Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Isu Gelandangan dan Peminta Sedekah: Kenyataan Tengku Adnan Mengecewakan

Pengumuman Menteri Wilayah dan Kesejahteraan Bandar Tengku Adnan Tengku Mansor untuk menghukum peminta dan pemberi sedekah adalah amat mengecewakan.

Tindakan melarang NGO-NGO membuat program dapur-dapur jalanan di zon-zon tertentu juga mestilah mengambilkira keperluan dan kebajikan golongan gelandangan, bukan untuk memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain sahaja.

Suatu kajian menyeluruh harus dibuat yang melibatkan semua agensi terbabit dan NGO-NGO yang berpengalaman di dalam membantu isu peminta sedekah dan gelandangan agar punca utama masalah ini dikenalpasti dan suatu langkah proaktif dapat dikenalpasti.

Suatu dasar yang lebih bersifat memandang ke hadapan dan bukan menghukum semata-mata perlu dirangka bagi mencari penyelesaian terhadap isu peminta sedekah dan gelandangan dapat diselesaikan dengan sepenuhnya.