Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Memperjuangkan Nasib Penduduk Perumahan Kos Rendah

Masalah kemiskinan sebelum ini sering dikaitkan dengan penduduk luar bandar.
Tetapi majoriti rakyat Malaysia, termasuk orang Melayu, kini tinggal di bandar. Isu kemiskinan bandar adalah isu serius dan mesti ditangani segera.
Awal tahun ini, agensi PBB, UNICEF telah mengeluarkan laporan mengenai kemiskinan dan kadar kekurangan zat kanak-kanak di Kuala Lumpur menyatakan kadarnya lebih tinggi dari purata kebangsaan.
Satu usaha menyeluruh harus dilakukan untuk memperjuangkan nasib penduduk perumahan kos rendah.
Usaha meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan serta memansuhkan GST dan mengembalikan subsidi petrol bersasar yang dijanjikan Pakatan Harapan akan membantu meningkatkan kuasa beli penduduk termasuk di kawasan perumahan kos rendah.
Satu lagi tawaran Pakatan Harapan – memperluaskan konsep sewa milik akan membantu penduduk perumahan kos rendah untuk memliki rumah-rumah yang mereka diami.
DBKL juga harus mengkaji inisiatif pengecualian cukai taksiran sebagaimana dilaksanakan Kerajaan Pakatan Harapan Selangor untuk perumahan kos rendah.
Sebelum menjadi wakil rakyat Seri Setia – kawasan lama saya yang terkenal dengan banyak kawasan perumahan kos rendah, saya juga telah mengusahakan projek tuisyen sukarelawan untuk membantu kawasan Desa Mentari.
Saya akan mengusahakan kerjasama dengan NGO-NGO pendidikan dan kesihatan untuk membuat projek-projek khusus untuk perumahan kos rendah di Setiawangsa.
*Laporan UNICEF ‘Kanak-kanak Pinggiran: Satu kajiselidik mengenai kemiskinan dan penafian hak kanak-kanak bandar di rumah pangsa di Kuala Lumpur’ boleh dibaca di