Saya bertanya kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya tentang apa usaha menjadikan muzium awam Malaysia seperti muzium swasta kita iaitu Islamic Arts Museum Malaysia.

Share This