Simpati Buat Pekerja-Pekerja Utusan

Saya ingin menyuarakan rasa simpati dengan nasib yang menimpa para pekerja Utusan apabila syarikat akhbar itu memutuskan untuk menghentikan operasinya.

Membaca beberapa laporan akhbar, saya melihat kebanyakan pekerja yang terpaksa berhenti masih tertanya-tanya akan nasib dan masa hadapan mereka. Hala tuju dan strategi Utusan perlu lebih baik selepas mendapat pemilik baru, jika tidak hal yang sama akan berlaku.

Industri media, terutamanya bahagian pencetakan sedang mengalami masa-masa yang sukar terutamanya pada era digital. Sudah ada beberapa akhbar di Malaysia menghentikan pengeluaran akhbar bercetak, termasuk akhbar berbahasa Inggeris menghentikan pengeluaran akhbar bercetak pada hujung tahun lepas.

Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Mohd Taufek Razak yang merupakan Pengerusi Kesatuan Wartawan Kebangsaan (NUJ) cawangan Utusan tentang kesilapan Utusan terlalu bergantung pada UMNO.

Sejarah Utusan cukup dekat dengan nasionalisme dan perjuangan Kemerdekaan. Ia diasaskan oleh Yusof Ishak, yang kemudian menjadi Presiden Singapura yang pertama dan Abdul Rahim Kajai, bapa kewartawanan Melayu. Sasterawan Negara Usman Awang dan wartawan kanan A Samad Ismail juga pernah bertugas di Utusan. Utusan ketika itu tetap menjadi suara bebas yang berani mengkritik semua pihak termasuk pimpinan UMNO.

Apabila Utusan hendak diambil alih oleh UMNO pada 1963, Said Zahari yang merupakan Ketua Pengarang Utusan Melayu mengetuai mogok menentangnya. Beliau kemudian ditahan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dibawah Operation Coldstore di bawah ISA selama 17 tahun.

Kemudian, Utusan sering menjadi mangsa keadaan apabila akibat digunakan oleh UMNO terhadap parti pembangkang ketika itu, termasuk PAS, mereka kalah saman berkali-kali di mahkamah atau terpaksa meminta maaf yang bukan sahaja merugikan mereka tetapi menjejaskan reputasi mereka.

Semua parti pada hari ini – kerajaan atau pembangkang – harus belajar untuk tidak menunggang media seperti ini. Setiap media bebas mengambil pendirian mereka, tetapi tidak boleh memfitnah atau digunakan untuk memfitnah.

Semoga semua individu yang terkesan akibat penghentian operasi Utusan ini akan dipanggil semula bekerja atau menemui pekerjaan baru. Saya mengerti ia bukanlah sesuatu yang mudah untuk tiba-tiba kehilangan punca pendapatan dalam keadaan ekonomi yang mencabar.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Lisan: Institusi Pra-Sekolah Kerajaan Persekutuan

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Pendidikan menyatakan :-

a) berapa jumlah tadika prasekolah yang dikenakan pelbagai agensi Kerajaan Persekutuan seperti prasekolah KPM, Tabika KEMAS, Taska Permata KEMAS dan Tabika Perpaduan; dan

b) berapa jumlah pelajar dan peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk setiap tadika prasekolah tersebut.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

(a) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, terdapat tiga (3) agensi yang melaksanakan prasekolah di bawah sektor awam iaitu Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Tadika KEMAS, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan Tabika Perpaduan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri.

Terdapat juga tadika-tadika swasta yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia seperti mana yang tertakluk di bawah Seksyen 20, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Selain daripada itu, KPM juga mengendalikan Pusat Pendidikan Intervensi Awal GENIUS Kurnia di bawah Program GENIUS Kurnia yang menyediakan perkhidmatan intervensi dan pendidikan awal untuk kanak-kanak autism merangkumi perkhidmatan pra sekolah, intervensi awal serta Pendidikan komuniti.

Berdasarkan rekod KPM pada 30 Ogos 2019, jumlah kelas prasekolah KPM adalah sebanyak 9,479 kelas prasekolah dan satu Pusat Pendidikan Intervensi Awal GENIUS Kurnia.

