Jawapan Pertanyaan Lisan Langkah Membantu Pelajar Selepas Pembatalan Pendaftaran Di Universiti Awam

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [PH-Setiawangsa] minta Menteri Pengajian Tinggi menyatakan apakah langkah yang diambil untuk membantu pelajar dari luar kawasan dan tidak mempunyai akses internet yang baik yang belajar di universiti awam selepas pembatalan pendaftaran mahasiswa pada 27 September 2020.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Susulan pengumuman Penangguhan Pendaftaran Secara Fizikal atau Bersemuka Pelajar IPT pada 2 Oktober 2020 lalu, Kementerian telah mencadangkan agar semua urusan pendaftaran pelajar dilaksanakan secara dalam talian. Kementerian maklum bahawa ramai pelajar dan ibubapa berasa khuatir dan gusar, terutamanya untuk pelajar menerusi sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara dalam talian. Namun keputusan penting itu perlu diambil oleh kementerian demi menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar.

Bagi membantu pelajar IPT mendapatkan akses internet dan memastikan sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) mereka secara dalam talian dapat dijalankan dengan baik, Kementerian dengan Kerjasama Kementerian Komunikasi dan Mutimedia Malaysia (KKMM) telah menyalurkan maklumat 871 lokasi kemudahan pusat internet di bawah seliaan KKMM kepada universiti-universiti awam. Pusat-pusat internet ini boleh diakses oleh semua pelajar di kawasan bandar dan luar bandar seluruh Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak. Setiap pusat internet tersebut mempunyai 20 buah computer, perkhidmatan berbayar seperti fotostat, pencetak, pengimbas, laminate dengan izin dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang membantu memudahkan urusan pembelajaran pelajar.

Selain itu, Kementerian juga menyediakan bantuan berbentuk sumbangan pelan data bagi capaian internet kepada 320,396 pelajar daripada kalangan keluarga B40 di universiti awam. Seramai 225,784 pelajar telah dan akan menerima bantuan dalam bentuk simkad manakala 94,612 pelajar akan menerima bantuan sama ada berbentuk tunai atau baucar pembelian pelan data mengikut syarikat telekomunikasi pilihan masing-masing. Bantuan ini dibiayai melalui dana dalaman universiti awam dan tabung kebajikan pelajar dengan anggaran peruntukan keseluruhan berjumlah RM24 juta.

Selain bantuan dan sumbangan dalam bentuk pelan data, kementerian turut menyediakan bantuan berbentuk pembiayaan kepada 8,965 pelajar daripada kalangan keluarga B40 untuk memiliki peranti. Daripada jumlah tersebut, seramai 5,965 pelajar akan menerima sumbangan berbentuk komputer riba, 300 pelajar menerima bantuan berbentuk pinjaman kewangan untuk pembelian komputer dan selebihnya 2,700 pelajar menerima bantuan berbentuk tunai atau baucar bagi tujuan pembelian peranti. Bantuan ini dibiayai melalui sumber dana universiti awam sendiri; tabung kebajikan pelajar; zakat daripada tabung haji; wakaf; dan sumbangan daripada agensi dan pihak lain dengan anggaran peruntukan sebanyak RM13.4 juta.

Syarikat-syarikat pengeluar peranti juga turut menawarkan diskaun istimewa khas kepada semua pelajar IPT untuk mendapatkan peranti keluaran syarikat mereka. Diskaun khas ini hanya ditawarkan kepada pelajar IPT sahaja bagi membantu mengurang kos yang perlu ditanggung pelajar untuk mendapatkan peranti.

Dalam usaha untuk meringankan beban 76,153 pelajar baharu bagi Sesi Akademik 2020/2021 untuk menanggung kos bagi mengikuti PdP secara dalam talian, kementerian turut menawarkan pemberian bantuan tunai sebanyak RM50 kepada setiap pelajar tersebut. Bantuan ini melibatkan peruntukan berjumlah RM3.8 juta. Melalui insentif yang diberikan ini, beban terutamanya kepada pelajar baharu untuk menanggung kos pembelajaran secara dalam talian dapat dikurangkan.

