Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Penubuhan Jawatankuasa Penambahbaikan UNISEL

Sebuah Jawatankuasa Penambahbaikan Universiti Selangor telah ditubuhkan dengan dianggotai pakar-pakar pendidikan bagi meneliti isu-isu yang dihadapi oleh UNISEL secara lebih khusus dan mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan untuk dipertimbangkan Lembaga Pengarah PIYS.

Terma rujukan Jawatankuasa Penambahbaikan ini adalah

1. Membuat penilaian prestasi pegawai-pegawai utama UNISEL;

2. Membuat penilaian program-program akademik UNISEL;

3. Membuat penilaian penyelidikan yang dijalankan oleh UNISEL;

4. Melihat strategi korporat, pengurusan kewangan dan governans UNISEL; dan

5. Mengkaji kemudahan prasarana sedia ada UNISEL.

Keanggotaan Jawatankuasa Penambahbaikan yang dicadangkan adalah:

1. Dr Shaharir Mohamad Zain, Felo Penyelidik Kanan, Institut Pengurusan dan Pemantauan Penyelidikan, Universiti Malaya / Felo Akademi Sains Malaysia / bekas Timbalan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia

2. Profesor Dato’ Ir Dr Hasan Basri, Profesor Kejuruteraan Alam Sekitar / bekas Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia

3. Profesor Dato’ Dr Jamil Osman, bekas Rektor Kolej Universiti Insaniah / bekas Timbalan Rektor (Akademik) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

4. Profesor Dato’ Dr Anuar Zaini Md Zain, Ketua Fakulti Jeffrey Cheah School of Medicine, University of Monash Malaysia Campus / bekas Naib Canselor Universiti Malaya; dan

5. Dato’ Dr Toh Kin Woon, Ahli Panel Penasihat Institut Rakyat / Felo Penyelidikan Kanan Penang Institute / bekas EXCO Pendidikan Pulau Pinang / bekas pensyarah UKM / bekas pensyarah HELP University.