Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Agenda Setiawangsa: Reformasi DBKL

Reformasi DBKL merupakan tumpuan Agenda Setiawangsa saya.

Pertubuhan bukan kerajaan, Selamatkan KL telah menyuarakan kepentingan mewartakan Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020. Saya menyokong usaha tersebut sepenuhnya untuk mengatasi masalah pengurangan kawasan hijau dan ketiadaan pelan pembangunan yang menyeluruh di Kuala Lumpur. Sebelum ini semua Wakil Rakyat Pakatan Harapan juga memberi sokongan mereka.

Kawasan-kawasan Bukit Dinding dan Taman Tiara Titiwangsa merupakan kawasan di bawah Parlimen Setiawangsa yang terjejas kerana isu tersebut, memandangkan telah berlaku pembangunan yang berlebihan. Seringkali kepentingan pemaju telah diutamakan berbanding kepentingan penduduk.

Perkara ini telah menyebabkan penduduk-penduduk tempatan bersuara dan menuntut perubahan dalam pentadbiran bandaraya. Berbanding dengan negeri-negeri lain, masalah di Wilayah Persekutuan lebih serius kerana terdapat jurang demokrasi. Di Wilayah Persekutuan, rakyat tidak mempunyai hak untuk mengundi badan perundangan tempatan.

Malah, majoriti Kuala Lumpur telahpun mengundi untuk perubahan sejak 2008. Namun begitu, memandangkan tiada badan perundangan tempatan yang dipilih rakyat, rakyat Kuala Lumpur tidak dapat menikmati perubahan dasar seperti rakyat di negeri jiran, Selangor.

Melihat contoh lain, Canberra ditadbir melalui Australian Capital Territory. Washington DC ditadbir oleh Daerah Columbia. London ditadbir oleh Greater London Authority. Jakarta pula setara dengan provinsi lain di Indonesia. Setiap bandar ini mempunyai pilihan raya untuk memilih pentadbir mereka, bukan hanya dengan melantik ahli parlimen, seperti yang berlaku di Wilayah Persekutuan.

Saya kecewa melihat kepentingan dan kebajikan rakyat tidak didahulukan di Kuala Lumpur. Saya sememangnya akan menyokong reformasi DBKL, selari dengan aspirasi Pakatan Harapan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menyediakan pentadbiran yang lebih telus.