Bagi memastikan kelangsungan atau kemampuan untuk pelajar-pelajar terutamanya daripada kalangan keluarga B40 untuk meneruskan PdP secara dalam talian, kementerian dengan kerjasama Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) juga telah melancarkan inisiatif dengan izin crowdfunding melalui Tabung Prihatin Siswa. Inisiatif ini mengajak pihak luar untuk turut sama menyalurkan sumbangan bagi membantu meringankan kesulitan pelajar yang berkeperluan dalam meneruskan sesi PdP mereka.

Sekian, terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Lisan Pecahan Kaum Di Sekolah Kebangsaan, SJKC, SJKT Dan Sekolah Swasta

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Pendidikan menyatakan pecahan kaum di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Swasta antara tahun 2010 hingga hari ini.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua, Berdasarkan rekod Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), bagi tahun 2010 hingga 2020, trend data menunjukkan peratus penyertaan kaum Melayu di Sekolah Kebangsaan berada pada sekitar 93% hingga 94%.

Manakala, peratus penyertaan kaum Cina menunjukkan trend penurunan dari 1.17% pada tahun 2010 kepada 0.73% pada tahun 2020. Peratus penyertaan kaum India juga mencatatkan penurunan daripada 3.15% kepada 2.63% dalam tempoh yang sama. Selain itu, bagi lain-lain kaum, terdapat sedikit peningkatan iaitu daripada 2.00% pada tahun 2010 kepada 2.84% pada tahun 2020.

Bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), secara keseluruhan, peratus penyertaan kaum Melayu, India dan lain-lain menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 berbanding tahun 2010.

Trend penyertaan kaum Melayu meningkat daripada 9.15% pada tahun 2010 kepada 15.33% pada tahun 2020. Kaum India juga menunjukkan peningkatan daripada 1.67% kepada 2.75% dalam tempoh yang sama.

Begitu juga dengan penyertaan Lain-lain kaum, meningkat daripada 1.02% pada 2010 kepada 1.67% pada tahun 2020. Namun, peratus penyertaan kaum Cina di SJKC menunjukkan penurunan daripada 88.16% pada tahun 2010 kepada 80.25% pada tahun 2020.

Bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) pula, pecahan penyertaan terbesar sepanjang tempoh 2010 sehingga 2020 adalah daripada kaum India, iaitu 99%. Penyertaan bagi kaum Melayu, Cina dan Lain-lain berada kurang daripada 1% sepanjang tempoh berkenaan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bagi sekolah swasta pula, pecahan penyertaan terbesar untuk tahun 2020 adalah daripada kaum Cina iaitu 65.88%, diikuti kaum Melayu termasuk bumiputera Sabah dan Sarawak sebanyak 26.96%, kaum India sebanyak 4.00% dan Lain-lain kaum sebanyak 3.17%.

Penyertaan murid kaum Melayu menunjukkan peningkatan sebanyak 0.65% manakala kaum Cina menunjukkan penurunan 0.44% dan kaum India menurun sebanyak 0.21% berbanding tahun 2019. Sekian, terima kasih.

Penutupan Sekolah Di Zon Merah: Apakah Rancangan Luar Jangka Kerajaan Untuk Sekolah Sekiranya Kadar Covid Terus Meningkat?

Saya mengambil maklum Kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia tentang penutupan sekolah di zon merah di seluruh negara.

Persoalan pokok adalah, setelah berbulan-bulan negara dilanda Covid dan PKP, apakah rancangan sekiranya sekolah ditutup semula sama ada di daerah-daerah zon merah tertentu, ataupun jika kita kembali kepada penutupan semua sekolah seperti awal PKP dahulu? Apakah ‘contingency plan’ atau rancangan luar jangka pihak Kerajaan?

Kita faham, kebanyakan negara tidak bersedia ketika wabak Covid melanda kali pertama dan sekolah-sekolah ditutup. Namun alasan tidak bersedia tidak lagi boleh digunakan apabila kita berhadapan penutupan sekolah sekali lagi.

