Kunjungan Ke TalentCorp Malaysia

Saya berkunjung ke Talentcorp melihat usaha mereka menarik rakyat Malaysia berkemahiran dan berpendidikan tinggi pulang ke tanah air, memastikan peluang pekerjaan yang berkualiti untuk graduan tempatan, membolehkan profesional wanita kembali ke dunia pekerjaan serta memudahkan proses pengambilan pekerja asing yang mahir dan berkualiti.

Jika anda rakyat Malaysia di luar negara, wanita profesional yang tinggalkan kerjaya kerana keluarga atau graduan yang baru tamat belajar apa yang Kerajaan boleh lakukan agar anda dapat bekerja dalam kerja mahir dan berpendidikan tinggi di tanah air?

Tinggalkan komen anda.

#n2my #rentakn2my

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu ‘Jointness’ Ketiga-Tiga Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia

Soalan:

Nik Nazmi bin Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Pertahanan menyatakan rancangan ATM dalam menerajui konsep “jointness” antara ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM, memandangkan cabaran semasa semakin merentasi domain pertempuran.

Jawapan:

Rancangan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dalam menerajui konsep “jointness” adalah seiring dengan konsep operasi yang telah digubal oleh ATM sejajar dengan peranan utamanya untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan kepentingan negara daripada ancaman luar.

Konsep joint atau kebersamaaan ini amat penting bagi menghasilkan kesan sinergi yang maksima seiring dengan keperluan penugasan masa kini dan akan datang. Konsep ini akan membolehkan ATM diatur gerak sebagai sebuah angkatan yang fleksibel dan boleh diubahsuai dalam masa singkat mengikut keperluan penugasan dan misi yang perlu dilaksana.

Di bawah skop konsep kebersamaan, asset-aset dari ketiga-tiga Perkhidmatan diletakkan di bawah pemerintahan Markas Angkatan Bersama melalui pendekatan assigned forces untuk melaksanakan operasi Bersama. Pendekatan ini dilaksanakan agar trup ATM yang terlibat mudah diatur gerak (deployable), mobile, berkeupayaan saling khidmat dan bersepadu (integrated) sebagai sebuah angkatan yang kredibel.

Walaubagaimanapun, ATM turut menekankan tanggungjawab setiap perkhidmatan untuk raise, train and sustain sebagai persediaaan kepada assigned forces tersebut melalui pelaksanaan operasi perkhidmatan tunggal atau Bersama.

Kementerian Pertahanan
Julai 2019

Jawapan Pertanyaan Jawab Bertulis Isu Pekerja Asing

Soalan:
Nik Nazmi bin Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan statistik pekerja tempatan dan asing dalam pembuatan, perladangan, pembantu rumah dari segi bilangan dan peratusan dalam setiap sektor tersebut.

Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,
Tuan Yang di-Pertua,
1. Berdasarkan Statistik Pekerjaan dan Perburuhan oleh Kementerian Sumber Manusia Bagi Tahun 2018, maklumat pekerja tempatan dan pekerja asing dalam sektor pembuatan, perladangan dan pembantu rumah dari segi bilangan dan peratusan adalah seperti berikut:-
i. Pertanian, perhutanan dan perikanan (termasuk perladangan):
Tempatan: 1,077,900 (86.6%)
Asing: 492,400 (11.4%)
ii. Perlombongan dan perkuarian:
Tempatan: 86,000 (94.6%)
Asing: 4,900 (4.4%)
iii. Pembuatan:
Tempatan: 1,965,400 (78.3%)
Asing: 543,500 (21.7%)
iv. Pembinaan:
Tempatan: 977,500 (77.5%)
Asing: 280,300 (22.3%)
v. Perkhidmatan:
Tempatan: 8,494,800 (90.8%)
Asing: 862,300 (9.2%)
JUMLAH:
Tempatan: 12,592,500 (85.2%)
Asing: 2,183,400 (14.8%)
2. Sektor pembuatan menyaksikan penglibatan 2,508 900 orang pekerja. Dari bilangan tersebut pekerja tempatan mendominasi bidang berkenaan dengan penyertaan seramai 1,965,400 orang pekerja atau 78.3% berbanding hanya 543,500 atau 21.7% orang pekerja asing.
3. Bagi sektor perladangan pula, jumlah tenaga kerja yang aktif bergiat adalah seramai 1,570 ,00 orang. Pekerja tempatan mewakili 68.6% atau 1,088 900 orang manakala bilangan pekerja asing sektor tersebut adalah seramai 492,400 atau 31.4%.
4. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Jabatan Imigresen Malaysia bilangan pembantu rumah asing atau perkhidmatan domestik asing terkini yang sedia ada digaji di seluruh negara adalah seramai 131,896 orang. Walau bagaimanapun statistik pembantu rumah tempatan tidak dapat diperoleh.

Kementerian Sumber Manusia
Julai 2019

Jawatankuasa Terpilih Khas Parlimen Mengenai Isu Hutang & Liabiliti Kerajaan

Jawatankuasa Terpilih Khas Parlimen tentang Bajet mengeluarkan penyata mengenai isu hutang dan liabiliti kerajaan semalam. Semua Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang yang menganggotai JK menandatanganinya.

Kesimpulan penyata menjelaskan bagaimana jumlah hutang dan liabiliti RM1trillion dikira, dan kepentingan menyemak dari masa ke semasa ‘contingent liability’ agar tak beri kesan kepada kewangan negara di masa depan.

Penyata penuh boleh dimuat turun di: https://bit.ly/2JDgXyi