Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pendidikan merupakan teras kepada pembangunan yang berdaya saing dan mampan. Bagi mencapai cita-cita negeri Selangor menjadi sebuah negeri yang maju dan bersifat global dari segi pencapaian, matlamat itu bergantung erat kepada sumber modal insan yang terhasil daripada sistem pendidikan dan pelaksanaan sistem itu dengan telus dan progresif, serta mempunyai fokus yang jelas dan relevan.

Kebanyakan daripada pelaksanaan ini mengharapkan kepada keberkesanan proses pembelajaran di sekolah yang diterajui oleh komuniti guru. Guru mempunyai peranan serta tanggungjawab yang penting dalam memperkasakan nilai insan yang tinggi di kalangan pelajar secara khususnya, dan masyarakat secara amnya. Para guru juga harus menjalankan kerja dengan ikhlas bukan sahaja untuk mengajar sukatan pelajaran di sekolah, tetapi juga menerapkan nilai-nilai murni yang perlu ada di dalam setiap murid. Dengan itu, barulah ia dapat membentuk satu masyarakat yang seimbang dan celik serta beretika.

Di dalam hal ini, Selangor mempunyai potensi yang hebat untuk menjadi peneraju era global terutamanya di dalam bidang akademik. Kekayaan sumber manusia yang terdapat di negeri ini sememangnya menjadi pemangkin kepada hasrat murni Kerajaan Negeri Selangor untuk menjadi negeri yang maju dan sentiasa membangun. Oleh itu sumbangan para guru amatlah bernilai bagi memastikan sumber manusia yang berkualiti dan berketerampilan mulia tidak akan putus malahan sentiasa meningkat hasilnya. Kerajaan Negeri Selangor adalah sangat komited kepada pendidikan, dalam pada itu kami juga mengharapkan agar para guru dapat memberi kerjasama untuk berganding bahu dalam memperkayakan modal insan negeri ini.

Sama ada pendidikan yang terhasil daripada sekolah-sekolah kebangsaan yang dilihatkan sebagai pilihan ideal, mahupun sekolah-sekolah lain pilihan para ibu bapa termasuklah sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan, sekolah swasta dan sebagainya, Kerajaan Selangor menghormati pilihan itu dan hanya mengharapkan komitmen yang sama di kalangan semua yang terlibat di dalam mendidik pelajar.

Sempena sambutan Hari Guru pada tarikh 16 Mei 2015 ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiap para pendidik yang memainkan peranan penting dalam membentuk dan mendorong pembangunan modal insan yang bersifat holistik di negeri Selangor dan seluruh Malaysia.