Saya dimaklumkan persediaan sudah dibuat di kalangan pegawai-pegawai KPM. Tetapi adakah ia sudah diluluskan Kerajaan dan sekiranya sudah, ia perlu dimaklumkan kepada pemegang taruh termasuk ibu bapa dan pelajar.

Antara persoalan segera yang perlu dijawab kepada ibu bapa, guru dan pelajar adalah bagaimanakah proses penilaian atas talian untuk peperiksaan percubaan SPM bagi sekolah-sekolah yang ditutup?

Kita tidak mahu insiden yang berlaku ketika pengumuman saat-saat akhir penangguhan pendaftaran siswa universiti awam berulang untuk pelajar-pelajar sekolah.

Kita melihat keresahan di kalangan ibu bapa, termasuk di luar zon merah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Pemakluman rancangan luar jangka sangat penting untuk meredakan kerisauan semua pihak.

NIK NAZMI NIK AHMAD
JURUCAKAP PARLIMEN KEADILAN BAGI PENDIDIKAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

KPT Perlukan Pelan Luar Jangka Untuk Hadapi Pandemik Di Masa Depan

Peningkatan mendadak kes Covid-19 kebelakangan pasti merisaukan rakyat Malaysia. Walaupun pihak kerajaan terus mendesak orang ramai untuk mematuhi SOP dalam norma baharu, kita juga memerlukan halatuju yang jelas dan konsisten.

Pengumuman yang tidak jelas dan berubah-ubah mengelirukan orang ramai dan membawa kesan kewangan yang ketara kepada mereka yang terlibat. Lebih-lebih lagi keadaan ekonomi hari ini yang meruncing dan ditambah pula dengan tamatnya moratorium bayaran pinjaman tempoh hari.

Nasib pelajar IPT yang terpaksa berpatah balik atau terkandas akibat pembatalan pendaftaran kemasukan pada saat-saat akhir telah menimbulkan kemarahan orang ramai.

Kita akur dan sedia faham bahawa keadaan ini didorong oleh tindakan yang perlu demi mengutamakan kesihatan dan keselamatan orang ramai.

Walau bagaimanapun, tanpa pelan jangka panjang untuk menangani isu-isu berkaitan pendidikan tinggi, sudah pasti kita akan berhadapan situasi sama semula apabila berlaku perkara di luar jangkaan.

Pandemik Covid-19 sudah bersama kita lebih setengah tahun dan masih belum ada penyelesaian dalam jangka masa terdekat. Sudah tiba masanya pihak KPT menyediakan pelan atau kerangka yang komprehensif sebagai garispanduan menangani krisis ini untuk sektor pendidikan tinggi.

KPT PERLU SEDIAKAN PELAN

Pihak berkuasa wajib mengambil tindakan agar masalah yang dihadapi tidak berlarutan atau berulang. Sebagai tambahan kepada SOP dan garispanduan yang sedia ada, saya menyeru pihak KPT untuk menyediakan pelan atau kerangka jangka masa panjang untuk menjamin sektor ini tetap bertahan dalam menghadapi cabaran Covid-19.

Kerangka ini boleh dijadikan asas kepada SOP pada masa hadapan, dan dijadikan panduan untuk setiap IPT menyediakan pelan mereka sendiri sejajar dengan keperluan pedagogi setiap bidang pengajian yang berbeza.

Ia juga perlu dilengkapi dengan pelan luar jangka untuk situasi yang berbeza, termasuk kemungkinan kenaikkan kes pada masa akan datang serta mengambilkira risiko pandemik-pandemik lain pada masa depan.

Bagi keluarga yang kurang berada, anak yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti menjadi harapan untuk keluarganya memperbaiki keadaan sosio-ekonomi mereka; tetapi ia juga datang dengan kos tertentu. Kita sepatutnya tidak menambah beban kewangan pelajar dengan keputusan di saat akhir dan jegagalan mewujudkan pelan pengurusan krisis yang mantap.

