Jawapan Pertanyaan Jawab Bertulis Isu Bilangan Kemasukan Pelajar Tahun 1 & Tingkatan 1 2009-2019 Ikut Jenis Sekolah

Soalan: Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Pendidikan menyatakan memberikan bilangan pelajar tahun 1 dan tingkatan 1 setiap tahun dari tahun 2009 hingga 2019 mengikut kemasukan ke setiap jenis sekolah termasuklah sekolah Kerajaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah agama (persekutuan atau negeri), sekolah swasta dan lain-lain lagi.

Jawapan:

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,

Berdasarkan data KPM 30 Mac 2019, bilangan kemasukan murid Tahun satu (1) dari tahun 2016 hingga 2019 mengikut jenis sekolah adalah seperti berikut:

Sekolah Kebangsaan
2016: 345,990
2017: 343,326
2018: 353,130
2019: 352,328

SJKC
2016: 89,499
2017: 82,362
2018: 86,018
2019: 95,735

SJKT
2016: 13,836
2017: 13,336
2018: 13,756
2019: 13,303

SABK
2016: 2,897
2017: 3,116
2018: 3,148
2019: 3,231

Jumlah
2016: 452,222
2017: 442,140
2018: 456,052
2019: 464,597

Manakala bagi data jumlah kemasukan murid ke tingkatan satu (1) mengikut jenis sekolah bagi tahun 2016 hingga 2019 adalah seperti berikut:

Sekolah Menengah Kebangsaan
2016: 362,254
2017: 366,611
2018: 352,803
2019: 351,036

Sekolah Berasrama Penuh
2016: 8,545
2017: 7,761
2018: 8,539
2019: 8,140

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
2016: 7,922
2017: 7,494
2018: 8,016
2019: 8,168

Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
2016: 15,059
2017: 14,315
2018: 14,653
2019: 14,583

SMK Pendidikan Khas
2016: 55
2017: 39
2018: 48
2019: 55

Sekolah Seni Malaysia
2016: 210
2017: 210
2018: 210
2019: 210

Sekolah Sukan Malaysia
2016: 193
2017: 213
2018: 249
2019: 292

Jumlah
2016: 394,238
2017: 396,643
2018: 384,518
2019: 382,484

Bagi sekolah swasta pula, bilangan kemasukan murid tahun satu (1) di sekolah rendah bagi tahun 2016 hingga 2019 adalah seperti berikut:

Akademik
2016: 279
2017: 2,439
2018: 2,425
2019: 2,510

Antarabangsa
2016: 313
2017: 3,434
2018: 4,579
2019: 4,541

Ekspatriat
2016: 6
2017: 398
2018: 372
2019: 213

Agama
2016: 706
2017: 5,150
2018: 5,199
2019: 5,618

Pendidikan Khas
2016: 15
2017: 235
2018: 54
2019: 224

Jumlah
2016: 1,319
2017: 11,656
2018: 12,629
2019: 13,106

Manakala, bagi bilangan kemasukan murid tingkatan satu di sekolah menengah swasta pula bagi tahun 2016 hingga 2019 adalah seperti berikut:

Akademik
2016: 3,028
2017: 3,100
2018: 3,076
2019: 2,864

Antarabangsa
2016: 5,430
2017: 5,161
2018: 6,404
2019: 6,674

Ekspastriat
2016: 377
2017: 435
2018: 372
2019: 213

Agama
2016: 2,374
2017: 2,228
2018: 2,069
2019: 2,113

Pendidikan Khas
2016: 28
2017: 0
2018: 29
2019: 64

Sekolah Menengah Persendirian Cina
2016: 15,341
2017: 15,564
2018: 14,467
2019: 13,661

Jumlah
2016: 23,550
2017: 23,388
2018: 23,341
2019: 25,589

Kritikan Khairuddin Abu Hassan Terhadap Anwar Tidak Munasabah & Tidak Wajar

KRITIKAN KHAIRUDDIN ABU HASSAN TERHADAP ANWAR TAK MUNASABAH DAN TAK WAJAR

Kritikan terhadap Anwar Ibrahim oleh Khairuddin Abu Hassan pada 19 Oktober 2019 adalah tidak munasabah dan tidak wajar.

Anwar tidak pernah mencuba untuk mempercepatkan atau memaksa proses peralihan kuasa. Selama ini, beliau memberi sokongan sepenuhnya kepada pentadbiran kerajaan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad.

Selaku seorang ahli parlimen, dan juga Pengerusi Kaukus Reformasi dan Tadbir Urus Parlimen, beliau turut memberi saranan untuk menangani isu-isu negara yang meruncing, terutamanya isu-isu mengenai ekonomi negara dan institusi-institusi awam.