Manakala di bawah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri, terdapat sebanyak 1,781 Tabika Perpaduan dan 41 buah Taska Perpaduan.

(b) Berdasarkan rekod sehingga 30 Ogos 2019, sejumlah 205,199 orang kanak-kanak sedang menerima pendidikan di prasekolah di bawah KPM. Jumlah peruntukan belanja mengurus bagi prasekolah adalah RM 732,534,300.00.

Sementara itu, terdapat 38,250 kanak-kanak mendapat pendidikan di Tabika Perpaduan dan 927 kanak-kanak mendapat pendidikan di Taska Perpaduan. Peruntukan bagi pengendalian Tabika dan Taska Perpaduan ini adalah sebanyak RM 20.9 juta.

Sekian, terima kasih

Jawapan Pertanyaan Lisan: Penyediaan Data Mikro Oleh Jabatan Perangkaan Malaysia

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Hal Ehwal Ekonomi menyatakan apakah perancangan Jabatan Perangkaan Malaysia untuk menyediakan data mikro di laman webnya dan menambah baik pangkalan data awamnya.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

1. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) adalah agensi statistik utama negara yang bertanggungjawab memungut, mentafsir serta menyebar perangkaan yang bertepatan masa dan terkini untuk memantau prestasi ekonomi dan juga pembangunan sosial negara berdasarkan mandate daripada Akta Perangkaan 1965 (Disemak-1989).

2. Dalam memastikan statistik yang diterbitkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, pihak DOSM telah meningkatkan kebolehcapaian statistik melalui Stats Aler di media sosial; dan menyediakan pelbagai kemudahan di laman web Jabatan antaranya:

i. aplikasi e-statistik bagi memudahkan pengguna mengakses penerbitan secara percuma;
ii. aplikasi interaktif antaranya pejanaan data penduduk sehingga peringkat daerah melalui Population Quick Info;
iii. penjanaan data borong & runcit hingga peringkat daerah melalui aplikasi i-DT;
iv. METS Online bagi penjanaan dan perdagangan luar negeri sehingga 10 digit; dan
v. Mendapatkan statistic di peringkat daerah melaui aplikasi mobile My Local Stats.

3. DOSM sedar akan keperluan analisis yang lebih terperinci memerlukan data di peringkat mikro selaras dengan peningkatan permintaan data mikro dari pelbagai peringkat pengguna. Bagi memenuhi permintaan ini, DOSM sentiasa menyesuaikan kaedah terbaik dalam pengurusan data mikro dengan menekankan penjagaan kerahsiaan maklumat responden di samping memenuhi keperluan pengguna. Maka, Dasar Penyebaran Data Mikro DOSM telah diwujudkan untuk kawalan dalaman sebagai panduan pembekalan data mikro kepada pengguna.

4. Perkongsian data mikro ini perlu diuruskan dengan teliti dan dipantau penggunaannya selaras dengan amalan National Statistical Office (NSO) negara-negara lain. Dasar Penyebaran Data Mikro terpakai untuk semua pengguna data mikro selagi syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam dasar ini dipatuhi. Untuk menggalakkan penggunaan data mikro dalam aktiviti saintifik yang lebih meluas, DOSM telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan 19 buah university di Malaysia untuk dibekalkan data mikro melalui proses anonymisation. Berdasarkan rekod DOSM, dari tahun 2015 sehingga September 2019 sebantak 69 permohonan data mikro telah diterima daripada pelbagai pengguna data mikro dan sebanyak 44 permohonan telah diluluskan dan telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA).

5. Pelaksanaan transformasi perkhidmatan penyebaran data mikro adalah satu daripada inisiatif modenisasi yang telah dirangka dalam Pelan Transformasi Jabatan 2015-2020. Justeru itu, DOSM telah mengambil inisiatif untuk memudahkan Pengguna mengakses data mikro terpilih dengan membangunkan platform virtual lab yang dijangka siap pada akhir tahun 2020. Namun begitu, DOSM sentiasa berkongsi data mikro apabila diperlukan dengan memohon secara langsung kepada DOSM untuk pertimbangan lanjut.