Untuk mengurangkan bebanan keluarga berpendapatan rendah, saya mencadangkan pihak KPT menyediakan bantuan kewangan kepada mereka yang terkesan: sama ada dari segi pembayaran balik kos perjalanan atau tambahan kepada Bantuan Prihatin yang sedia ada. Rebat yuran untuk tahun 2020 dan 2021 juga patut dipertimbangkan.

Saya juga menyeru pihak KPT menyediakan pengangkutan yang bersesuaian seperti bas kepada pelajar yang perlu kembali ke rumah masing-masing, dan membawa mereka semula ke universiti kelak. Rakyat tidak patut menangggung bebanan tambahan tatkala ramai yang dalam kesempitan.

NIK NAZMI NIK AHMAD
JURUCAKAP PARLIMEN KEADILAN BAGI PENDIDIKAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Penguasaan Bahasa Inggeris Hanya Satu Daripada Cabaran Graduan Bumiputera

Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia (MEF), Shamsuddin Bardan baru-baru ini berkata penguasaan bahasa Inggeris yang lemah adalah sebab utama graduan Bumiputera sukar mendapatkan pekerjaan di sektor swasta.

Ini bukan dakwaan baharu, Shamsuddin pernah mengemukakan hujah yang sama untuk menjawab persoalan yang hampir sama pada tahun 2018.

Saya tidak menafikan bahawa penguasaan bahasa Inggeris adalah kemahiran penting yang diperlukan oleh semua rakyat Malaysia. Ia berharga dan mempunyai kepentingan tersendiri. Saya juga tidak menafikan bahawa ini adalah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan graduan Malaysia – tanpa mengira bangsa atau agama.

Namun, ia hanyalah salah satu daripada masalah yang kita hadapai. Masalah penguasaan bahasa Inggeris mungkin isu yang besar, tetapi sekali lagi saya tegaskan, itu hanya satu daripada pelbagai masalah yang ada.

Ia amat berbahaya untuk mengambil pendekatan simplistik dalam isu yang kompleks, lebih-lebih lagi menyalahkan mereka yang menjadi mangsa keadaan.

Hakikatnya pasaran buruh di Malaysia menjadi lebih mencabar sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Keadaan mencabar ini kemungkinan akan ditambah dengan kemelesetan ekonomi yang akibat pandemik Covid-19.

Walaupun pekerjaan masih wujud, tetapi jika tidak ada gaji yang baik, atau lebih tepatnya, jika pekerja tidak diberikan peluang untuk berkembang, hanya buruh migran yang murah yang akan mengambil peluang pekerjaan seperti itu.

Anda tidak boleh meminta pekerja menerima pekerjaan dengan gaji rendah yang akhirnya menyebabkan mereka tidak mampu menyimpan dan membina keluarga.

Kajian akademik seperti “Degrees of Discrimination: Race and Graduate Hire in Malaysia” pada tahun 2016 oleh Dr Muhammed Abdul Khalid dan Dr Lee Hwok Aun telah menunjukkan bahawa terdapat isu diskriminasi sektor swasta terhadap graduan Bumiputera.

Shamsuddin turut mengatakan hal yang kontradik dengan dirinya sendiri ketika dia dilaporkan berkata: “Tidak perlu takut atau malu kerana jika mereka bertambah baik, mereka akan mendapat manfaat dari itu. Syarikat kemudian dapat mengajar mereka kemahiran lain.”

Bagaimana graduan Bumiputera seharusnya memperoleh kemahiran di tempat kerja sedangkan mereka tidak akan mendapat pekerjaan kerana isu Bahasa Inggeris? Saya tidak mengatakan bahasa Inggeris tidak penting atau harus diabaikan.

Adakah majikan wajib mengambil pekerja yang tiada kelebihan langsung? Sudah tentu tidak.

Hujah yang ingin saya kemukakan ialah terdapat perbezaan perspektif mengenai isu pengangguran siswazah Bumiputera, selain hanya memakai hujah kemahiran berbahasa Inggeris yang lemah.

Perkara yang sama dapat dinyatakan untuk cabaran yang dihadapi graduan dari semua kaum di Malaysia. Menyelesaikan dilema ini memerlukan penyelesaian menyeluruh — termasuk merombak sistem pendidikan kita, memastikan pertumbuhan gaji yang adil dan memberi insentif kepada syarikat untuk terus meningkatkan serta mengembangkan tenaga kerja mereka untuk meningkatkan produktiviti.