Sehubungan dengan itu, Seminar ‘Ekonomi, Kemiskinan, dan Kesenjangan’ yang dianjurkan oleh Kaukus di bawah pimpinan Anwar, telah menyarankan pihak kerajaan untuk mengkaji semula paras pendapatan garis kemiskinan dan defini istilah ‘kemiskinan’. Kerajaan telah sewajarnya, memberi iltizam untuk menangani isu tersebut.

Terbukti bahawa kenyataan oleh Anwar yang menyentuh pada peralihan kuasa telah menjawab kebimbangan rakyat, serta media dalam dan luar negara. Hal ini mencerminkan minat tulen semua pemegang taruh dalam proses ini.

Justeru itu, Khairuddin sepatutnya tidak menyalahkan Anwar jikalau rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa memerlukan keterangan yang lebih kukuh mengenai peralihan kuasa tersebut.

Bahkan juga, Khairuddin mendakwa Anwar telah merosakkan nama baik negara di mata pelabur. Dakwaan tersebut juga bertentangan dengan kenyataan Dr Mahathir sendiri bahawa pelabur sedang berduyun-duyun ke negara kita. Sekiranya Khairuddin menyokong Perdana Menteri, mengapakah beliau sedang menjejaskan dan bercanggah dengan kenyataan Dr Mahathir? Sedangkan Perdana Menteri telah secara konsisten memberi jaminan untuk melaksanakan peralihan tersebut pada masa yang sepatutnya.

Kritikan terhadap sebarang kesangsian atas keadaan ekonomi negara sewajarnya diarahkan kepada mereka yang didorong oleh kepentingan diri dalam menjejaskan Pakatan Harapan.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Simpati Buat Pekerja-Pekerja Utusan

Saya ingin menyuarakan rasa simpati dengan nasib yang menimpa para pekerja Utusan apabila syarikat akhbar itu memutuskan untuk menghentikan operasinya.

Membaca beberapa laporan akhbar, saya melihat kebanyakan pekerja yang terpaksa berhenti masih tertanya-tanya akan nasib dan masa hadapan mereka. Hala tuju dan strategi Utusan perlu lebih baik selepas mendapat pemilik baru, jika tidak hal yang sama akan berlaku.

Industri media, terutamanya bahagian pencetakan sedang mengalami masa-masa yang sukar terutamanya pada era digital. Sudah ada beberapa akhbar di Malaysia menghentikan pengeluaran akhbar bercetak, termasuk akhbar berbahasa Inggeris menghentikan pengeluaran akhbar bercetak pada hujung tahun lepas.

Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Mohd Taufek Razak yang merupakan Pengerusi Kesatuan Wartawan Kebangsaan (NUJ) cawangan Utusan tentang kesilapan Utusan terlalu bergantung pada UMNO.

Sejarah Utusan cukup dekat dengan nasionalisme dan perjuangan Kemerdekaan. Ia diasaskan oleh Yusof Ishak, yang kemudian menjadi Presiden Singapura yang pertama dan Abdul Rahim Kajai, bapa kewartawanan Melayu. Sasterawan Negara Usman Awang dan wartawan kanan A Samad Ismail juga pernah bertugas di Utusan. Utusan ketika itu tetap menjadi suara bebas yang berani mengkritik semua pihak termasuk pimpinan UMNO.

Apabila Utusan hendak diambil alih oleh UMNO pada 1963, Said Zahari yang merupakan Ketua Pengarang Utusan Melayu mengetuai mogok menentangnya. Beliau kemudian ditahan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dibawah Operation Coldstore di bawah ISA selama 17 tahun.

Kemudian, Utusan sering menjadi mangsa keadaan apabila akibat digunakan oleh UMNO terhadap parti pembangkang ketika itu, termasuk PAS, mereka kalah saman berkali-kali di mahkamah atau terpaksa meminta maaf yang bukan sahaja merugikan mereka tetapi menjejaskan reputasi mereka.

Semua parti pada hari ini – kerajaan atau pembangkang – harus belajar untuk tidak menunggang media seperti ini. Setiap media bebas mengambil pendirian mereka, tetapi tidak boleh memfitnah atau digunakan untuk memfitnah.

Semoga semua individu yang terkesan akibat penghentian operasi Utusan ini akan dipanggil semula bekerja atau menemui pekerjaan baru. Saya mengerti ia bukanlah sesuatu yang mudah untuk tiba-tiba kehilangan punca pendapatan dalam keadaan ekonomi yang mencabar.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Lisan: Institusi Pra-Sekolah Kerajaan Persekutuan

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Pendidikan menyatakan :-

a) berapa jumlah tadika prasekolah yang dikenakan pelbagai agensi Kerajaan Persekutuan seperti prasekolah KPM, Tabika KEMAS, Taska Permata KEMAS dan Tabika Perpaduan; dan

b) berapa jumlah pelajar dan peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk setiap tadika prasekolah tersebut.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

(a) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, terdapat tiga (3) agensi yang melaksanakan prasekolah di bawah sektor awam iaitu Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Tadika KEMAS, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan Tabika Perpaduan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri.

