Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Manifesto Pasukan AMK Untuk Malaysia

Pendemokrasian Organisasi dan Melahirkan Gerakan Massa

Melaksanakan Konvensyen AMK di setiap negeri dalam tempoh 3 tahun. Konvensyen AMK Negeri akan berperanan mengambil alih kuasa melantik Ketua AMK Negeri daripada Ketua AMK Malaysia kepada AMK-AMK di setiap cabang

Konvensyen AMK juga berperanan menghidupkan AMK di setiap cabang secara aktif dan membolehkan AMK Cabang menyuarakan isu-isu akar umbi yang relevan bagi peringkat nasional dan negeri

Mengadakan mesyuarat Exco AMK dan aktiviti AMK Malaysia secara berkala di negeri-negeri agar merapatkan hubungan di antara AMK Malaysia, AMK Negeri dan AMK Cabang

Pemberdayaan Ekonomi Anak Muda

Mengkaji peluang-peluang sah yang ada di peringkat Kerajaan untuk disertai usahawan di kalangan anak-anak muda

Memperkenalkan program jangka pendek Sekolah Ekonomi Street Smart bagi membolehkan bimbingan perniagaan khususnya tentang sokongan untuk berniaga termasuk aspek kewangan serta perkongsian kisah-kisah kejayaan dari usahawan

Membina jaringan usahawan di kalangan anggota AMK dengan Kluster Anak Muda Niaga yang membolehkan AMK berkongsi kepakaran, keperluan dan permintaan sesama anggota dan pihak luar

Membantu pembangunan karier di kalangan anggota AMK dengan khidmat nasihat dan mengenalpasti peluang-peluang pekerjaan yang ada dalam pelbagai agensi swasta dan Kerajaan

Pemantapan dan Penyusunan Semula Latihan dan Pengkaderan Anggota

Memperkasakan Skuad AMK menerusi penjenamaan yang standard dan latihan bermodul yang bagi membolehkan semua anggota AMK daripada peringkat akar umbi. Dengan ini Skuad AMK akan menjadi tenaga sukarelawan bagi acara-acara parti, perhimpunan aman dan bencana aman. Skuad AMK juga akan menjadi wadah membina setiakawan yang lebih akrab di kalangan anggota AMK

Mengembangkan Mahasiswa KEADILAN ke kampus-kampus seluruh negara termasuk penyertaan di dalam Pilihan Raya Kampus dan melibatkan Mahasiswa KEADILAN di dalam pelbagai program latihan dan ‘internship’ parti dan pimpinan parti

Meneruskan KEADILAN Internship Program bagi mahasiswa dalam dan luar negara secara berkala

Mengembangkan Progressives Malaysia sebagai rangkaian mahasiswa Malaysia di luar negara seperti Singapura, Taiwan, Indonesia, Australia, UK, Jordan, Mesir

Mengadakan Program Pembangunan Pemimpin Muda bagi individu-individu yang dikenalpasti daripada AMK, Skuad AMK, Mahasiswa KEADILAN dan KEADILAN Internship Program yang dilihat berpotensi untuk menjadi pemimpin AMK dan parti

Politik Cakna Seni, Budaya dan Sukan

Menjuarai pengiktirafan hak-hak seniman, budayawan dan atlet

Menuntut reformasi organisasi-organisasi sukan secara menyeluruh bagi memastikan prestasi sukan yang cemerlang dan kebajikan atlet terjaga

Mengadakan pelbagai aktiviti interaksi dengan seniman, budayawan, atlet dan peminat bagi mengenalpasti isu-isu yang dihadapi

Mengadakan Karnival Anak Muda setahun sekali dengan acara muzik, budaya dan lain-lain lagi

Mengadakan Kejohanan Sukan AMK di setiap negeri bagi acara sukan seperti bola sepak, futsal, badminton dan bola jaring