Semua ini akan terus berlaku sekiranya kita masih mempunya naratif tanggungjawab hanya terletak di bahu pekerja untuk memperbaiki diri tanpa bantuan daripada pihak kerajaan atau swasta.

Hal ini tidak realistik dan akan merugikan semua pihak – termasuk pemilik perniagaan dalam tempoh masa panjang. Oleh itu, pendirian MEF umpama sedang berjalan ke lembah curam sambil menutup mata. Cuma ia bukanlah satu kenyataan yang mengejutkan, mereka selalu mencari jalan untuk menyalahkan pekerja berbanding menghadapi masalah sebenar.

Adalah sangat malang jika kerajaan saat ini memandang serius idea-idea yang salah dan berbahaya — terutamanya jika ia mempengaruhi dasar-dasar kerajaan yang penting yang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin meruncing.

NIK NAZMI NIK AHMAD
JURUCAKAP PARLIMEN KEADILAN BAGI PENDIDIKAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Veveonah Cuba Dapat Ijazah Tulen, Ijazah MBA Zahidi Dari Mana?

Setelah permohonan maaf Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia akibat tindakannya memfitnah Veveonah, saya fikir hal ini sudah berakhirnya.

Rupa-rupanya serangan terhadap Veveonah masih lagi berlaku, kali ini Ahli Parlimen Kudat telah mengulas panjang lembar mengatakan Veveonah berbohong, walaupun sudah banyak bukti dikemukakan oleh warga Universiti Malaysia Sabah yang menunjukkan Veveonah memang perlu menjawab peperiksaan ketika itu.

Veveonah sedang berusaha dalam pengajian asasinya, supaya dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah. Ia adalah usaha yang perlu dipuji.

Jika kita imbas, timbalan menteri yang sedang mempersoalkan usaha Veveonah, Datuk Zahidi ini diketahui umum mempunyai kelulusan akademik yang meragukan. MBA yang dikatakan dimilikinya diragukan memandangkan Global University adalah institusi khusus teologi Kristian.

Veveonah bukanlah ahli politik yang sedang menggugat kerajaan, sehingga beliau perlu diserang bertubi-tubi.

Kita sedang bercakap tentang seorang pelajar yang masih muda, dan berkemungkinan masih belum biasa menghadapi serangan-serangan seperti ini. Tindakan ahli-ahli politik
yang bermati-matian cuba membunuh karakter Veveonah cukup memalukan.

Sudah tentu ada sebahagian warganet yang akan menggunakan hujah-hujah mereka untuk melakukan buli siber terhadap Veveonah.

Cukuplah tempoh 4 jam tempoh hari (sebelum permohonan rasmi timbalan menteri) menjadi bukti betap ramainya orang menghina dan mencaci Veveonah. Media-media gergasi turut mengutip laporan itu, sebelum menurunkannya semula setelah timbalan menteri meminta maaf.

Masalah Internet di Sabah bukanlah hal yang tidak berasas. Masih banyak tempat di kawasan pedalaman Sabah yang belum mempunyai akses kepada Internet. Mengapa bukan ini yang menjadi perhatian mereka berdua?

Kecelaruan yang berlaku disebabkan arahan yang tidak jelas dari Kementerian Pendidikan Tinggi semasa tempoh awal Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan ada pelajar “panik” dan pulang ke kampung halaman.

Hal ini perlu diperhalusi oleh Ahli Parlimen Kudat ketika bertanya pensyarah UMS yang mempersoalkan tindakan Veveonah pulang ke kampung.

Sudah masanya timbalan menteri berganjak dari isu ini, hentikan usaha untuk menegakkan benang yang basah. Veveonah cuma seorang pelajar, bukan ahli politik yang perlu diserang seperti ini.

NIK NAZMI NIK AHMAD
JURUCAKAP PARLIMEN KEADILAN BAGI PENDIDIKAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA