian yang telah disediakan. Selain itu Ketua Polis Daerah akan dipertanggungjawab sepenuhnya jika didapati masih terdapat aktiviti perjudian masih berlaku dalam daerahnya, tindakan drastik akan diambil dengan menukarkannya secara serta merta dan tindakan tatatertib juga akan diambil jika siasatan yang dijalankan mendapati beliau terlibat dalam melindungi dalang perjudian haram ini.

Antara langkah lain yang diambil untuk membendung aktiviti perjudian atas talian seperti berikut:-
1) Mengambil tindakan alternatif terhadap penganjur kegiatan perjudian haram di bawah dan Akta Pencegahan Jenayah 1959 (POCA) jika tiada keterangan yang kukuh untuk didakwa di mahkamah;
2) Bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk menutup atau menyekat semua laman sesawang yang berunsurkan perjudian dari luar negara;
3) Bekerjasama dengan pihak Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Pihak Berkuasa Air (PBA) negeri untuk tindakan permotongan bekalan air dan elektrik terhadap premis yang mengulangi kesalahan yang sama di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953; dan
4) Mencadangkan kepada pihak berkuasa tempatan (PBT) untuk membatalkan lesen Pusat Hiburan Keluarga (PHK) yang disalahgunakan menjadi tempat perjudian serta menggurangkan kelulusan lesen PHK untuk masa hadapan.

Perbahasan Pindaan Perlembagaan Persekutuan Untuk Mengembalikan Status Sabah Dan Sarawak

Saya turut serta dalam perbahasan pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak setara dengan Semenanjung Malaysia sebagaimana di dalam Perjanjian Malaysia 1963.

Status ini hilang pada 1976.

Walaubagaimanapun usaha ini tidak berjaya mendapat majoriti dua pertiga yang diperlukan meskipun Pakatan Harapan, WARISAN dan beberapa ahli Parlimen bebas menyokongnya kerana Barisan Nasional, PAS malah Gabungan Parti Sarawak mengambil keputusan tidak mengundi.

Nik Nazmi membahaskan pindaan Perlembagaan isu Sabah dan Sarawak

Saya turut serta dalam perbahasan pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak setara dengan Semenanjung Malaysia sebagaimana di dalam Perjanjian Malaysia 1963.Status ini hilang pada 1976.Walaubagaimanapun usaha ini tidak berjaya mendapat majoriti dua pertiga yang diperlukan meskipun Pakatan Harapan, WARISAN dan beberapa ahli Parlimen bebas menyokongnya kerana Barisan Nasional, PAS malah Gabungan Parti Sarawak mengambil keputusan tidak mengundi.

Posted by Nik Nazmi on Tuesday, 9 April 2019

Mencelah Ketika Pindaan Perlembagaan Persekutuan Status Sabah & Sarawak

Saya mencelah ucapan Shafie Apdal (WARISAN) dan bertanya beliau tentang beza Jawatankuasa di bawah Barisan Nasional dahulu dan cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dalam soal mengembalikan status Sabah dan Sarawak.

Nik Nazmi mencelah tentang Shafie Apdal Pindaan Perlembagaan Pakatan Harapan untuk Sabah dan Sarawak

Saya mencelah ucapan Shafie Apdal (WARISAN) dan bertanya beliau tentang beza Jawatankuasa di bawah Barisan Nasional dahulu dan cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dalam soal mengembalikan status Sabah dan Sarawak.

Posted by Nik Nazmi on Tuesday, 9 April 2019

Pertanyaan Parlimen Kepada Menteri Pelancongan, Seni & Budaya

Saya bertanya kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya tentang apa usaha menjadikan muzium awam Malaysia seperti muzium swasta kita iaitu Islamic Arts Museum Malaysia.

Nik Nazmi bertanya Kerajaan soal naiktaraf muzium awam

Saya bertanya kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya tentang apa usaha menjadikan muzium awam Malaysia seperti muzium swasta kita iaitu Islamic Arts Museum Malaysia.

Posted by Nik Nazmi on Tuesday, 9 April 2019

Ucapan Penuh Nik Nazmi Membahaskan Titah Ucapan Yang Dipertuan Agong 2019

Saya turut serta membahaskan Titah Ucapan Yang Dipertuan Agong 2019 di Parlimen.

Saya menyentuh soal campurtangan politik dalam isu pertahanan ketika era UMNO, soal meningkatkan peluang pekerjaan dan tangga gaji, masa depan Talentcorp dan MAGIC, menghidupkan industri buku, pemansuhan SOSMA dan perlunya kembali ke semangat Buku Harapan.

Saya turut menyentuh dua isu spesifik Parlimen Setiawangsa: memelihara kemudahan downhill cycling dan trekking di Bukit Dinding serta memastikan keputusan Mahkamah Rayuan di dalam kes Taman Tiara Titiwangsa dihormati.

Ucapan Penuh Nik Nazmi membahaskan Titah Ucapan Yang Dipertuan Agong 2019

Saya turut serta membahaskan Titah Ucapan Yang Dipertuan Agong 2019 di Parlimen.Saya menyentuh soal campurtangan politik dalam isu pertahanan ketika era UMNO, soal meningkatkan peluang pekerjaan dan tangga gaji, masa depan Talentcorp dan MAGIC, menghidupkan industri buku, pemansuhan SOSMA dan perlunya kembali ke semangat Buku Harapan.Saya turut menyentuh dua isu spesifik Parlimen Setiawangsa: memelihara kemudahan downhill cycling dan trekking di Bukit Dinding serta memastikan keputusan Mahkamah Rayuan di dalam kes Taman Tiara Titiwangsa dihormati.

Posted by Nik Nazmi on Monday, 18 March 2019