Sekian, terima kasih.

Isu FoodPanda: Nasib Pekerja ‘Gig Economy’ Harus Diambil Perhatian

Keputusan Foodpanda untuk mengekalkan kaedah pembayaran upah yang baru walaupun telah diminta oleh kerajaan untuk mengembalikan kaedah sebelum ini adalah dikesali.

Seperti yang dinyatakan dalam laporan media, sejumlah besar para penghantar makanan telah menyatakan kebimbangan dan rasa tak puas hati terhadap kaedah pembayaran yang baru. Orang ramai turut menunjukkan sokongan mereka.

Ia amat dikesali apabila kita tidak menemui jalan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Adalah penting untuk pekerja-pekerja di sektor “gig economy” dibayar upah yang setimpal sementara syarikat tersebut terus berkembang.

Syarikat-syarikat teknologi di Malaysia perlu melihat keperluan para pekerjanya dan pandangan masyarakat. Saya berharap semua pihak yang terlibat akan terus berkomunikasi secara telus dan terbuka mengenai perkara ini untuk memastikan keadilan berlaku.

Pada skala yang lebih besar, kejadian ini mendedahkan bahawa Malaysia perlu berbuat lebih banyak untuk mempersiapkan diri untuk kebangkitan ekonomi. Kita mesti sama-sama bimbang dengan memastikan pekerja di semua peringkat dalam sektor ini diberi bayaran dengan betul dan bagaimana untuk merangsang pemberian insentif kepada pembangunannya.

California di Amerika Syarikat baru-baru ini telah meluluskan undang-undang bersejarah untuk menghendaki perniagaan – termasuk syarikat ‘ride-hailing’ seperti Uber dan Lyft – untuk menganggap pemandu sebagai pekerja, bukan kontraktor bebas dalam kebanyakan keadaan.

Ini bermakna pekerja sedemikian akan menerima perlindungan dan manfaat buruh seperti insurans pengangguran, kerja lebih masa, gaji minima dan hak untuk kesatuan.

Ia mungkin masa untuk Malaysia mempertimbangkan undang-undang yang sama; walaupun pandangan para pekerja dan majikan mestilah diperhalusi. Saya faham Kementerian Sumber Manusia sedang mempertimbangkan untuk meminda undang-undang bagi memasukkan siapa yang boleh ditakrifkan sebagai pekerja.

Langkah-langkah lain yang mungkin dapat diguna pakai termasuk pengenalan gaji minimum setiap jam, yang akan sangat membantu pekerja gig-economy, dengan syarat mereka memenuhi piawai produktiviti tertentu.

Semua pihak harus sedar bahawa upah yang rendah tidak baik untuk semua dalam jangka masa yang panjang. Malaysia telah menekan kadar upah buat terlalu lama. Laporan Bank Negara pada 2018 mendapati pekerja Malaysia masih dibayar kurang dari pekerja-pekerja ekonomi penanda aras yang lain, meskipun selepas mengambilkira produktiviti.

Sebaliknya, apa yang diperlukan ialah dasar-dasar yang bijak serta kerjasama semua pihak untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia yang bekerja dibayar dengan baik dan produktif.

Ini adalah sesuatu diambil kira kerajaan untuk bergerak ke hadapan. Sementara itu, usaha mesti diteruskan untuk memastikan resolusi yang tepat kepada isu penunggang Foodpanda.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Soalan Tambahan Kepada Perdana Menteri

Saya bertanya soalan tambahan kepada Perdana Menteri Dr. Mahathir bin Mohamad selepas soalan asal Datuk Seri Abdul Hadi Awang (PAS-Marang) tentang bagaimana Kerajaan berhasrat merapatkan kedudukan ekonomi Bumiputera.

Fokus soalan saya adalah tentang pembolotan kekayaan di kalangan elit Bumiputera sendiri selain kerosakan terhadap institusi-institusi Bumiputera seperti Tabung Haji sebelum ini.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157587849255295&id=159556865294