Terdapat juga tadika-tadika swasta yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia seperti mana yang tertakluk di bawah Seksyen 20, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Selain daripada itu, KPM juga mengendalikan Pusat Pendidikan Intervensi Awal GENIUS Kurnia di bawah Program GENIUS Kurnia yang menyediakan perkhidmatan intervensi dan pendidikan awal untuk kanak-kanak autism merangkumi perkhidmatan pra sekolah, intervensi awal serta Pendidikan komuniti.

Berdasarkan rekod KPM pada 30 Ogos 2019, jumlah kelas prasekolah KPM adalah sebanyak 9,479 kelas prasekolah dan satu Pusat Pendidikan Intervensi Awal GENIUS Kurnia.

Manakala di bawah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri, terdapat sebanyak 1,781 Tabika Perpaduan dan 41 buah Taska Perpaduan.

(b) Berdasarkan rekod sehingga 30 Ogos 2019, sejumlah 205,199 orang kanak-kanak sedang menerima pendidikan di prasekolah di bawah KPM. Jumlah peruntukan belanja mengurus bagi prasekolah adalah RM 732,534,300.00.

Sementara itu, terdapat 38,250 kanak-kanak mendapat pendidikan di Tabika Perpaduan dan 927 kanak-kanak mendapat pendidikan di Taska Perpaduan. Peruntukan bagi pengendalian Tabika dan Taska Perpaduan ini adalah sebanyak RM 20.9 juta.

Sekian, terima kasih

Isu FoodPanda: Nasib Pekerja ‘Gig Economy’ Harus Diambil Perhatian

Keputusan Foodpanda untuk mengekalkan kaedah pembayaran upah yang baru walaupun telah diminta oleh kerajaan untuk mengembalikan kaedah sebelum ini adalah dikesali.

Seperti yang dinyatakan dalam laporan media, sejumlah besar para penghantar makanan telah menyatakan kebimbangan dan rasa tak puas hati terhadap kaedah pembayaran yang baru. Orang ramai turut menunjukkan sokongan mereka.

Ia amat dikesali apabila kita tidak menemui jalan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Adalah penting untuk pekerja-pekerja di sektor “gig economy” dibayar upah yang setimpal sementara syarikat tersebut terus berkembang.

Syarikat-syarikat teknologi di Malaysia perlu melihat keperluan para pekerjanya dan pandangan masyarakat. Saya berharap semua pihak yang terlibat akan terus berkomunikasi secara telus dan terbuka mengenai perkara ini untuk memastikan keadilan berlaku.

Pada skala yang lebih besar, kejadian ini mendedahkan bahawa Malaysia perlu berbuat lebih banyak untuk mempersiapkan diri untuk kebangkitan ekonomi. Kita mesti sama-sama bimbang dengan memastikan pekerja di semua peringkat dalam sektor ini diberi bayaran dengan betul dan bagaimana untuk merangsang pemberian insentif kepada pembangunannya.

California di Amerika Syarikat baru-baru ini telah meluluskan undang-undang bersejarah untuk menghendaki perniagaan – termasuk syarikat ‘ride-hailing’ seperti Uber dan Lyft – untuk menganggap pemandu sebagai pekerja, bukan kontraktor bebas dalam kebanyakan keadaan.

Ini bermakna pekerja sedemikian akan menerima perlindungan dan manfaat buruh seperti insurans pengangguran, kerja lebih masa, gaji minima dan hak untuk kesatuan.

Ia mungkin masa untuk Malaysia mempertimbangkan undang-undang yang sama; walaupun pandangan para pekerja dan majikan mestilah diperhalusi. Saya faham Kementerian Sumber Manusia sedang mempertimbangkan untuk meminda undang-undang bagi memasukkan siapa yang boleh ditakrifkan sebagai pekerja.

Langkah-langkah lain yang mungkin dapat diguna pakai termasuk pengenalan gaji minimum setiap jam, yang akan sangat membantu pekerja gig-economy, dengan syarat mereka memenuhi piawai produktiviti tertentu.

Semua pihak harus sedar bahawa upah yang rendah tidak baik untuk semua dalam jangka masa yang panjang. Malaysia telah menekan kadar upah buat terlalu lama. Laporan Bank Negara pada 2018 mendapati pekerja Malaysia masih dibayar kurang dari pekerja-pekerja ekonomi penanda aras yang lain, meskipun selepas mengambilkira produktiviti.

Sebaliknya, apa yang diperlukan ialah dasar-dasar yang bijak serta kerjasama semua pihak untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia yang bekerja dibayar dengan baik dan produktif.

Ini adalah sesuatu diambil kira kerajaan untuk bergerak ke hadapan. Sementara itu, usaha mesti diteruskan untuk memastikan resolusi yang tepat kepada isu penunggang Foodpanda.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI MAJLIS PIMPINAN PUSAT KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA